EN anchoring
volume_up
{főnév}

anchoring (és: mooring)

Példamondatok a(z) "anchoring" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe swivel towards each other, we do what we call the "anchoring gaze" and we talk.
Mi egymás felé fordulunk, azt csináljuk, amit “lehorgonyzott tekintetnek” hívunk és beszélünk.
EnglishStretching it across two boulders, anchoring the sides, he made a shelter.
Két kő közé kifeszítve, széleit rögzítve készített fedezéket.
EnglishSets the layout and anchoring properties for text in the selected drawing or text object.
Megadja a kijelölt rajz- vagy szöveges objektumban lévő szöveg elrendezési és horgonnyal kapcsolatos jellemzőit.
EnglishThe shoulder harness inertial reel took up the slack, anchoring McLanahan's back upright in the seat.
A vállán átkötött biztonsági öv hengere követte a mozgását, és szorosan a székhez rögzítette a férfit.
EnglishAllows you to switch between anchoring options.
Lehetővé teszi a horgonybeállítások közötti váltást.
EnglishThe ECB has to fight inflation tenaciously, and anchoring inflation expectations is key in this regard.
Az EKB-nek kitartóan kell küzdenie az infláció ellen, és a várható infláció rögzítése ebben a tekintetben kulcsfontosságú.
EnglishThe shaft is narrower and smoother as we get down to more recent digging, so I'm anchoring the robot to the wall at each site.
Az akna szűkebb és simább, ahogy frissebb fúrási helyhez közeledünk, úgyhogy lehorgonyzom a robotot minden megállásnál.
EnglishTen paces to Serens left was Hull Beddict, seated with his forearms on his knees, hands anchoring his head as he stared at the ground.
Hull Beddikt Szeréntől tízlépésnyire, balra foglalt helyet térdén könyökölt, s fejét támasztva bámulta a földet maga előtt.
EnglishNow he was kicking, jabbing, and butting up at me from his face-down position on the floor, with my hundred and ninety pounds anchoring him there.
Arcával a padló felé és az én nyolcvanöt kilómmal leszorítva, fejével, könyökével, lábaival igyekezett lökni, rúgni és fölemelkedni.
English'You're anchoring.'
EnglishThe anchoring of social objectives and rights is pointing the way to the next task: the creation and construction of a European social union.
A szociális célkitűzések és jogok rögzítése megmutatja az utat a következő feladat felé: egy európai szociális unió megteremtése és felépítése irányába.
EnglishYou yourselves must ensure the proper anchoring of your own responsibility in budgetary law, and this even applies to the President of the Council.
Önöknek maguknak kell biztosítani azt, hogy a felelősségük a költségvetési jogban megfelelően biztosított legyen, és ugyanez igaz a Tanács elnökére is.
EnglishIt is also the best recipe for anchoring stability in the western Balkans and driving reforms that enhance fundamental freedoms in Turkey.
Ez a legjobb recept a nyugat-balkáni stabilitás megszilárdítására és olyan reformok ösztönzésére, amelyek megerősítik az alapvető szabadságjogokat Törökországban.
EnglishNevertheless, fiscal policy should be maintained on a sustainable course, anchoring expectations of an ordered resolution of the crisis.
Mindazonáltal a fiskális politikát fenntartható keretek között kell tartani, erősítve azokat az elvárásokat, hogy a válságot sikerül rendezett körülmények között leküzdenünk.
EnglishHowever, I am also particularly pleased that the European Parliament has succeeded in anchoring bee protection as a licensing criterion for the first time.
Annak azonban különösen örülök, hogy az Európai Parlamentnek most először sikerült meghatározott engedélyezési kritériumokat megállapítani a méhek védelmére is.
EnglishWith a soft rustle not unlike the flutter of feathers, the curtains flew up from the windows and fought to free themselves from the anchoring rods, eager to join this demonic dance of the inanimate.
A függöny puha zizzenéssel fellebbent a falról, mintha el akart volna szabadulni a karnisról, hogy csatlakozzék a démoni tánchoz.
EnglishThe increased and strengthened role of the European Parliament fits well with anchoring this matter into national parliamentary procedures in every Member State.
Az Európai Parlament megnövekedett és megerősödött szerepe jól illeszkedik ahhoz, hogy ezt az ügyet minden egyes tagállamban a nemzeti parlamenti eljárásokba horgonyozzuk le.
EnglishOnly if we do this together will we succeed in anchoring the Reform Treaty in the public consciousness as added value for the citizens of Europe, the European Union and Europe as a whole.
Csak akkor leszünk képesek a Reformszerződést, mint pozitív értéket megszilárdítani az Európai állampolgárok, az Európai Unió és egész Európa tudatában, ha együttesen cselekszünk.