EN

analog {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "analog" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe must use cubic boron-nitride tools, essentially an analog to industrial diamond.
Ez az anyag ugyanolyan kemény, mint az ipari gyémánt: acéllal itt nem sokra mennénk.
EnglishI believe we need to bring the humanitarian world from analog to digital.
Hiszem, hogy a humanitárius világot analógból digitálissá kell tennünk.
EnglishWas Lucanor a toy, or a complex curio, or an analog representing some larger process?
Vajon Lucanor egy játék vagy egy bonyolult műtárgy, vagy valami nagyobb folyamatot jelképez?
EnglishIt is so novel to see this, that somebody actually picked up an analog device and has written to me.
Annyira újszerű látni, hogy valaki valóban felvett egy analóg eszközt és írt nekem.
EnglishYour panel clock can be configured to display the time in plain, digital, analog or fuzzy-style mode.
A panelen látható óra időkijelzési módja lehet egyszerű, digitális, analóg és különleges is.
EnglishFirst of all, you're going to pick up an analog device: a pen.
Először is fel kell venniük egy analóg eszközt, egy tollat.
EnglishWe live in a digital world, but we're fairly analog creatures.
Digitális világban élünk, de elég analóg lények vagyunk.
EnglishThat means they're totally out of sync in traditional classes, which are analog, static, interactively passive.
Ez azt jelenti, hogy nincsenek összhangban a hagyományos iskolai órával, amely analóg, statikus és passzív.
English( B ) AN INTEGRATOR EFFECTING ANALOG OR DIGITAL INTEGRATION OF THE SQUARED SIGNAL OVER A GIVEN TIME INTERVAL .
(b) egy, a négyzetre emelt jel egy adott időintervallumon történő integrálását végző digitális vagy analóg integráló berendezés.
EnglishAnd not all of the people who are of those 50,000 men who are bombardiers have the ability to properly program an analog computer.
És nem minden ember abból az 50.000 bombázótisztből képes arra, hogy megfelelően programozzon egy analóg számítógépet.
EnglishInstead, I have progressed, and I am, today, launching a brand new analog teaching technology that I picked up from IKEA: this box.
Helyette, mivel fejlődtem, ma, bevezetek egy vadonatúj analóg oktatási technológiát, amit az IKEA-ban szedtem össze: ezt a dobozt.
EnglishWell, there's analog and digital.
EnglishThere was a profound difference, he felt—not saw, rut felt, deep in his analog persuasion—between the digital and the smooth, the continuous.
Voltaire érezte (nem látta, de érezte, analóg énje mélyén), a digitális és a folyamatos közötti alapvető különbséget.
EnglishAnd just like the signals that we send and receive here on Earth, we can convert these transmissions into sound using simple analog techniques.
És éppúgy mint ahogy a Földön küldött és fogadott jeleket, ezeket át tudjuk alakítani hanggá, egyszerű analóg technikákat használva.
EnglishThe grassroots has been strengthened through the social power of sharing and they are challenging the old models, the old analog models of control and command.
Széles néprétegek erősödtek meg a megosztás közösségi ereje révén, és megkérdőjeleződtek a régi modellek, az ellenőrzés és az irányítás régi analóg modelljei.

Szinonimák (angolul) a(z) analog szóra:

analog
analogy
analogous