EN

amiable {melléknév}

volume_up
Such amiable qualities must speak for themselves.
Az ilyen szeretetre méltó tulajdonságok önmagukért beszélnek.
He is a sweet-tempered, amiable, charming man.
- Szelíd természetű, szeretetre méltó, aranyos ember.
This girl is an amiable nitwit with a lot of common sense.
Ez a lány szeretetre méltó kis szamár, akinek nagyon sok esze van.
He turned on his stool and looked at Tell with amiable curiosity.
Felé fordította székét, és barátságos kíváncsisággal nézett Tellre.
He could be still amiable, still pleasing, to my uncle and aunt, when he was in town; and why not to me?
"Londonban még kedves és barátságos tudott lenni a nagybátyámhoz és nénémhez, miért nem viselkedik velem is így?
- Vénebb vagyok, mint amilyennek látszom, és kevésbé barátságos.
It was most amiable of you to accede to my request, mademoiselle, Poirot was saying.
Nagyon kedves magától, mademoiselle, hogy elfogadta a meghívásomat mondta Poirot.
He must know that she was as amiable and unpretending as we have found her.
Tudnia kell, hogy kedves és szerény teremtés, amilyennek mi is láttuk.
Jean Dupont should ring up or call, be amiable to him.
Ha Jean Dupont telefonál vagy meglátogatja, legyen kedves hozzá!

Példamondatok a(z) "amiable" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was most amiable of you to accede to my request, mademoiselle, Poirot was saying.
Nagyon kedves magától, mademoiselle, hogy elfogadta a meghívásomat mondta Poirot.
EnglishHe considered him clever - cleverness, to him, being a kind of amiable lunacy.
Okosnak tartotta, és az okosság afféle rokonszenves elmebaj volt a szemében.
EnglishHe may live in my memory as the most amiable man of my acquaintance, but that is all.
Úgy fogok rá emlékezni, mint a legkedvesebb ismerősömre - de ennyi az egész.
EnglishNow that aint so smart, Macklin said, his voice at its most amiable and dangerous.
- Ez nem volt szép magától - jegyezte meg Macklin a legnyájasabb, legbaljósabb hangján.
Englishhe asked, his voice amiable once again.
- Mondja, olvasott maga egyáltalán Nathan Holn írásaiból? - kérdezte ismét nyájas hangon.
EnglishCasmirs voice took on an edge: You are far too amiable with that fat priest!
- Túlságosan nyájas vagy azzal a dagadt pappal! - csattant fel Casmir.
EnglishThat began the same way, just a weak amiable character who wanted a great deal of money.
Ugyanígy kezdődött: egy gyenge jellemű ember, aki nagyon sok pénzt akart.
EnglishHe must know that she was as amiable and unpretending as we have found her.
Tudnia kell, hogy kedves és szerény teremtés, amilyennek mi is láttuk.
EnglishIf she were more amiable, thought Turjan, she would be a creature of remarkable beauty.
Ha valamivel kedvesebb volna, gondolta Turján, nem akármilyen szépségű teremtmény lehetne.
EnglishThe man appears an amiable sort, though plainly of the strolling life.
- A férfi vidám fickónak tűnik, bár kétségtelenül a csavargó fajtából.
EnglishHe thumbed in an amiable expression he had carefully fashioned for dealing by phone with clients.
Erről rögtön eszébe jutott, mindenképpen használnia kell a filterarcot.
EnglishHe turned on his stool and looked at Tell with amiable curiosity.
Felé fordította székét, és barátságos kíváncsisággal nézett Tellre.
EnglishThe leading man was an amiable ham with a lot of charm, some of it turning a little yellow at the edges.
A férfi főszereplő afféle szeretetre méltó ripacs, helyenként már hervadó vonzerővel.
EnglishSpade's voice was still amiable though his face had become wooden.
Spade még mindig nyájasan beszélt, de az arca megmerevedett.
EnglishIn what an amiable light does this place him! thought Elizabeth.
"Milyen kedvező fényt vet ez Darcyra!" - gondolta Elizabeth.
EnglishThis girl is an amiable nitwit with a lot of common sense.
Ez a lány szeretetre méltó kis szamár, akinek nagyon sok esze van.
EnglishJean Dupont should ring up or call, be amiable to him.
Ha Jean Dupont telefonál vagy meglátogatja, legyen kedves hozzá!
EnglishHe was an amiable enough guy, but on the subjects of God and Sally Ratcliffe he was always dead serious.
Sallyvel töltött ugyan forró estéket, de éjszakára dúltan tért haza.
EnglishI tried to decide what made him look so amiable really.
Azt próbáltam eldönteni, mitől látszik ennyire szeretetre méltónak.
EnglishRolly, standing beside him, rolling a cigarette, looked vaguely amiable as usual.
Rolly mellette állt, egy cigarettát sodort magának és ugyanolyan átláthatatlanul barátságos képet vágott, mint mindig.

Szinonimák (angolul) a(z) amiable szóra:

amiable
amiably
amiability