EN

angled {melléknév}

volume_up
There was a sharp-angled glossy bag at her feet.
A lábánál szögletes, csillogó táska hevert.
Nuada did not reply, but the slanted brows lowered over his dark blue eyes like clouds over deep water, and he scratched his clean-angled chin with a gauntleted right hand.
Nuada nem szólt semmit, csak a homloka borult el kék szeme felett, mint felhők mély vizek felett, és kesztyűs jobb kezével megsimogatta szögletes állát.

Példamondatok a(z) "angled" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe t was crossed low and angled down from left to right, very distinguishable.
A t betű jellegzetes módon jobbra dőlt, s a szokásosnál lejjebb volt áthúzva.
EnglishAnd then, in 20 minutes, the right-angled triangles began to appear on the screens.
És aztán, 20 perc múlva, elkezdtek megjelenni az derékszögű háromszögek a képernyőkön.
EnglishWe angled to the left, following a steep upward trail that had hoof marks on it.
Kitértünk balra, követtünk egy meredeken emelkedő ösvényt, amelyet patanyomok pettyeztek.
EnglishA hundred meters away, another stretch of dense forest angled up, it seemed forever.
Száz méterrel messzebb ismét erdő következett, sűrűn és végeláthatatlanul.
EnglishAlpha angled his arm, pointing the tip of his blade toward Kham's throat.
Alfa lefelé fordította a karját, és a penge hegyét egyenesen Kham torkának szegezte.
EnglishInserts a character for a orthogonal (right angled) relation with two placeholders.
Beszúrja az ortogonális (merőleges) reláció jelét, két helykitöltővel.
EnglishBent over, her hips angled into the air, she tensed when the elevator unexpectedly stopped.
Előrehajolt, megfeszült csípője az égnek meredt, amikor a lift váratlanul megállt.
EnglishShe angled the craft down towards a group of blimp trees in a large clearing.
Egy széles tisztáson álló hólyagfacsoport felé irányította a siklót.
EnglishWitchcraft, he murmured, his head angled, reading the title at the top of the pages.
Boszorkányság motyogta a férfi, ahogy fejét félrefordítva elolvasta a címet a lapok tetején.
EnglishHe lay on the platform, angled toward the waiting groom and the best man.
A pallón feküdt, a menyasszonyt váró vőlegény és a tanú felé fordulva.
EnglishCarefully, Noonan and Vega angled the ladder up, setting it behind a bush.
Noonan és Vega óvatosan felállították a létrát az egyik bokor mögött.
EnglishIn the exposed earth, a channel angled toward the surface—the snakes used it to come and go.
A kilátszó földben vájat mutatott a felszín felé, a kígyók jártak arra ki és be.
EnglishThey angled down the hill, avoiding the buildings and tents in the southern section of Dabour.
Leereszkedtek a domboldalon, megkerülve a Dabour déli részén álló házakat és sátrakat.
EnglishThe hill angled higher, and now she smelled the resin of pine trees.
A domb meredekebb ívet vett, és a szélbe a fenyők gyantaillata vegyült.
EnglishThe twenty remaining fighters angled away, calling on (heir ruditis lot instructions.
Egy Szato mögött fél mérfölddel repülő második Eagle szintén kis bombába ütközött és felrobbant.
EnglishDark eyes burned into the Elven King's, but the smooth, sharply angled face revealed nothing.
Belefúrta sötét tekintetét az elf királyéba, de fölemelt, sima arca nem árult el érzelmet.
EnglishHe angled up the hillside, watching for electronic trip wires.
A domboldalon felkapaszkodva észrevették az elektromos drótkerítéseket.
EnglishJulie angled the page so she and Hal could read it together.
Julie felkapta alapot és úgy tartotta, hogy együtt tudják olvasni Hallal.
EnglishClick here to display a single-angled line in an optimal way.
Kattintson ide az egyszeresen törött vonal optimális megjelenítéséhez.
EnglishShe considered the rappings again, then glanced at the angled roof.
Megint a kopogásokra gondolt, aztán felnézett a rézsútos tetőre.

Szinonimák (angolul) a(z) angle szóra:

angle