angol-magyar fordítás erre a szóra: ambivalent

EN

"ambivalent" magyar fordítás

EN

ambivalent {melléknév}

volume_up
However, this development has generated ambivalent attitudes.
Ez a fejlődés azonban ambivalens magatartást eredményezett.
In this respect, the role of advertising is ambivalent.
Ebben az összefüggésben a reklám szerepe ambivalens.
Ladies and gentlemen, a look at the situation of European Union maritime transport can lead to ambivalent conclusions.
. - (PL) Hölgyeim és uraim, egy pillantás az Európai Unió tengeri szállítására ambivalens következtetésekhez vezethet.
ambivalent
volume_up
vegyes {mn} (érzelmek)

Példamondatok a(z) "ambivalent" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMy thanks to the Czech Presidency, on the other hand, are somewhat more ambivalent.
A cseh elnökségnek mondott köszönetem kissé azonban ellentmondásosabb.
EnglishThe public has a very ambivalent view of European structural policy.
A közvélemény nagyon ambivalensen értékeli az európai strukturális politikát.
EnglishHis ambivalent agnosticism was hanging in tatters like the scrambled eggs hanging from his fork.
Tétova agnoszticizmusa darabokban hevert, mint tányérján a sonka tojással.
EnglishThe old religion had been ambivalent about taking one's own life.
A régi vallás nem foglalt egyértelmen állást az öngyilkosságról.
EnglishHowever, this development has generated ambivalent attitudes.
Ez a fejlődés azonban ambivalens magatartást eredményezett.
EnglishJessie tried to squeeze her legs together, a gesture that was ambivalent to her but apparently not to him.
Maga sem tudta, miért teszi és jól teszi-e, de apjának, úgy látszott, nem voltak ilyen kétségei.
EnglishHe was ambivalent, Tay thought,- about what he felt for her.
Tay szerint maga se tudta, mit érez Preia iránt.
EnglishIn this respect, the role of advertising is ambivalent.
Ebben az összefüggésben a reklám szerepe ambivalens.
EnglishI've always had a rather ambivalent attitude towards something happening to my father, and it persists.
Mindig meglehetsen ketts módon viszonyultam ahhoz az eshetséghez, hogy apámmal valami történik, és nincs ez másként ma sem.
EnglishLadies and gentlemen, a look at the situation of European Union maritime transport can lead to ambivalent conclusions.
írásban. - (PL) Hölgyeim és uraim, egy pillantás az Európai Unió tengeri szállítására ambivalens következtetésekhez vezethet.
EnglishThat's Yuri Stefano on the phone, said Ansling, obviously very ambivalent about what he was revealing, glancing anxiously now from Perry to Marklin.
- Telefonált Yuri Stefano - szólt nagyon kényszeredetten Ansling, és idegesen sandított Marklinre.
EnglishTherefore, from now on, the EU cannot afford to adopt an indulgent, ambivalent attitude to the regime in Chişinău.
Ezért mostantól fogva az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy elnéző, kétértelmű hozzáállást tanúsítson a kisinyovi rendszer iránt.
EnglishHe was ambivalent to the expanded visual sense, bought at the cost of gray matter once dedicated to sound alone.
A feljavított vizuális érzékeléshez felemás módon viszonyult; a szürkeállomány, ami azelőtt csak a hangokkal foglalkozott, most megosztott lett.
EnglishIt is also worth remembering that imposing our norms and standards on other countries and societies is morally ambivalent.
Arra is érdemes emlékezni, hogy erkölcsileg ambivalens saját normáinkat és feltételeinket más országokra és társadalmakra ráerőszakolni.
EnglishThe presence of Osama Bin Laden in Pakistan has now once again exposed Pakistan's ambivalent approach towards fighting terrorism.
Oszama bin Laden pakisztáni jelenléte ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy Pakisztán kétértelműen áll hozzá a terrorizmus elleni harchoz.
EnglishIt is true that at the moment, there are some ambivalent attitudes: President Medvedev and Prime Minister Putin have given out different signals.
Való igaz, hogy jelenleg a hozzáállás ambivalens: Medvegyev elnök és Putyin miniszterelnök egymástól eltérő jelzéseket adtak.
EnglishHe strapped it on, ignoring Fears raised brows, not out of some ambivalent emotion, but because he himself did not know why he had picked up the weapon.
Felcsatolta, s nem törődött Fear csodálkozó pillantásával nem büszkeségből, hanem mert maga sem értette, hogy ez mire jó.
EnglishMadam President, obviously there are two schools of thought in this House when it comes to Russia, reflecting the ambivalent attitude of the Member States.
Elnök asszony! Szemmel láthatóan kétféle felfogás uralkodik ebben az épületben, ha Oroszországról van szó, és ez jól tükrözi a tagállamok ambivalens magatartását.
EnglishAnd finally, of course, I think it's fair to say that a large part of the reason why the public is so ambivalent about aging now is the global trance I spoke about earlier, the coping strategy.
Végül, úgy vélem, hogy mondhatjuk, az emberek főleg azért ambivalensek az öregedéssel kapcsolatban, mivel a homokba dugják a fejüket.
EnglishIf you're aware that my father never graduated from Grollier, that he dropped out in his junior year and went to another school, it must be obvious to you that he had ambivalent feelings.
Ha tudják, hogy apám nem fejezte be a Grollierben megkezdett tanulmányait, hanem másik iskolába ment, akkor nyilván azt is sejtik, milyen érzelmekkel viseltetett a Grollier iránt.