angol-magyar fordítás erre a szóra: amongst

EN

"amongst" magyar fordítás

EN

amongst {prepozíció}

volume_up
Amongst other things, we must ensure that toys do not contain carcinogens.
Többek között biztosítanunk kell, hogy a játékok ne tartalmazzanak karcinogéneket.
What's the family view about this Martine business — amongst themselves ?
Hogyan vélekednek a családtagok a Martine-féle dologról... maguk között?
Something moved outside, in the darkness, amongst the slow wheeling turn of stars.
Valami megmozdult a kinti sötétben, a lassan forgó csillagképek között.
amongst (és: among, betwixt)
The Dutch business community is amongst the largest investors worldwide.
A holland üzleti közösség a világ legnagyobb befektetői közé tartozik.
For another, eggs and poultry are amongst the commonest foodstuffs.
Másodszor, a tojás és a baromfihús a legáltalánosabb élelmiszerek közé tartoznak.
Our most vulnerable citizens are again amongst those most affected.
A legsebezhetőbb polgáraink megint azok közé tartoznak, akiket mindez a leginkább sújt.

Példamondatok a(z) "amongst" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOthers have grown so strong they exert a sort of rulership amongst the others.
Más lelkek annyira megerősödtek, hogy vezető posztra tettek szert a többiek felett.
EnglishKosovo's declaration of independence has also exposed a schism amongst Member States.
Koszovó függetlenségi nyilatkozata a tagállamok közötti szakadást is leleplezte.
EnglishWe can tell that there is a real fervour and passion amongst the population.
Elmondhatjuk, hogy valódi buzgalom és szenvedély tapasztalható a lakosság körében.
EnglishThere Thou shalt be like a little child, and Thou shalt live poor amongst the poor.
A kicsiny gyermekhez leszel hasonlatos, és szegényen fogsz élni a szegények között.
EnglishIn addition, public executions encourage aggressive behaviour amongst the population.
Ráadásul a nyilvános kivégzések agresszív viselkedésre ösztönzik a lakosságot.
EnglishAmongst other things, we must ensure that toys do not contain carcinogens.
Többek között biztosítanunk kell, hogy a játékok ne tartalmazzanak karcinogéneket.
EnglishI made a few casual enquiries, Decker continued, 'amongst police officers I've treated.
Kérdezősködtem egy kicsit, nem hivatalosan, csak úgy fű alatt folytatta Decker.
English'Well, you see, Mr Cade, most of my work has lain amongst these people.
- Tudja, Mr. Cade, az életem munkájának legjavát ezekben a körökben végeztem el.
EnglishWhat's the family view about this Martine business — amongst themselves ?
Hogyan vélekednek a családtagok a Martine-féle dologról... maguk között?
EnglishPoverty amongst women is a really serious problem that the EU needs to solve.
A nőket sújtó szegénység rendkívül súlyos, megoldásra váró problémát jelent az EU-ban.
EnglishShe thought about her own cool, careful people, amongst whom she always felt a stranger.
A saját hűvös, óvatos népére gondolt, akik közt mindig is idegennek érezte magát.
EnglishBlessed art thou amongst women... and blessed is the fruit of thy womb Jesus.
Áldott vagy te az asszonyok közt... áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
EnglishThere were at least ten of his former lovers amongst the crowd squeezed around the table.
A volt szeretői közül legalább tízen ott voltak az asztal körül nyomorgó tömegben.
EnglishSomething moved outside, in the darkness, amongst the slow wheeling turn of stars.
Valami megmozdult a kinti sötétben, a lassan forgó csillagképek között.
EnglishThe screams and roars of wars amongst apelike beings had taught me wrath.
A majomszerű lények csatározásainak jajkiáltásai és bömbölése megtanított a haragra.
EnglishAnd after a protracted silence, a riff of whispers passed amongst them.
Körbeálltak, meglehetős ideig hallgattak, aztán egyszerre kezdtek el suttogni.
EnglishFor these reasons, amongst others, I have decided to vote in favour of this dossier.
Többek között ezért döntöttem úgy, hogy a dokumentáció mellett szavazok.
EnglishThere is some support amongst stakeholders for a European Private Company.
Az érdekeltek körében tapasztalható bizonyos támogatás az európai magántársaság iránt.
EnglishI had the eeriest feeling then as I could see the mist rising amongst the dark brown trees.
Borzongató érzés fogott el a sötétbarna fák között felszálló ködfátyol láttán.
EnglishThey are needed, amongst other things, to enable decisions to be made quickly.
Többek között azért, hogy lehetséges legyen gyorsan döntéseket hozni.