angol-magyar fordítás erre a szóra: ancestral

EN

"ancestral" magyar fordítás

HU
EN

ancestral {főnév}

volume_up
ancestral
And atavism activation is basically -- an atavism is an ancestral characteristic.
És az atavizmus-aktiváció alapjában véve -- egy atavizmus egy ősi jellemző.
Our brethren will never return to their ancestral home.
Rokonaink többé nem térhetnek vissza ősi otthonukba.
Sighing again, Lord Caterham crossed the wide spaces of his ancestral home, and reached the library door.
Caterham lord újra sóhajtott, és átment ősi hajléka csarnokain a könyvtár felé.

Példamondatok a(z) "ancestral" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd atavism activation is basically -- an atavism is an ancestral characteristic.
És az atavizmus-aktiváció alapjában véve -- egy atavizmus egy ősi jellemző.
EnglishOf course, not all 13 of these wild ancestral species occurred together throughout Eurasia.
Természetesen a 13 vadon élő ősfaj nem volt egyszerre jelen Eurázsia-szerte.
EnglishBut it turns out that ancestral wild chickpeas occur only in southeastern Turkey.
Ám az a helyzet, hogy a csicseri borsó vadon élő őse csak Törökország délkeleti részén fordul elő.
EnglishSighing again, Lord Caterham crossed the wide spaces of his ancestral home, and reached the library door.
Caterham lord újra sóhajtott, és átment ősi hajléka csarnokain a könyvtár felé.
EnglishHe's bound to have a home somewhere, a place we've never seen, some ancestral manse or something.
Kell laknia valahol, egy házban, amit sose láttunk, valami ásatag kúriában vagy ilyen helyen.
EnglishIn the Trobriands conception was the work of ancestral ghosts; nobody had ever heard of a father.
A Trobriand-szigeteken a fogamzás az ősök szellemének műve volt; sosem hallott senki sem apáról.
EnglishSince Paranor has for centuries been the ancestral home of the Druids, I knew of the existence of the rungs.
Mivel Paranor sok száz éve otthona a druidáknak, tudtam ezeknek a vashágcsóknak a létezéséről.
EnglishIt's the same with my people, ancestral traits as it were.
Ezt tudnom kellett volna, mert az őseim közülük származtak.
EnglishHerds or packs of sheep, goats, cows, and ancestral dogs (wolves) have a similar hierarchy.
A juh- és kecskenyájak, a tehéncsordák és a kutyaősök (farkasok) falkái mind hasonló felépítés szerint tagozódnak.
EnglishThose wraiths are not ancestral kin to the mortal Edur.
Ezek az árnyak nem a halandó edurok őseinek szellemtestei.
EnglishAs a result, although similar in other respects to ancestral donkeys, onagers have never been domesticated.
Következésképpen, bár egyéb tekintetben nagyon hasonlítanak a szamár ősére, sosem háziasítottak őket.
EnglishOf course this was a noble occupation, hunting one's ancestral lands, and we alone had the right to do it.
Vadászni az ősi birtokon, ez persze nemesemberhez illő foglalatosság, amihez egyedül nekünk volt jogunk.
EnglishOur brethren will never return to their ancestral home.
Rokonaink többé nem térhetnek vissza ősi otthonukba.
EnglishYou heard that occasionally children are born with tails, and it's because it's an ancestral characteristic.
Hallották, hogy alkalmanként a gyermekek farokkal születnek, ami azért történik, mert az egy ősi jellemző.
EnglishAre they the ancestral Edur, as the Hiroth claim?
Tényleg ők az edurok ősei, ahogy a hirótok mondják?
EnglishHow many families of historic fame, of vast ancestral domains, and wealth proverbial, found now no scion to continue the succession!
Ó, hány ősi nemzetség, hány dús örökség, hány mesés gazdagság érte meg, hogy jogos örökös nélkül maradt!
EnglishWhat does he find in the ancestral possessions?
EnglishIn the distance Buddha in white and pink stone rode away from his ancestral home and his valet-another statue- pursued him running.
Távolabb egy fehér meg rózsaszínű kő Buddha távozott ősei honából, szolgája ugyancsak szobor rohanvást követte.
EnglishEurasia has the largest number of big terrestrial wild mammal species, whether or not ancestral to a domesticated species.
Eurázsiában találhatóak legnagyobb számban a vadon élő nagytestű emlősfajok, akár ősei valamely háziállatunknak, akár nem.
EnglishI served their ancestral State.

Szinonimák (angolul) a(z) ancestral szóra:

ancestral