angol-magyar fordítás erre a szóra: and to top it all

EN

"and to top it all" magyar fordítás

EN

and to top it all

volume_up
Furthermore, the process is not transparent with Parliament being presented with only one candidate and, to top it all, the final vote is secret.
Nem átlátható továbbá a folyamat, mivel csak egy jelöltet mutatnak be a Parlamentnek és, ráadásul, a záró szavazás is titkos.
and to top it all

Példamondatok a(z) "and to top it all" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFletcher's whipstall at the top was all the worse for his rage and fury at failing.
Azt, hogy Fletcher a tetőponton átesett, még súlyosbította hogy tajtékzott a dühtől.
EnglishYou drink that on top of all that rum and you're going be sick, he murmured.
Bele fogsz betegedni, ha még rá is iszol arra a rengeteg rumra dünnyögte.
EnglishTo top it all, yesterday it was reported that you are being provided with a Learjet.
Mindezek tetejébe beszámoltak arról, hogy Önnek rendelkezésére bocsátanak egy Learjetet.
EnglishOn top of all that, then, the December European Council is asking us to speed up our work.
Mindezen felül a decemberi európai tanácsi ülés felkért minket, hogy dolgozzunk gyorsabban.
EnglishBut on top of all this - and I very much welcome what the minister said - we impose stigma.
És mindehhez jön még a megbélyegzés - és e tekintetben üdvözöm a miniszter úr által elmondottakat.
EnglishInspector Liu Jian was top in all his classes at the academy.
Liu Jian nyomozó kitünő eredménnyel végzett az akadémián.
EnglishOn top of all that now comes Russia's aggression against Georgia.
Mindezek után Oroszország most megtámadta Grúziát.
EnglishAnd on top of all off these rules, they keep changing.
És mindennek tetejébe, ezek a szabályok állandóan változnak.
EnglishWell, of course not if you were taking two milligrams of Xanax every four hours on top of all this other crap!
Hát persze hogy nincs, ha ennek a kacatnak a tetejébe óránként beszedsz még két milligramm Xanaxot!
EnglishTo top it all off, Streaker had only warned him an hour or so in advance that he could probably expect a stowaway.
Mindennek a tetejébe a Streaker alig egy órával előre értesítette, hogy potyautasra is számítsanak.
EnglishTop three all time worst redheads: Lizzie Borden, axe murderer; Judas, betrayer; Shirley Vig, abandoner.
"A három legszörnyűbb vörös:" "Lizzie Borden, a baltás gyilkos;" "Júdás, az áruló;" "Shirley Vig," "a cserben hagyó."
EnglishTo top it all, there are despicable politicians who are using the inhumane Beneš Decrees as a basis for negotiation.
És mindennek a teteje, hogy vannak olyan aljas politikusok, akik tárgyalási alapnak használják az emberellenes Beneš-dekrétumokat.
EnglishAnd on top of all this waste, Lake kept telling himself, if I make it to the White House then I'll have to find jobs for them there.
Már most is mennyi kiadás mondogatta magában Lake , de ha bejutok a Fehér Házba, ezeknek ott mind állást kell adnom.
EnglishThat is the EU-wide package that has now been prepared on top of all the contributions that are already being made and will be made by the Member States.
Ez az az uniós csomag, amelyet a jelenlegi és a jövőbeni tagállami hozzájárulásokon felül most készítenek elő.
EnglishFurthermore, the process is not transparent with Parliament being presented with only one candidate and, to top it all, the final vote is secret.
Nem átlátható továbbá a folyamat, mivel csak egy jelöltet mutatnak be a Parlamentnek és, ráadásul, a záró szavazás is titkos.
Englishand to top it all
Englishand to top it all
EnglishOh, Mom, Mom, he's wild and spontaneous... and hysterical and offbeat... and on top of all that... he's centered, and he's down to earth.
Oh, anya, anya, ő olyan vad és spontán... és hisztérikus és túlfűtött... és mindezek tetejében... mindig a középpontban áll, és olyan gyakorlatias.
EnglishMadam President, I agree with all contributors that public health, food safety and hygiene have to be at the top of all our agendas.
Elnök asszony, egyetértek a hozzászólókkal abban, hogy a közegészségügynek, az élelmiszer-biztonságnak és a higiénia kérdésének kiemelt jelentőséget kell tulajdonítanunk.
EnglishOn top of all that we have the situation in Kosovo which, despite all considerable but useless efforts of the authors, will form a precedent for all those interested.
Mindennek tetejében ott a koszovói helyzet, amely - a szerzők jelentős de eredménytelen erőfeszítései ellenére - precedensértékű lesz az érintett felek számára.