angol-magyar fordítás erre a szóra: and what's more

EN

"and what's more" magyar fordítás

EN

and what's more [példa]

volume_up
and what's more

Példamondatok a(z) "and what's more" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhat is more, it will only succeed if the Commission takes the lead politically.
Sőt, csak akkor sikerülhet, ha a Bizottság átveszi a politikai vezető szerepet.
EnglishWhat is more, I am opposed to mandatory nutritional labelling for wines and spirits.
Mi több, ellenzem a borok és szeszes italok tápértékének kötelező feltüntetését.
EnglishWhat is more, the flood of refugees may reignite simmering tensions in the region.
Ráadásul a menekültáradat ismét feltüzelheti a régióban az elfojtott feszültségeket.
EnglishWhat is more, they have accused us of doing this during an election period.
Sőt mi több, azzal vádoltak minket, hogy mindezt a választási időszakban tesszük.
EnglishWhat is more, the pollution problem should not be tackled as part of this issue.
Mi több, a környezetszennyezés problémáját nem ezen a kérdésen belül kellene tárgyalni.
EnglishAnd in all cases we have to ask (Laughter) -- what's the more likely explanation?
És minden esetben meg kell kérdeznünk -- (Nevetés) -- melyik a valószínűbb magyarázat?
EnglishWhat is more, we should take the lead in establishing a global parliamentary system.
Sőt, az élre kellene állnunk egy globális parlamenti rendszer kialakításában.
EnglishWhat is more, the national authorities and the Council refuse to be accountable.
Sőt! A nemzeti hatóságok és a Tanács megtagadják az elszámoltathatóságot.
EnglishWhat is more, job creation has gone hand in hand with productivity improvements.
Ezen túlmenően, a munkahelyteremtéssel együtt a termelékenység is javult.
EnglishWhat is more, it was reconfirmed recently by the 27 ministers, in June 2009.
Ráadásul 2009 júniusában a 27 miniszter ismét elfogadta a közös álláspontot.
EnglishWhat is more, the emissions trading system will not even come into effect until 2013.
Ráadásul a kibocsátáskereskedelmi rendszer nem is fog hatályba lépni 2013-ig.
EnglishWhat is more surprising, in my view, is the double standards of the West.
Ami véleményem szerint még meglepőbb, az a Nyugat által alkalmazott kettős mérce.
EnglishWhat is more, all this is taking place in broad daylight, documented by journalists.
Sőt mi több, mindez világos napfénynél történik, és újságírók dokumentálják.
EnglishAnd what makes more effective management of immigration processes necessary?
És hogy mi teszi szükségessé a bevándorlás kezelésének hatékonyabbá tételét?
EnglishWhat is more, the list of topics for harmonisation also contains some social norms.
Mi több, a harmonizációt igénylő témák listájában találunk néhány szociális normát is.
EnglishWhat is more, Iran is located in one of the most sensitive areas on the planet.
Emellett Irán a földgolyó egyik legérzékenyebb területén helyezkedik el.
EnglishWhat is more it is a proposal, which does not have the slightest chance in the Council.
Sőt, mi több, ez egy olyan javaslat, amelynek a legkisebb esélye sincs a Tanácsban.
EnglishI don't know - and what is more, I don't want to know - let's leave it at that.
Nem tudom, mi több: nem is akarom tudni, és maradjunk most ennyiben...
EnglishAnd what's even more amazing, it never occurred to me to wonder until now.
És ami még megdöbbentőbb, eddig sosem jutott eszembe, hogy eltűnődjem ezen.
EnglishWhat is more, there are currently more than 20 national plans throughout the world.
További előrelépést jelent, hogy jelenleg több mint 20 nemzeti terv létezik világszerte.