angol-magyar fordítás erre a szóra: amid

EN

"amid" magyar fordítás

EN

amid {prepozíció}

volume_up
The fortress of the Warlock Lord lay amid the tall, black peaks directly north.
A Boszorkánymester erődje északon, a magas, fekete csúcsok között lapult.
Vivid lightning darted amid the dense, black clouds.
Északnyugat felől vihar volt készülőben, nehéz felhők között villámok cikáztak.
It was set to land amid two million life-sized statues of human beings.
Beállítása szerint kétmillió életnagyságú emberszobor között kell leszállnia.
amid (és: amidst)
Unofficially, amid the greatest secrecy, it remained in action.
Nemhivatalosan, a legnagyobb titoktartás közepette tovább folytatta tevékenységét.
The European Union was formed amid the suffering caused by war.
Az Európai Unió a háború okozta szenvedések közepette született.
It seems destined to continue amid suffering and crises.
Úgy tűnik, sorsunk az, hogy szenvedések és válságok közepette haladjunk.
amid (és: amidst)
Still, amid all the nonsense there are some unimpeachable truths.
A sok sületlenség közt mindazonáltal cáfolhatatlan igazságok is vannak.
There, amid a blood-red glow, and riven shards of memories, he found Nergal.
Végre megtalálta Nergalt, vérvörösen izzó, széthasadt emlékei közt.
She stood quite calmly amid the spring lettuce and said, I want to go to him.
Tökéletesen nyugodtan állt a tavaszi saláta közt a kertben, és így szólt:

Példamondatok a(z) "amid" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOld tea roses, falling to pieces amid the baby's breath and fern and purple zinnias.
Elnyílt tearózsák szirma pergett a fátyolvirág, a páfrány és a lila cinnia között.
EnglishHe turned round and round in the magnificent parlor, amid his fragile splendor.
Ide-oda járkált a pompázatos szalonban, saját múlékony tündöklése közepett.
EnglishThe fortress of the Warlock Lord lay amid the tall, black peaks directly north.
A Boszorkánymester erődje északon, a magas, fekete csúcsok között lapult.
EnglishThe image of a rocky height amid the Cormanthan forest leaped into her mind.
A Cormanthor erdőségével körülvett sziklás magaslat képe az elméjébe ugrott.
EnglishIn Avernus, a ball of fire raced down to burst amid scorched pinnacles.
Avernusban egy tűzgolyó süvített tova, hogy felemésszen pár megfeketedett ormot.
EnglishShe stood quite calmly amid the spring lettuce and said, I want to go to him.
Tökéletesen nyugodtan állt a tavaszi saláta közt a kertben, és így szólt:
EnglishHe'd have to be on his guard every moment that he walked amid the Towers of Song.
Minden pillanatban találkozhat őrökkel, amikor a Dal Tornyai között jár.
EnglishHis rage amid El's memories, this time, had been brief, leaving behind a fiery headache.
Haragja most csak rövid ideig tartott, és csak egy kis fejfájást hagyott hátra.
EnglishThe Admiral Lunin surfaced amid the flares and smoke floats dropped by the P-3.
A Lunin Admirális a P-3-asról ledobott világítóbóják között bukkant fel.
EnglishAmid the sleepers, a snore turned into a cough, and a bundled form shifted.
Az alvók között egy horkantás köhögésre változott, egy bebugyolált alak fészkelődött.
EnglishThen Allanon's blue fire burst amid the Furies, scattering them wildly.
Majd Allanon közéjük vágott a kék tűzzel, és a fúriák fejvesztetten iszkoltak.
EnglishThey had stood close to one another amid the shadows, the day gone to dusk.
Egymás mellett álltak az árnyékban, miközben szürkületbe hajlott a nappal.
EnglishIt was set to land amid two million life-sized statues of human beings.
Beállítása szerint kétmillió életnagyságú emberszobor között kell leszállnia.
EnglishAnd what is the Templar supposed to do amid the scent of the cedars of Lebanon?
Hát a templomos hová kapjon akkor a Libánus illatozó cédrusai alatt?
EnglishIt steered amid the blinding, darting lights, courting destruction at every instant.
A villámok vakítóan ragyogtak, és bármelyik pillanatban belecsaphattak.
EnglishSomewhere a raw screaming arose and went on and on, amid fresh rumblings.
Valahol nyers sikoly csapott a magasba és robajló zajok közepette elhalt.
EnglishAmid all this confusion, let us not forget what brought us to the current situation.
A káosz közepette ne felejtsük el, mi vezetett a jelenlegi helyzethez!
EnglishHe was holding, amid the confusion of his soldier's harness, a live hand grenade.
Katonai szerelésén kívül egy kibiztosított kézigránát is volt nála.
EnglishEven in the High Dale, amid the chaos of weakening magic, fateful changes came.
Még a Felső Völgyben, a gyengülő mágia örvénylő káoszában is félelmetes változások történtek.
EnglishThe lich writhed amid smoke and fell to its knees, pointing a bony arm.
Felemelte hosszú mutatóujját, és még utoljára kieresztette rekedt hangját.