EN

anchor {főnév}

volume_up
1. tengerészet
Insert new named anchor or edit selected anchor's properties
Új horgony beszúrása vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása
His marriage to Cathy was the anchor to his life, the very center of his universe.
A Cathyvel kötött házassága horgony volt, a tengely, ami körül az élete forgott.
The anchor for the note is inserted at the current cursor position.
A jegyzethez tartozó horgony az aktuális kurzorpozícióba kerül.
It was a white-topped cap, and above the green shade of the peak was a crown, an anchor, gold foliage.
Fehér sapka volt, a zöld ellenző fölött korona és vasmacska arany levelek között.
2. film és TV
anchor
volume_up
bemondó {fn} (televíziós)
A bemondó szerint a felvétel reggel 9.45-kor készült.

Példamondatok a(z) "anchor" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSlowly the Eilean Mor began to come round, the sea anchor dragging at her stern.
Az Eilean Mor a tatnál kivetett úszóhorgonyba kapaszkodva lassan visszapördült.
EnglishHis marriage to Cathy was the anchor to his life, the very center of his universe.
A Cathyvel kötött házassága horgony volt, a tengely, ami körül az élete forgott.
EnglishOn the right, a kneeling pilgrim held a heavy anchor as though it were his staff.
A kép közepén zarándok térdelt, a kezében zarándokbot helyett jókora horgony.
EnglishThere had been no reports of any vessels that sought to anchor on Phu Qui Island.
Egyetlen hajó sem jelentette, hogy a Fu Kui-szigetnél akarna lehorgonyozni.
Englishthe anchor inquired with a blank look, since his were made from plastic.
Szemeteskukát? kérdezte értetlenül a riporter, mivel az övé műanyagból készült.
EnglishSecure the sea-and-anchor detail, the Captain's voice announced on the speaker system.
Úszóhorgonyt biztosítani! hallatszott a kapitány hangja a hangosbeszélőből.
EnglishBehind her the Eilean Mor rode gracefully at anchor, her reflection dancing in the water.
A háta mögött kecsesen horgonyzott az Eilean Mor, tükörképe táncolt a vízen.
EnglishThen, before we dragged the anchor on too short a hawser, we let go the main anchor for'ard.
Mielőtt túl rövid kötélre fogtuk volna a horgonyt, előreengedtük a főhorgonyt is.
EnglishLets you move the individual anchor points of the selected hotspot.
Lehetővé teszi az egyedi horgonypontok áthelyezését a kijelölt aktív területen.
EnglishA galley, which bore a Nereid at its prow, had just weighed anchor.
Éppen most vonta fel horgonyát egy gálya, melynek orrán egy nereida ékeskedett.
EnglishIt will enable us to anchor the sustainability objectives of our public accounts.
Lehetővé teszi számunkra, hogy biztosítsuk államháztartásaink fenntarthatósági célkitűzéseit.
EnglishLets you change the shape of the selected hotspot by editing the anchor points.
A horgonypontok szerkesztésével lehetővé teszi a kijelölt aktív terület alakjának módosítását.
EnglishRussia is rocking like a ship in a gale with no anchor and no rudder.
Oroszország úgy imbolyog, mint viharban egy horgony és kormány nélküli hajó.
EnglishHe tried to banish these thoughts, and anchor himself within the moment.
Ki akarta verni a fejéből ezeket a gondolatokat, hogy lehorgonyozhassa magát a jelenbe.
EnglishSimon gazed thoughtfully at the river barges swing- ing at anchor by the town quay.
Simon elgondolkozva nézte a város kikötőjében horgonyzó uszályokat.
EnglishAnd we'll need to trail a sea anchor astern to hold her steady in that surf.'
Ki kell vetnünk egy úszóhorgonyt hátul, hogy szilárdan tartsa a hajót ebben a hullámtörésben.
EnglishAdds an anchor point where you click on the outline of the hotspot.
Horgonypontot ad hozzá az aktív terület körvonalának kattintással megadott helyéhez.
EnglishIt had been low on fuel anyway, the news anchor reported, as if that explained everything.
Úgyis kevés volt az üzemanyaga, jelentette a riporter, mintha ez mindent megmagyarázna.
EnglishHe had had little to anchor himself to any particular part of the world.
Nemigen akad rá lehetősége, hogy a világ bármely részén lehorgonyozzon.
EnglishAnd then the text functions as this cruel anchor that kind of nails it to the ground.
A szöveg pedig mintegy kegyetlen horgonyként a földhöz szegezi azt.