EN

amusing {melléknév}

volume_up
If going to the dentist is amusing, then this is getting ready to be funny.
Ha neked szórakoztató fogorvoshoz járni, készülj fel a mókára.
It was amusing, he thought, to see the look on that young man's face in the corridor.
Szórakoztató, gondolta magában, látni a folyosón álldogáló fiatalember arckifejezését.
He is a distinguished physical chemist, and an amusing and useful friend of mine.
Neves fiziko-kémikus, nekem pedig szórakoztató és hasznos barátom.
He was a good victim to follow flashy, greedy, at times good, and always amusing.
Olyan Áldozat volt, akit jó követni: páváskodó, mohó, néha jó, és mindig mulattató.
It wasn't amusing them suddenly; they couldn't comprehend the skill of it; and something in my serious manner made them afraid.
Hirtelen nem volt már mulattató, nem értették, mi a forsza, és komolyságomban volt valami ijesztő.
I thought of Evelyn and how she de- scribed her silence, and it seemed an amusing power, to lie there and not to answer, to let them think that I could not.
Mulattató hatalom lehet, ha az ember csak fekszik és hallgat; hadd gondolják mások, hogy nem is tud beszélni!

Példamondatok a(z) "amusing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe was a good victim to follow flashy, greedy, at times good, and always amusing.
Olyan Áldozat volt, akit jó követni: páváskodó, mohó, néha jó, és mindig mulattató.
EnglishThere was something about the impudence of this fat thief which he found amusing.
Akadt egy s más a kövér tolvaj arcátlanságában, amit szórakoztatónak talált.
EnglishHe laughed often, as though he found these human lapses from reason genuinely amusing.
Gyakran nevetett, mintha igazi szórakozást lelne az emberi értelem fintoraiban.
EnglishAlthough the stories were at first amusing, they eventually grew repetitious.
A történetek először még szórakoztatóak voltak, de később egyre sűrűbben ismétlődtek.
EnglishMore amusing than his cabbage soup, certainly, nutritious though it might be.
Sokkal mulatságosabb, mint a káposztalevese, bármennyire tápláló legyen is.
EnglishThey thought it amusing and eccentric that a rich man should decorate his own walls.
Mulatságos hóbortnak találták, hogy egy gazdag ember maga fesse ki a házát.
EnglishIt was no longer amusing, knowing Mrs. Thompson would read through them.
Már nem találta szórakoztatónak, hogy Mrs. Thompson majd végigböngészi e sorokat.
EnglishLife as a Sahib was amusing so far; but he touched it with a cautious hand.
Eddig még élvezet volt sahibnak lenni, ő mégis nagyon óvatosan vette ki részét ebből.
EnglishYou don't catch murderers by amusing yourself with interesting thoughts.
Gyilkost nem úgy fog az ember, hogy érdekes gondolatokkal szórakoztatja magát.
EnglishCross a Pole with a Negro, you were certain to get an amusing labourer.
Keresztezzünk lengyelt négerrel, és minden bizonnyal kielégítő napszámost kapunk.
EnglishDoes seem kinda amusing, though... and kinda cute, he allowed.
És a láthatár sokkal közelebb van, amikor még olyan aprócska az ember.
EnglishIt was amusing, he thought, to see the look on that young man's face in the corridor.
Szórakoztató, gondolta magában, látni a folyosón álldogáló fiatalember arckifejezését.
EnglishShe thought I might find it amusing to fire large metal spheres at the fjord.'
Úgy találta, élvezni fogom, ha óriási fémgolyókat lőhetek ki a fjordra.
EnglishHow amusing, Asmodeus observed from his throne of linked, living she-devils, and meant it.
- Milyen lenyűgöző! - jegyezte meg Asmodeus, női ördögökből formálódott trónjából.
EnglishThe helpless thing that Nergal had been amusing himself with arrived suddenly.
A magatehetetlen csomag, mellyel Nergal oly jól szórakozott az utóbbi időben, megérkezett.
EnglishHere we are, however, so perhaps it might be amusing if we follow its tortured journey.
De mindenesetre, ha már felkeltettél, szórakozásképpen nézzük végig útját!
EnglishAnd he's always got something amusing and spiteful to tell you about people.
És mindig tud valami mulatságos vagy rosszmájú dolgot mesélni másokról.
EnglishAfter amusing himself some time with their curiosity, he thus explained:
Miután egy darabig mulatott kíváncsiságukon, megmagyarázta, miről van szó.
EnglishHow kind, how good-looking, how delightfully amusing every one was!
Milyen kedves, milyen csinos, milyen elragadóan szórakoztató volt itt mindenki!
EnglishIt might be amusing, however, to consider the case together, suggested Poirot.
De talán szórakoztató lenne, ha együtt szemügyre vennénk az eseményeket, nem? nógatta Poirot.

Szinonimák (angolul) a(z) amusing szóra:

amusing
amusement