angol-magyar fordítás erre a szóra: and no mistake

EN

"and no mistake" magyar fordítás

EN

and no mistake {határozószó}

volume_up
and no mistake
volume_up
nem vitás {hsz} (mondat végén)
It's chaos, and no mistake, for the Universe is just being born.
Nagy a káosz, nem vitás, hisz most van csak születőben a világmindenség.
'Well, master, we're in a fix and no mistake,' said Sam Gamgee.
- Nos, uram, nyakig vagyunk a bajban, ez nem vitás mondta Csavardi Samu.
Szép nagy batyu hír, az nem vitás.
and no mistake
volume_up
kétségtelenül {hsz} (mondat végén)

Példamondatok a(z) "and no mistake" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'I shall have this investigated in every conceivable way, make no mistake on it.
Édes fiam mondta , rajta leszek, hogy ezt minden elképzelhető módon kinyomozzák.
EnglishAnd a few, like Bert and myself, who seemed to have landed up there by mistake.
És akadt néhány olyan ember is, mint Bert meg én, aki véletlenül kerülhetett oda.
EnglishNow that the decision has been made, let there be no mistake about our position.
Most, hogy megszületett a döntés, egyértelművé kell tennünk az álláspontunkat.
Englishmy dear, said Maria, quite shocked at the mistake, it is not Lady Catherine.
- Hová gondolsz, drágám? - mondta Maria, aki egészen megütközött a tévedésen.
EnglishThey killed General McNair by mistake the day the Valhalla Express came over.
Lám, megölték McNair tábornokot is, tévedésből, mikor átjött a Walhalla-expressz.
EnglishIt turned out that foxglove leaves had been picked in mistake for horseradish.
Kiderült, hogy tévedésből gyűszűvirág levele került a konyhára, torma helyett.
EnglishIt is a mistake to say that we are defending services but not jobs in industry.
Téves hozzáállás megvédeni a szolgáltatásokat, de az ipari munkahelyeket nem.
EnglishIt is a mistake to believe that we saw less alcohol-related damage in the past.
Tévedés azt hinni, hogy a múltban kevesebb volt az alkoholhoz kapcsolódó kár.
EnglishMake no mistake—the Warlock Lord and his creatures will be hunting us.
Ne legyenek illúzióid: a Boszorkánymester és a teremtményei vadászni fognak ránk.
EnglishI learned from the mistake we made with the guy from the alumni association.
Tanultam a hibából, amit az öregdiákok egyesületénél dolgozó pasassal elkövettünk.
EnglishA mistake in steering and they'd crash into each other or into the concrete curbs.
Egy kis hiba a kormányzásban, és vagy egymásnak ütköznek, vagy a beton akadályoknak.
EnglishYou're making a mistake, lad, he said sadly, and taking our House with you.
- Nagy hibát követsz el, fiú - mondta szomorúan -, és magaddal rántod a Házat is.
EnglishHe opened it, confirmed that there was no mistake, then slipped it under his coat.
Kinyitotta, majd amikor látta, hogy valóban ezt kereste, becsúsztatta a kabátja alá.
EnglishAnd just for once in your life try to carry one ceremony through without a mistake.
És kérlek, legalább egyszer életedben végezz el egy szertartást minden zavar nélkül!
EnglishWe're not going to make the same mistake they did and wind up back in their hands.
Mi nem követhetjük el ugyanazt a hibát, és nem rohanhatunk fejjel a falnak.
EnglishOur one-sided view of the conflict in Georgia, too, is, I think, a mistake.
Véleményem szerint a grúziai konfliktusról alkotott egyoldalú véleményünk is hiba.
EnglishFrom the Taliban's point of view, that was their number one mistake last time.
A Talibán szempontjából az volt az első számú hibájuk az előző alkalommal.
EnglishMake no mistake: we are not going to create a super, centralised database.
Véssük az eszünkbe: nem egy szuper, központosított adatbázist kívánunk létrehozni.
EnglishIt was better to make a mistake than to die, and he alerted the chief conductor.
Jobb tévedni, mint meghalni; fogta magát, és értesítette a vonatvezetőt.
EnglishRetreating into a lowest-common-denominator Europe would be a big mistake.
Nagy hiba lenne visszatérni a legkisebb közös nevező szintjére redukált Európához.

Hasonló fordítások a(z) "and no mistake" szóra magyarul

and kötőszó
Hungarian
mistake főnév
no
no főnév