EN

anchored {melléknév}

volume_up
anchored
volume_up
lehorgonyzott {mn}
Some tables floated; one, for the Overseer of Wayward, looked very much like a well-anchored trough.
A Wayward Felügyelőjének asztala ezzel szemben egy jól lehorgonyzott vályúra emlékeztetett.
These two years of terrible global economic crisis have shown that the euro has firmly anchored us to stability.
A borzalmas gazdasági világválság kétéves időszaka bizonyítja, hogy az euró szilárdan lehorgonyzott bennünket a stabilitás mellett.
For what was spread below was a harbor, with anchored ships and rows of buildings set along streets which marched to the wharves and the water.
Alatta egy öböl terült el, lehorgonyzott hajókkal, épületektől zsúfolt utcákkal, melyek a parti mólókhoz vezettek.

Példamondatok a(z) "anchored" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFrom her bows two hawsers anchored her to the low cliffs that edged the beach.
Az orránál két horgonykötél rögzítette a partot szegélyező alacsony sziklákhoz.
EnglishThe Sanadria anchored for the night and entered port at Istanbul the following morning.
A Sanadria horgonyt vetett éjszakára, és reggel beúszott az isztambuli kikötőőbe.
EnglishAn aging pier jutted into the water and anchored a hundred boats of all sizes.
Lepusztult móló nyúlt ki a vízbe, tucatnyi különböző méretű csónak horgonyzott mellette.
EnglishAlong the way Casmir expressed concern for the ships anchored out along the roadstead.
Útközben Casmir aggodalmát fejezte ki a védett révben horgonyzó hajók miatt.
EnglishHe rode pell-mell along the scarp to the buttress which anchored the hawser.
Gyorsan odalovagolt a támpillérhez, amelyhez a vontatókötél volt rögzítve.
EnglishThen would the boat leave the creek, or would it remain anchored until day?
Aztán felszedik a horgonyt, és a hajó kifut az öbölből, vagy napkeltéig itt marad?...
EnglishWhat we are saying here is not anchored firmly enough in the public consciousness.
Amit itt elmondunk, az nem ragad meg eléggé szilárdan a köztudatban.
EnglishOnly a mile down the road Kul spied the anchored wole and the house.
Alig egy mérföldet haladt, amikor megpillantotta a kipányvázott wole-t és a házat.
EnglishI firmly believe in an EU that is anchored in its various parts of Europe.
Meggyőződéssel hiszek egy olyan EU-ban, amelyet Európa különböző részei kapcsolnak össze.
EnglishIt's anchored here, so you'll be able to slide down the outside of the wall.'
Ide van rögzítve, így nyugodtan leereszkedhetsz a fal külső oldalán.
EnglishThe cross was anchored into place, as though it had often been brought to this spot.
A keresztet rögzítették, láthatólag gyakran állt már ezen a helyen.
EnglishSuddenly the ring to which Jason was anchored thumped onto the mattress.
A gyűrű, amelyhez Jason volt kikötve, hirtelen lehullott a matracra.
EnglishAnd so we remain immortal; we remain frightened; we remain anchored to what we can control.
Így tehát halhatatlanok maradunk, rémüldözünk és kapaszkodunk abba, aminek parancsolhatunk.
EnglishIn that way we create a system which has a high degree of legitimacy and is democratically anchored.
Ezáltal nagymértékben legitim, demokratikus alapokon nyugvó rendszert teremthetünk.
EnglishThey circled it slowly once and anchored a mile from shore.
Egyszer lassan körbehajózták, majd a parttól egy mérföldnyire lehorgonyoztak.
EnglishAnd this characterized and anchored the way information and knowledge were produced for the next 150 years.
Ezek a körülmények határozták meg az elmúlt 150 év információ- és tudástermelését.
EnglishThe door had been broken away, as if the hinges had been anchored not in iron but in plaster.
Mintha nem sarokvas, de habarcs tartaná, úgy szakadt ki az ajtó.
EnglishSome tables floated; one, for the Overseer of Wayward, looked very much like a well-anchored trough.
A Wayward Felügyelőjének asztala ezzel szemben egy jól lehorgonyzott vályúra emlékeztetett.
EnglishShe locked onto his eyes, as he anchored himself to hers.
Dennie tekintete Toshióéba kapcsolódott; lehorgonyoztak egymás szemében.
EnglishSo in a sense, you're just as well anchored as if you were still connected to the ground!
És ez a "köldökzsinór" egy nap, az eljövendő évszázadok során valamikor halálos csapdává fog változni.