EN

anger {főnév}

volume_up
There was anger, plenty of anger, giving strength to his strides.
Volt harag, sok harag, ami lendületet adott lépteinek.
Wasted anger, wasted words, beside the point, always beside the point.
Fölösleges harag, fölösleges szavak, lényegtelenek, mindig lényegtelenek.
And some anger boiled in him again, something too dreadful for him to control.
Õbenne megint fortyogott a harag, túlságosan ijesztően, semhogy fékezhette volna.
anger (és: fury, heat, passion, rage)
Anger, indignation and protest have met with explosive results.
Düh, felháborodás és tiltakozás találkozott, amelynek az eredménye a felzúdulás.
Anger, hatethe instinctive rejection of an intolerable truth.
Düh, gyűlölet az elviselhetetlen igazság ösztönös visszautasítása.
He tried to rise again, a shout of anger and frustration forming in his throat.
Megpróbált megint felállni, mialatt a düh és indulat kiáltássá formálódott benne.
He tried to rise again, a shout of anger and frustration forming in his throat.
Megpróbált megint felállni, mialatt a düh és indulat kiáltássá formálódott benne.
There is anger on the surface of her voice, deep hurt beneath.
Hangjában a felszínen indulat, a mélyén mélységes megbántottság remeg.
Jessie felt a throb of anger through her exhaustion.
Jessie-ben, bármilyen elcsigázott volt, lángot vetett az indulat.
Thats not anger, Tehol said, approaching, thats recognition.
Az nem méreg vágta rá Tehol , hanem a felismerés öröme.
Suddenly a feeling of anger welled up in him.
- A férfit hirtelen elöntötte a méreg.
And then I met some who were angry, and anger that can turn to violence, and we're all familiar with that.
És voltak olyanok, akik mérgesek voltak és a méreg gyakran fordul át erőszakba, ahogy azt mindannyian tudjuk.
He frowned, feeling a wave of irritation and even real anger.
Összevonta a szemöldökét, bosszúság, sőt harag töltötte el.
Klia said, again without any sting of true anger.
- kiáltott rá Klia a legcsekélyebb bosszúság nélkül.
If I suffered a moment of anger or annoyance, which was unusual, I thought of the Christ Child.
Ha bosszúság vagy harag fogott el, ami ritkán fordult elő velem, a gyermek Jézusra gondoltam.

Példamondatok a(z) "anger" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHilary was dazed at first, but then her shock gave way to anger at the vandals.
Hilary először csak megszédült, aztán a döbbenet lassan átadta a helyét dühének.
EnglishHe tried to rise again, a shout of anger and frustration forming in his throat.
Megpróbált megint felállni, mialatt a düh és indulat kiáltássá formálódott benne.
EnglishSo she had given anger up and had descended into dooms of bewilderment instead.
Így aztán nem dühösködött, hanem bolyongott szótlanul kétségeinek útvesztőiben.
EnglishHearing the scribe curse in anger almost brought an amused smile to Riven's face.
A szitkozódó, szerencsétlenkedő írnok látványa már-már mosolyt csalt Riven arcára.
EnglishAnd some anger boiled in him again, something too dreadful for him to control.
Õbenne megint fortyogott a harag, túlságosan ijesztően, semhogy fékezhette volna.
EnglishLook at the anger of farmers or small-scale fishermen who are in dire straits.
Nézzük a hatalmas nehézségekkel küzdő gazdák vagy kisvállalkozó halászok dühét.
EnglishThat thought surged within Lodovik as he felt the beginnings of his own anger.
Lodovik agyában, ahogy megérezte saját, feltámadó dühét, végigperzselt a gondolat.
EnglishNobody home, she thought dispiritedly, and felt a weary sort of anger at Vic.
Nincs itthon senki gondolta kedveszegetten, és egy kicsit Vicre is haragudott.
EnglishI guess my anger is pretty convincing because they retreat at the same time.
Azt hiszem, dühöm elég meggyőző lehet, mert mindketten egyszerre vonulnak vissza.
EnglishStop that, Buster said, but the anger and outrage had gone out of his voice.
- Vigye a kezét - mondta Rosszcsont, de hangjából hiányzott a jogos felháborodás.
EnglishHe could cripple an entire country with his vanity and his clearly feigned anger.
Egy egész gazdaságot tönkretehet a hiúságával és nyilvánvalóan tettetett haragjával.
EnglishThe fiery anger in Bobby was not quenched by the rain; grew hotter than ever.
A Bobbyban dúló haragot nem oltotta ki az eső, sőt ha lehet, még csak fokozta.
EnglishAnd with a sudden interior shift, her anger passed into suspicion and finally fear.
A düh egy hirtelen belső vetődéssel átváltozott gyanakvássá, majd végül félelemmé.
EnglishHis tone deepened to one of anger: I never heard such a farrago of nonsense.
Hangot váltott, dühödten folytatta: Még sosem hallottam ennyi ostoba zagyvaságot.
EnglishI ran away from a real parent who had never once in anger laid a hand on me.
Én vér szerinti apám elől léptem meg, aki egyetlenegyszer sem emelte rám a kezét.
EnglishI feel such anger toward people who take such risks with other people's lives.
A kocsikat is mindig utáltam, azokkal együtt, akik felelőtlenül száguldoznak.
EnglishI don't remember the rape part of it so much as much as the anger part of it.
Az erőszak részére nem annyira emlékszem, mint a haraggal kapcsolatos részre.
EnglishThese eyes were blue-gray and very much alive--and brimming with cold, cold anger.
Ezek a kékesszürke szemek nagyon is éltek - és hideg gyűlölet izzott bennük.
EnglishAgain Glasgian felt stung by the insult, but this was not the time to show his anger.
Glasgiant ismét érzékenyen érintette a sértés, de most nem mutathatta ki a dühét.
EnglishHer voice was cold with anger, but her blank, sweet expression had not changed.
- Hangja fagyos volt a haragtól, de az arcán változatlanul megmaradt az üres édesség.

Szinonimák (angolul) a(z) anger szóra:

anger