angol-magyar fordítás erre a szóra: angel face

EN

"angel face" magyar fordítás

EN

angel face {főnév}

volume_up
angel face
Vannak kedvenceim, például a Lady X és az Angyalarc.

Példamondatok a(z) "angel face" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCoulter found the angel's face under her hand, and she dug her fingers deep into his eyes.
Mrs. Coulter kitapogatta az angyal arcát, és ujjával mélyen a szemébe vájt.
EnglishIt seemed so misplaced on the angel-face, but there it was, on the other side of the mirror.
Nem illett angyali arcához, de ott volt, a tükör túloldalán.
EnglishThis is he of whom it is written: Behold I send my angel before thy face, who shall prepare thy way before thee.
Ekkor Péter megszólalt: "Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged."
EnglishFor this is he of whom it is written: Behold I send my angel before my face, who shall prepare thy way before thee.
Õ az, akiről az Írás szól: Nézd, elküldöm követemet előtted, hogy előkészítse utadat.
EnglishI have my favorites-Lady X and Angel Face.
Vannak kedvenceim, például a Lady X és az Angyalarc.
EnglishHis daemon lay nearby, her tail sweeping slowly across the oaken floor, her golden eyes never leaving the angel's pain-filled face.
Daimónja ott hevert nem messze, farka lassan legyezte a tölgypadlatot, aranyló szemét az angyal elgyötört arcára szegezte.
EnglishI looked at Louis, my seemingly fragile Louis with his seemingly invincible composure; and at Armand, the urchin with the angel's face.
Louis-ra pillantottam, az én törékenynek látszó Louis-mra, az ő látszólag legyőzhetetlen önuralmával, és Armand-ra, az angyalarcú csibészre.
EnglishHe was the direct opposite now of the accumulating dark angel, yet the face had the very same strong features of the granite statue, and the eyes had the same tender scowl.
Szöges ellentéte volt a sötét angyalnak, ám arcának határozott rajza a gránitszobor vonásait őrizte, és ugyanúgy ráncolta a szemöldökét.
EnglishThe priest raised his eyes to the place where he thought the angel's face would be, and saw him for the first time: just a shimmer in the air, but there was no mistaking it.
A pap oda emelte a tekintetét, ahol az angyal arcát sejtette, és valóban ott is volt: csillám a levegőben, nem több, de eltéveszthetetlen.
EnglishHenry at twenty-two-a viper with an angel's face, turning on Elliott in their Paris hotel as if he were a common boy out of the gutter.
Henry huszonkét évesen ádáz vipera egy angyal arcával annyira begerjesztette Elliottot abban a párizsi hotelszobában, mintha egy csóró kölyök lett volna, frissen szalajtva a csatornából.
Más szótárak