angol-magyar fordítás erre a szóra: an end in itself

EN

"an end in itself" magyar fordítás

HU
EN

an end in itself

volume_up
an end in itself
. - (SV) Having cotton production in the European Union is not an end in itself.
. - (SV) A gyapottermesztés fenntartása az Európai Unióban nem öncél.
It is not an end in itself, however, and it could become blunt through excessive use.
Ez azonban nem öncél, és ha túlságosan gyakran használjuk, kicsorbulhat.
Gender equality is not merely an end in itself.
A nemek közötti egyenlőség nem puszta öncél.

Példamondatok a(z) "an end in itself" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English. - Mr President, better regulation is not an end in itself.
a Bizottság tagja. - Elnök úr, a jobb szabályozás önmagában még nem cél.
English. - (SV) Having cotton production in the European Union is not an end in itself.
, írásban. - (SV) A gyapottermesztés fenntartása az Európai Unióban nem öncél.
EnglishIt is not an end in itself, however, and it could become blunt through excessive use.
Ez azonban nem öncél, és ha túlságosan gyakran használjuk, kicsorbulhat.
EnglishRyan liked money as much as the next guy, but to him it was a tool, not an end in itself.
Õ sem vetette meg a pénzt, de számára nem végcél volt, hanem eszköz.
EnglishWe must develop it further, but it is not an end in itself.
Tovább kell fejlesztenünk a belső piacot, de önmagában ez nem tekinthető végcélnak.
EnglishIncreased biogas production must not be an end in itself, however.
A biogáztermelés növelése azonban nem lehet önmagában vett cél.
EnglishBudgetary policy is not an end in itself; it is a tool which responds to political objectives.
A költségvetési politika önmagában nem lehet cél; az egy eszköz, válasz a politikai célkitűzésekre.
EnglishCohesion policy aims at sustainable and harmonious development, and is an important end in itself.
A kohéziós politika a fenntartható és harmonikus fejlődést segíti elő, de önmagában is fontos cél.
EnglishI also agree that dialogue should not be an end in itself.
Azzal is egyetértek, hogy a párbeszéd önmagában nem lehet cél.
EnglishThe establishment of these rules was absolutely not an end in itself.
E szabályok kialakítása egyáltalán nem öncélú volt.
EnglishHowever, accessing the funds is not an end in itself.
A pénzeszközökhöz való hozzáférés azonban önmagában nem cél.
EnglishThe European Union's trade policy is not an end in itself - it must remain a political regulatory tool.
Az Európai Unió kereskedelmi politikája önmagában nem cél: politikai szabályozó eszköz kell, hogy maradjon.
EnglishBut, above all, I must stress the fact that the body is a means to an end and not the end in itself.
Mindenekelőtt azonban azt a tényt kell kiemelnem, hogy a testület a célhoz vezető eszköz, nem pedig a cél maga.
EnglishHowever, it should not be seen as an end in itself in front of which the social consequences do not matter.
Azt azonban nem szabad önmagában olyan célként tekinteni, amelynél a társadalmi következmények nem számítanak.
EnglishThe revised Treaty is a means, not an end in itself.
A felülvizsgált szerződés nem cél, csupán eszköz.
EnglishBesides, the single market is not an end in itself.
Mellesleg az egységes piac nem önmagában vett cél.
EnglishMadam President, the internal market is not an end in itself.
EnglishLess travel must therefore not be an end in itself.
A kevesebb utazás ezért önmagában nem lehet cél.
EnglishIt not an end in itself, but the beginning of a process.
English. - I support this report, which calls for trade not to be seen as a narrow end in itself.
írásban. - Támogatom ezt a jelentést, amely arra hív fel, hogy a kereskedelmet ne tekintsék kicsinyes, önmagában való célnak.