angol-magyar fordítás erre a szóra: amnesia

EN

"amnesia" magyar fordítás

EN

amnesia {főnév}

volume_up
1. gyógyászat
Was this self-induced amnesia, or part of the natural process of Fletcher's magic?
Vajon ez most önmagára kényszerített amnézia, vagy része Fletcher mágiájának?
Major causes of amnesia are: substance abuse, seizures, head injuries and malingering.
Az amnézia fő okai: droghasználat, betegség roham, fejsérülés és színlelés.
You want me to look into this amnesia question and see what he knows?
Vizsgáljam meg az amnézia kérdését, és hogy mit tud valójában?
If he could find one crack, he was sure that the entire facade of amnesia would come tumbling down.
Biztos volt benne, hogy ha sikerül egy repedést találnia, az emlékezetvesztés teljes homlokzata leomolhat.
This is because, although we are going through a crisis, the deepest crisis has been the refugee crisis, which has been a crisis of collective amnesia.
Ennek az az oka, hogy jóllehet válság idejét éljük, a legmélyebb válság a menekültügyi válság volt, amely a kollektív emlékezetvesztés válsága.
- Aki az emlékezetkiesés szakértője.

Példamondatok a(z) "amnesia" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWas this self-induced amnesia, or part of the natural process of Fletcher's magic?
Vajon ez most önmagára kényszerített amnézia, vagy része Fletcher mágiájának?
EnglishShe strained against the unyielding amnesia, but she could not seize the memory.
Nekifeszült makacs amnéziájának, de nem tudta visszahozni az emlékeket.
EnglishMajor causes of amnesia are: substance abuse, seizures, head injuries and malingering.
Az amnézia fő okai: droghasználat, betegség roham, fejsérülés és színlelés.
EnglishBut you don't have global amnesia, and that's something to be thankful for.
De magának nincs teljes körű emlékezetkiesése, és ezért hálásak lehetünk.
EnglishBut the important thing is... he's suffering from partial amnesia, somewhat con fused.
- Fontos viszont, ... hogy részleges emlékezetkiesésben szenved, és valamelyest zavart.
EnglishNinety-nine per cent of the recruits were given amnesia upon arriving on Mars.
Az újoncok kilencvenkilenc százalékának kitörölték az emlékezetét, mihelyt a Marsra érkezett.
English1 don't have the time to give selective amnesia to all of them.
Nincs annyi időm, hogy valamennyiükön végrehajtsam a szelektív memóriatörlést.
EnglishWe did this experiment with a group of patients who had anterograde amnesia.
Ezt a kísérletet egy csoport olyan pácienssel folytattuk, akik anterográd amnéziában szenvednek.
EnglishYour mental confusion, loss of intellectual skills, amnesia-they're symptoms of those mistakes.
- A benned dúló káosz, a csökkenő intellektus, az amnézia pedig ezt jelzi.
EnglishTemporary amnesia is to be expected in a case like this, and it can be easily treated.
Az időszakos amnéziát könnyen ki lehet kezelni, de nem biztos, hogy az Ön esetében erről van szó.
EnglishHe looked for her after his amnesia treatment, and found that she had no recollection of him.
Az emlékezettisztítás után megkereste a nőt, és azt tapasztalta, hogy a nő nem emlékszik rá.
EnglishI don't care what different causes people attribute our racial amnesia to.
Szerintem ezeknek a munkásoknak az utódai nem felejthették el az egész bolygóátalakítási folyamatot.
EnglishThere had been some selective amnesia, but of a completely voluntary sort.
Szaknyelven szólva: szelektív amnéziát erőltetett magára.
EnglishYou want me to look into this amnesia question and see what he knows?
Vizsgáljam meg az amnézia kérdését, és hogy mit tud valójában?
EnglishIf she had left this message, she must be having blackouts, temporary amnesia of which she was totally unaware.
Ha valóban ő tette, valószínűleg emlékezetkiesésben szenved, de erről fogalma sem volt.
EnglishYour amnesia might have a physical cause, said Julie.
- Lehet, hogy az emlékezetvesztésének fizikai oka van - mondta Julie.
EnglishHis amnesia did not spring from brain tumors, but from something far stranger and more exotic than that.
Emlékezetvesztését nem agydaganatok okozták, hanem valami még annál is különösebb és egzotikusabb.
EnglishI've no doubt your amnesia, your adamantium skeleton, the claws are all connected, but...
Semmi kétségem arról, hogy az amnéziája, az adamantiumcsontváz, és a karmok, valami rejtélyes módon összefüggenek.
EnglishYou're talking about the Amnesia Question, said Mors Planch, who must have been listening for a while.
Ön az Amnézia-kérdést feszegeti mondta Mors Planch, aki a jelek szerint végighallgatta a beszélgetést.
EnglishIf he could find one crack, he was sure that the entire facade of amnesia would come tumbling down.
Biztos volt benne, hogy ha sikerül egy repedést találnia, az emlékezetvesztés teljes homlokzata leomolhat.

Szinonimák (angolul) a(z) amnesia szóra:

amnesia