EN

ancient {melléknév}

volume_up
Ancient things call to me, things which have been my burden for so very long.
Õsi titkok hívnak, ősi dolgok, amelyeknek terhét oly régen hordozom.
Did the ancient laws of hospitality mean anything to the creatures of the night?
Számítanak valamit az éjszaka teremtményeinek a vendéglátás ősi törvényei?
And yet there was the question, the awful, ancient, hounding question of evil.
De a kérdés maradt: a gonoszság rettenetes, ősi, kínzó kérdése.
Our winemaking methods are rooted in ancient cultures and traditions.
Borgyártási módszereink, régi kultúrákban és hagyományokban gyökereznek.
Moreover, he understood and sympathized with both sides in this ancient conflict.
Sőt, megértette a régi konfliktus szereplőinek álláspontját, mindkét féllel együttérzett.
Something inherited from the ancient Greeks or Italians, maybe.
Alighanem valamilyen a régi görögöktől vagy itáliaiaktól örökölt hagyomány.
ancient (és: antique)
Beside him was an antique table strewn with ancient books and many parchments.
Mellette egy antik asztalon régi könyvek és számtalan pergamen zsúfolódott föl.
Ancient Greece bestowed on humankind among other things the joy of the Olympic Games.
Az antik Görögország többek között az olimpia örömével ajándékozta meg az emberiséget.
Luke nodded toward another ancient trunk half-collapsed but held up by a net of vines.
Luke és Tionne felemelték a rönköt, és meglengették, mint egy antik óra ingáját.

Példamondatok a(z) "ancient" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishChen's gaze swept the ancient polished floor, also dark green with golden swirls.
Chen pillantása végigkúszott az aranyszínű mintákkal díszített sötétzöld padlón.
EnglishHow glad I was to be in an ancient palazzo in Venice while all that was going on.
De örültem, hogy egy velencei palazzóban lehetek, miközben otthon ezek történnek!
EnglishI can't seek shelter in your house, beneath the same roof as the ancient ones.
Nem kereshetek menedéket a házadban, ugyanazon fedél alatt, ahol az ősök vannak.
EnglishThe cemetery was ancient, the majority of its wooden crosses listing from decay.
A temető ősrégi volt, fakeresztjeinek többségét olvashatatlanná rágta az idő.
EnglishHe found some secret in ancient times, some compound which rendered him immortal.
Az ősidőkben rábukkant valami titokra, amelynek segítségével örökéletűvé lett.
EnglishBeside him was an antique table strewn with ancient books and many parchments.
Mellette egy antik asztalon régi könyvek és számtalan pergamen zsúfolódott föl.
EnglishFrodo lay and slept away the night on the deep mould beneath an ancient tree.
Frodó lefeküdt, s azon nyomban elaludt a mély avarban egy vénséges vén fa alatt.
EnglishIt had never occurred to me that those ancient, rust-caked guns could be used.
Meg sem fordult a fejemben, hogy azok az ósdi, rozsdás ágyúk esetleg működhetnek!
EnglishThere were ancient artifacts here she could not identify; which she loved examining.
Szerette vizsgálhatni a régi műtárgyakat, amelyeket sehová sem tudott besorolni.
EnglishLater she stood silent as I wrote my message to Marius on an ancient temple wall.
Némán várakozott, míg én fölírtam üzenetemet Mariusnak az ősi templom falára.
EnglishAll the hidden oceans of Trantor had such ancient names, nursery names to soothe.
A Trantor valamennyi elrejtett óceánja ilyen ősrégi, nyugalmat sugalló nevet kapott.
EnglishThe ancient robot invited them to step into another room of the long chamber.
Az ősrégi robot jelzett, hogy lépjenek be a hosszú folyosóról nyíló egyik szobába.
EnglishIn the middle of his young face, Seames's eyes were old, ancient, and watchful.
ban Seames szemei öregnek tűntek, ősréginek, de figyelmesen fürkészték Dant.
EnglishBut it seemed then a matter that concerned only the seekers after ancient learning.
De akkor úgy rémlett, ez olyasmi, ami csak az ősi hagyomány kutatóját érdekelheti.
EnglishDon't expect wisdom from me as it might come from Marius, or the ancient twins.
Ne várj tőlem oly bölcsességet, mint talán Mariustól vagy az ősi ikrektől várhatnál.
EnglishThe hardware store was ancient, and toward the rear it became darker and cavern-like.
A vasbolt nagyon régi volt már, és a hátsó része olyan sötét, mint egy barlang.
EnglishDid the ancient laws of hospitality mean anything to the creatures of the night?
Számítanak valamit az éjszaka teremtményeinek a vendéglátás ősi törvényei?
EnglishFor over a thousand years, no one had violated the peace of this ancient chamber.
Több mint ezer éven át senki sem dúlta föl ennek az ősi teremnek a békéjét.
EnglishThey paused once for breath alongside the pitted hull of an ancient warship.
Egy egykori hadihajó rozsdamarta törzse mellett álltak meg, hogy kifújják magukat.
EnglishThe ancient weapon was single shot; a sliding bolt had to be operated to reload it.
Ez a régi fegyver egylövetű volt, a retesz segítségével lehetett újratölteni.

Szinonimák (angolul) a(z) ancient szóra:

ancient