EN

analogous {melléknév}

volume_up
Every former Communist country has had to face analogous difficulties.
Mindegyik korábbi kommunista országnak hasonló nehézségekkel kellett szembenéznie.
And let's reproduce them by a process of recombination analogous to sex."
Reprodukáljuk azokat azzal a kombinációs folyamattal amely hasonló az emberi reprodukcióhoz.
Inkább fogalom volt, a visszhanghoz hasonló.
analogous (és: analogue)
analogous
analogous
volume_up
rokon {mn} [átv.] (vmivel)

Példamondatok a(z) "analogous" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEvery former Communist country has had to face analogous difficulties.
Mindegyik korábbi kommunista országnak hasonló nehézségekkel kellett szembenéznie.
EnglishAnd let's reproduce them by a process of recombination analogous to sex."
Reprodukáljuk azokat azzal a kombinációs folyamattal amely hasonló az emberi reprodukcióhoz.
EnglishCompared to violating the sanction, what he'd done was roughly analogous to getting in a fight and stealing a car.
Az Abélard-egyezmény megsértéséhez képest ezek a bűnök csak apró csínytevésnek minősülnek.
EnglishBut I can find no moon of this world analogous to Ganymede, the biggest of the Jovian moons.
Azonban nem találok olyan holdat ebben a világban, ami megfelelne a Ganymedesnek, a Jupiter legnagyobb holdjának.
EnglishThe situation is analogous to the one from last year.
EnglishThis was a concept analogous to an echo.
Inkább fogalom volt, a visszhanghoz hasonló.
EnglishLook here, man, my fiduciary responsibility... to this first all-black promotion... is analogous to a garden in the African sun-- it must grow, it must bloom.
Figyelj, Ember, kötelességem... bejelenteni... hasonlóan, mint egy afrikai kertben, ha nő, majd virágzik is.
EnglishIn some Member States, the requirements relating to national marketing authorisations are analogous to those relating to variations in marketing authorisations.
Egyes tagállamokban a nemzeti forgalomba hozatali engedélyezés követelménye azonos a forgalomba hozatali engedélyek módosítására vonatkozó követelménnyel.
EnglishIt has signalled that it is, in principle, willing to introduce some kind of central European supervisory system analogous to the European System of Central Banks.
Már jelezte elvi készségét, hogy - hasonlóan a központi bankok európai rendszeréhez - hajlandó bevezetni valamilyen központi európai felügyeleti rendszert.

Szinonimák (angolul) a(z) analogous szóra:

analogous
analog
analogy