angol-magyar fordítás erre a szóra: an hour and a half

EN

"an hour and a half" magyar fordítás

EN

an hour and a half

volume_up
an hour and a half
Now, that is three weeks, and that is at most an hour and a half.
Ez tehát három hét, és még legfeljebb másfél óra.
An hour and a half later she parked her car in a road near Sunderland Avenue.
Mary Malone másfél óra múlva beállt a Sunderland sugárút egyik mellékutcájába.
An hour and a half until Mrs Clipp would be requiring her.
Clippnek csak másfél óra múlva lesz szüksége rá.

Példamondatok a(z) "an hour and a half" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAn hour and a half later she parked her car in a road near Sunderland Avenue.
Dr. Mary Malone másfél óra múlva beállt a Sunderland sugárút egyik mellékutcájába.
EnglishAfter only an hour and a half of sleep, however, the telephone had wrenched him awake.
Csekély másfél órai alvás után azonban a telefon csörgése átrángatta az ébrenlétbe.
EnglishThen I looked at my watch and seen over an hour and a half had gone by.
Aztán az órámra pillantottam, és megállapítottam, hogy több mint másfél óra telt el így.
EnglishA snowmobile running at top speed could get you down to Sidewinder in an hour and a half .
Egy aeroszán maximális sebességgel másfél óra alatt tenné meg az utat Sidewinderbe... a
EnglishBut as I'm sure you're aware, an airliner exploded an hour and a half ago outside LA.
De egy utasszállító felrobbant másfél órája a várostól nem messze.
EnglishA half hour and a half dozen little pills later, things were pretty fuzzy around the edges.
Félóra múlva a féltucat tabletta hatására a tárgyak körvonalai egyre inkább összemosódtak.
EnglishThen you wait an hour and a half till they bring Rex's late supper up to him.
Aztán vársz másfél órát arra, hogy fevigyék Rex vacsoráját.
EnglishWe pulled up halfway down the street and waited an hour and a half.
Mi körülbelül, az utca feléig jöttünk, és ott vártunk másfél órát.
EnglishThe drive to the Talamasca retreat house took less than an hour and a half.
MÁSFÉL ÓRÁIG sem tartott az út a Talamasca menedékházáig.
EnglishI've been dead for over an hour and a half now, and I have to talk to you!
Immár másfél órája halott vagyok, és beszélnem kell veled.
EnglishShe got perhaps an hour and a half of sleep, in three instalments.
Gabriella talán másfél órát aludt, azt is vagy három részletben.
EnglishIt takes about an hour and a half to two hours, depending on where it's done, under general anesthesia.
Kb. 1,5-2 órás műtét, attól függően, hogy hol csinálják, általános érzéstelenítés alatt.
EnglishYou're going to sit on these hard chairs for an hour and a half.
Ezen a kemény támlájú széken fogtok ülni másfél órán keresztül!
EnglishWe have had almost an hour and a half, and we have done our best to accommodate everybody's wishes.
Közel másfél óra állt rendelkezésünkre, és ezalatt igyekeztünk minden kívánságnak eleget tenni.
EnglishThe last of 'em just cleared this railyard an hour and a half ago.
Az utolsó alig másfél órája hagyta el ezt a pályaudvart.
EnglishWe've got a lot to do and only about an hour and a half to do it in.
Rengeteg a tennivalónk, és mindössze másfél óránk van.
EnglishWhich means I was only out for an hour, an hour and a half, tops.
Vagyis csak egy órára, legföljebb másfélre purcantam ki.
EnglishAn hour and a half later, she was taken downstairs for her second physical therapy session with Mrs.
Másfél óra múlva levitték a földszintre, a második fizikoterápiás kezelésre Mrs. Atkinsonhoz.
EnglishThe phone rang four times within the next hour and a half.
A következő másfél órában négyszer szólalt meg a telefon.
EnglishAn hour and a half later I was sitting opposite her in the Temple reception room while she read it.
Másfél órával később szemben ültem Mrs. Haldornnal a templom fogadótermében, mialatt elolvasta az üzenetet.