EN

amiss {főnév}

volume_up
1. elavult
I think that Miss Williams noticed there was something amiss.
Azt hiszem, Miss Williams észrevette, hogy valami baj van.
The soldiers' expressions were bored, and they gave no indication that anything at all was amiss.
A katonák arckifejezése unalomról árulkodott, és semmi sem utalt rá, hogy valami baj lenne velük.
I heard shouts and screams-is anything amiss here?
Kiáltozást hallottam... csak nincs valami baj?
Valami hiba történt.

Példamondatok a(z) "amiss" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe's in Alarashan's turret now; her shadow hasn't reported anything amiss.
- Alarashan tornyában van most; az árnyéka még semmiféle problémáról nem üzent.
EnglishIt would perhaps not be amiss to point out that he had always tried to be a good dog.
Nem árt talán itt rámutatni, hogy Cujo mindig jó kutya szeretett volna lenni.
EnglishHowever, the extra would not come amiss - not in these days of taxation.
De az örökség nyilván nekik is jól jön, hiszen a súlyos adók mindent elvisznek.
English(NL) Madam President, a little modesty never goes amiss, and this includes politicians.
(NL) Elnök asszony, némi szerénység sohasem árt, még a politikusoknak sem!
EnglishBut I don't think Rowan had the slightest inkling ever that anything was amiss.
Bár nem hinném, hogy Rowan a legcsekélyebb mértékben is érezte volna, hogy nem stimmel valami.
EnglishNow was the time; the others would sense something amiss soon enough.
Eljött a pillanat; a többiek hamarosan felfedezhetik, hogy valaki hiányzik.
EnglishGlover could find nothing amiss, nothing to hint that Hyde-White might be right.
Glover semmi rendellenességet nem tapasztalt, semmi olyasmit, amitől Hyde-White korábban tartott.
EnglishEven the devils can quote the holy words amiss, Gorlois said, but not angrily.
- Lám, a sátán is tudja idézni a szent szavakat, helytelenül - mondta Gorlois, de nem haragosan.
EnglishRoh, if things go amiss at Ivrel, then I will tell you all that I do know.
Ha a dolgok balul ütnek ki Ivrelben, mindent el fogok mondani neked.
EnglishYet I examine your transmitted status profile and see nothing amiss.
Jobb lesz, ha megvizsgállak, és kiderítem, melyik részed alterálódott.
EnglishThen she noticed that for all their skill, there was something strangely amiss with his hands.
S ekkor észrevette, hogy bármilyen ügyes is a férfi keze, mégis kacska.
EnglishThe Mini was searched at customs, and nothing amiss was discovered.
A Minit a vámon átkutatták, és nem találtak benne semmi rendkívülit.
EnglishHis intuition, like his strength, was dwindling: but he was certain that something was amiss.
Megérzései, akárcsak az ereje: megfogyatkoztak, de abban biztos volt, hogy valami nem stimmel.
EnglishNothing amiss with the soft leather furnishings scattered about the thick wine-colored carpet.
Itt nincs semmi baj, ahol puha bőrrel kárpitozott bútorok állnak a vastag, borvörös szőnyegen.
EnglishOther than mud spatters and a few cockleburrs, found nothing amiss.
Patrice némi sáron és néhány bogáncson kívül semmit nem talált.
EnglishHe next gave the aircraft a last visual scan for anything amiss, as Motti got his engine turning.
Miközben Motti beindította a hajtóművet, a haifai szerelő még egyszer végigpillantott a gépen.
EnglishIf he senses anything amiss, Malone is gonna be in one hell of a tight spot.
Ha bármit megszimatol, Malone kutyaszorítóba kerül.
EnglishThe soldiers' expressions were bored, and they gave no indication that anything at all was amiss.
A katonák arckifejezése unalomról árulkodott, és semmi sem utalt rá, hogy valami baj lenne velük.
EnglishThe first indication that something was amiss had come from him.
Az első jelet, hogy valami nincs rendben, rajta tapasztalta.
EnglishA little more dynamism would certainly not go amiss therefore.
Ezért egyértelműen előnyös lenne egy kicsivel több dinamizmus.

Szinonimák (angolul) a(z) amiss szóra:

amiss