angol-magyar fordítás erre a szóra: ancestry

EN

"ancestry" magyar fordítás

EN

ancestry {főnév}

volume_up
ancestry (és: parentage)
Bartolomeo Vito Mancuso, Captain (Rear Admiral selectee), United States Navy, did not come out of his chair only because his mainly Sicilian ancestry had been somewhat diluted in America.
Bartolomeo Vito Mancuso csak azért nem pattant fel a székéből, mert a szicíliai ősök vére már csak töredékében volt jelen haragtól lüktető ereiben.

Példamondatok a(z) "ancestry" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe knew that Foley was an Irish name, and assumed that her ancestry was Irish, too.
Annyit tudott, hogy Foley ír név és feltételezte, hogy a nő ősei is írek lehettek.
EnglishI will leave that to Colonel Strokov-his ancestry is Russian, by the way.
Ezt Sztrokov ezredesre bízom, aki mellesleg orosz származású.
EnglishIf the trader was curious about Sorak's ancestry, he said nothing.
Ha az árus beszélgetésre akarta bírni a fiút, csalódnia kellett.
EnglishShe might bring herself to have a child by you for the sake of its ancestry, but as for any sentiment
Talán kapható lesz azonban arra, hogy gyermeke legyen tőled a családfa kedvéért, de ami az érzelmeket illeti
EnglishThey had never given much thought to their ancestry.
Soha nem érdekelte őket különösebben a származásuk.
EnglishSome specialize in the ancestry of the no-ble houses of Europe, linked to the British aristocracy by constant intermarriage.
Néhányuk a kontinens nemesi famíliái és a brit főnemesség közötti gyakori házasságok történetére specializálódott.
EnglishHe had a misleadingly quiet manner, but his gestures were sometimes surprisingly graphic and betrayed his French Huguenot ancestry.
Modora megtévesztően halk volt, és a mozdulatai néha meglepően kecsesek; mintegy bizonyítva francia-hugenotta származását.
EnglishThe point under discussion was, how far any singular gift in an individual was due to his ancestry and how far to his own early training.
Arról vitatkoztunk, hogy egy ember bármilyen tulajdonsága milyen mértékben köszönhető az őseinek, és milyen mértékben a neveltetésének.
EnglishI'm of Swedish ancestry.
EnglishMy ancestry is Irish.
EnglishAnd, you know, the fact is, if you believe in evolution, we all have a common ancestor, and we all have a common ancestry with the plant in the lobby.
A helyzet az, hogy ha hiszünk az evolúciónak, akkor egyetlen közös őstől származunk, és nekünk valamint az előszobai növénynek közös őseink vannak.
EnglishBartolomeo Vito Mancuso, Captain (Rear Admiral selectee), United States Navy, did not come out of his chair only because his mainly Sicilian ancestry had been somewhat diluted in America.
Bartolomeo Vito Mancuso csak azért nem pattant fel a székéből, mert a szicíliai ősök vére már csak töredékében volt jelen haragtól lüktető ereiben.
EnglishThe great Argentine writer Jorge Luis Borges used to say that he was an exiled European, alluding to the European ancestry of a large proportion of the population of our American continent.
A nagy argentin író, Jorge Luis Borges szokta volt mondani, hogy ő egy száműzött európai, utalva az amerikai földrész lakossága nagy részének európai őseire.
EnglishCaptivity had wasted Giannotto's flesh, but had in no degree impaired the generosity of spirit which he derived from his ancestry, or the whole-hearted love which he bore his lady.
A börtön meggyötörte ugyan Giannotto testét, de nemes lelkét, mely vele született, semmiben meg nem gyengítette, sem pedig nagy szerelmét, mellyel hölgye iránt viseltetett.

Szinonimák (angolul) a(z) ancestry szóra:

ancestry