EN

angry {melléknév}

volume_up
I am very angry that my country has reached this point - very angry indeed.
Nagyon mérges vagyok amiatt, hogy hazám ide jutott.
She had dreamed of a big, angry, arrogant free-thinker.
Bee egy nagydarab, mérges, arrogáns szabadgondolkodóról álmodott.
That last statement almost didn't register, I was so angry.
Az utolsó kijelentést jóformán alig hallottam, annyira mérges voltam.

Példamondatok a(z) "angry" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhenever he was angry or scared-and right now he was both-he blushed like a girl.
Akár dühében, akár ijedelmében - mindenképpen olyan volt, akár a pirongó leány.
EnglishThe floor over there was alive with coiled snakes, their angry rattles echoing.
A padló eleven volt az összetekeredett kígyóktól, dühödt csörgésük visszhangzott.
EnglishThat made me angry all over again, the way I'd been when Peoria called me a faggot.
Azt hiszem, eszébe se jutott, hogy apja a halál küszöbén fellármázhatja a házat.
EnglishMirt's angry prowl around the parlor ended on his knees beside his old friend.
Mirt befejezte zaklatott trappolását a szobában, és letérdelt öreg barátja mellé.
EnglishIt was pointless to be angry with her-she had done no more than she was commanded.
Nem volt értelme haragudni a lányra, hiszen csak azt tette, amire utasították.
EnglishIt was a deep angry roar that grew in volume till it seemed to fill the night air.
A mélyen zengő, dühös ordítás ereje addig fokozódott, amíg betöltötte az éjszakát.
EnglishSir Olven was a bulky Pandion Knight with a number of angry red scars on his face.
Sir Olven egy testes pandion lovag volt, az arcán számos égővörös sebhellyel.
EnglishHe was sure the patron would understand, even though he would be bloody angry.
Biztosra vette, hogy a patron meg fogja érteni, még ha dühöng is majd miatta.
EnglishCharlotte was angry at him for bringing up business when she wasn't working.
Charlotte-ot bosszantotta, hogy Garp üzleti ügyekkel hozakodik elő ebéd közben.
EnglishAnd Morgause thought: He is angry because he is being ignored, that is all.
És Morgause azt gondolta: Dühös, mert nem vesznek tudomást róla, ennyi az egész.
EnglishThey were books of magic, said Vincenzo, frightened that I would be angry.
Varázskönyvek voltak mondta Vincenzo bátortalanul, mert félt, hogy megharagszom.
EnglishIn answer, more arrows came humming out of the deep green forest like angry wasps.
Válaszul még több vessző vágódott ki a mélyzöld lombok közül, mint haragos darazsak.
EnglishDo you think the Goddess will be angry with me if I like the woman better?
- Mit gondolsz, megharagszik rám az Istennő, amiért az asszonyt jobban kedvelem?
EnglishIf she grew angry in turn, he overtopped her into white rages that terrified her.
S ha ő is megdühödött, Danforth akkora őrjöngésekbe hajszolta, hogy megrémült maga is.
EnglishNow, there are a lot of Africans who are very angry, angry at the condition of Africa.
Ma rengeteg afrikai van, aki elmondhatatlanul dühös az afrikai állapotokat látva.
EnglishThe Sapphire Rose went very dark, and angry red flashes appeared deep in its centre.
A zafír rózsa elsötétedett, a közepében pedig apró, dühös, vöröses szikrák gyúltak.
EnglishElminster sat down again on the Stag Throne to watch his angry uncle come for him.
Elminster újra leült a Szarvas Trónra és figyelte haragos nagybátyját, ahogy közelít.
EnglishThe next clipping was an angry denial of Brannigar's charges by Charles Grondin.
A következő újságkivágásban Charles Grondin dühösen visszautasította Brannigar vádjait.
EnglishThais looked at him with an angry eye, a frown gathered on her beautiful face.
Thaisz komor tekintetet vetett rá; kemény ránc futott át kicsiny homlokán.
EnglishAnd I was also angry at myself for feeling that way, for daring to feel that way.
Ugyanakkor dühös voltam magamra, amiért így érzek, hogy így merek érezni.

Szinonimák (angolul) a(z) angry szóra:

angry