angol-magyar fordítás erre a szóra: and the like

EN

"and the like" magyar fordítás

EN

and the like

volume_up
`It goes on like that,' said Aaron, 'page after page, book after book.
És így tovább mondta Aaron , lapról lapra, könyvről könyvre.
I know its unusualcould send one of my own people, and all thatbut I like his style.
Tudom, hogy szokatlan, hogy küldhetnék valakit az enyémek közül és így tovább.
Now I like to keep all the pictures of my nephews and nieces as babies--and then as children--and so on.
Én minden képet megőrzök az unokaöcséimről meg az unokahúgaimról, csecsemőkorukból, gyermekkorukból... és így tovább.

Példamondatok a(z) "and the like" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe pain in her eyes had intensified; Marius felt it like a soundless vibration.
Szemében erősödött a fájdalom; Marius úgy érzékelte, mint egy hangtalan rezgést.
EnglishI'd like to know what he's doing here, nosing about and playing the genial hick.
Szeretném tudni, ő mit akar, mi után szaglászik, és minek játssza itt a mucsait?
EnglishAce stood in the darkness for a few minutes like a robot with a flat power-pack.
Ász úgy állt a sötétségben néhány percig, mint a robotember, ha az elem gyöngül.
EnglishAt his best, Charles Dart sounded like a man speaking with gravel in his throat.
Charles Dart a legjobb formájában is úgy beszélt, mintha sóder lenne a torkában.
EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Mindig történik valami ehhez hasonló az Európai Tanács ülése előtt három nappal.
EnglishIt was like trying to play solitaire with one of the aces missing from the deck.
Mintha pasziánszozni akarna, pedig tudja, hogy hiányzik az egyik ász a pakliból.
English'It's like ... the stairs ... that go only sideways ... neither up nor down ...'
- Akkor olyan... mint a lépcső... amelyik csak oldalra halad... se le, se föl...
EnglishSome of your sailors like to be unobtrusive when they make port here in Rendor.'
A matrózai szemlátomást szeretik kerülni a feltűnést, amikor kikötnek Rendorban.
EnglishThe other was twenty years younger and in twenty years would look just like him.
A másik húsz évvel fiatalabb volt húsz év múlva ugyanolyan lesz mint az idősebb.
EnglishGreat clumps of banana trees sprang like monstrous grass in patches of sunlight.
A napfényfoltokban sűrű banánfacsoportok meredeztek, mint valami monstruózus fű.
EnglishOnce it had something to do with those damn hedges clipped to look like animals.
Egyszer azzal az ocsmány állat formájúra vágott élő sövénnyel volt kapcsolatban.
EnglishI would also like to thank Mrs Jäätteenmäki for her great efforts in this matter.
Megköszönném továbbá Jäätteenmäki asszonynak az ügyben tett nagy erőfeszítéseit.
EnglishHe was the kind of man who does not like feeling in any way in a false position.
Olyasfajta ember volt, aki egyáltalán nem szeret kétértelmű helyzetben maradni.
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Ahogy itt fent látható, nekik felfelé hajló hangjuk van, ilyen "vup, vup, vup."
EnglishIt still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.
Még van mit fejleszteni, de legalább úgy hangzik, mint én, és nem mint HAL 9000.
EnglishTop-heavy like her American Aegis cousins, Mutsu heeled violently to the right.
Az amerikai Aegis rokonaihoz hasonlóan nagyon súlyos Mucu élesen jobbra fordult.
EnglishShe went back into the living room, carrying an ax that now smelled like tripe.
Az asszony betámolygott a nappaliba, kezében a fejsze úgy bűzlött, mint a pacal.
EnglishBut he always told them what he really thought, and they did not always like it.
Õ azonban mindig megmondta, ami a szívén feküdt, és ez nem mindig tetszett nekik.
EnglishIt was his bad chemicals, of course, which were compelling him to look like that.
Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látsszék.
EnglishThe voice is borne from afar, by waves like those of light but longer, he said.
Ugyanolyan hullámokban terjed, mint a fény, csak valamivel hosszabbakban mondta.

Hasonló fordítások a(z) "and the like" szóra magyarul

and kötőszó
Hungarian
like melléknév
like főnév
like határozószó
like kötőszó
Hungarian