EN

ambiguous {melléknév}

volume_up
ambiguous
Tartózkodtam ennek a homályos bekezdésnek a kérdésében.
But what does the conveniently vague and ambiguous term 'biodiversity' actually mean?
De tulajdonképpen mit jelent a megfelelően homályos és félreérthető "biológiai sokféleség” kifejezés?
That is a prime example of ambiguous wording.
Íme az első példa a homályos megfogalmazásra.
The European institutions' reaction to these circumstances is ambiguous to say the least.
Az európai intézmények reakciója ezekre a körülményekre legalábbis kétértelmű.
His nod was ambiguous, either in farewell or out of respect.
Kétértelmű bólintás volt, lehetett tiszteletteljes főhajtás, de búcsúzás is.
The EU has been dismayingly ambiguous regarding Bahrain, in particular.
Az EU megdöbbentően kétértelmű volt, különösen Bahreinnel kapcsolatban.
But what does the conveniently vague and ambiguous term 'biodiversity' actually mean?
De tulajdonképpen mit jelent a megfelelően homályos és félreérthető "biológiai sokféleség” kifejezés?
When time permits, I study the demon magic of Xabiste, which is slippery and ambiguous.
Amikor az időm engedi, tanulmányozom Xabiste démonmágiáját, ami rendkívül sikamlós és félreérthető.
Then he would have to decide whether to broadcast an ambiguous message or do nothing and wait.
Akkor majd el kell döntenie, hogy félreérthető üzenetet küldjön-e, vagy inkább ne tegyen semmit, és várjon.
ambiguous
volume_up
bizonytalan {mn} (értelmű)
How can a consumer defend his rights if the document creates prerequisites for ambiguous interpretation of financial business responsibility?
Hogyan védhetné meg a fogyasztó a jogait, ha a dokumentum megteremti a pénzügyi vállalkozás felelőssége bizonytalan értelmezésének előfeltételeit?
This would replace the third part and clarify matters, as the third part proposed by Mr Bono is ambiguous as regards the exception.
Ez a harmadik rész helyére léphet, és egyértelművé tenné a dolgot, mivel a Bono úr által javasolt harmadik rész bizonytalan volt a kivétel tekintetében.

Példamondatok a(z) "ambiguous" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWrite down every word, David, if you write it, every ambiguous word, you hear me?
- Dávid, írd le minden szavát, ha megírod, minden egyes kétértelmű szót, hallod?
EnglishAnd more than that, the outside world, or task, is both ambiguous and variable.
Sőt ennél több is van itt, a külvilág, vagy feladat is többértelmű és változó.
EnglishSo, it's rapidly changing, highly diverse, chaotic, ambiguous, unpredictable.
Így gyorsan változik, messzemenően sokféle, kaotikus, ellentmondásos, kiszámíthatatlan.
EnglishShe told me I was less sexually ambiguous than most people she knew, Roberta said.
- Azt mondta nekem, hogy a legtöbb gyámolítottjánál egyértelműbb vagyok nemi tekintetben.
EnglishThe European institutions' reaction to these circumstances is ambiguous to say the least.
Az európai intézmények reakciója ezekre a körülményekre legalábbis kétértelmű.
EnglishMy problem is this: The content of that message is morally ambiguous at best.
A problémám a következő: Az üzenet tartalma nem egyértelmű erkölcsileg.
EnglishHe looked at her, not quite sure whether the reply was not slightly ambiguous.
Luscombe a lányra pillantott, mert nem volt benne egészen biztos, hogy jól értette a válaszát.
EnglishThe EU has been dismayingly ambiguous regarding Bahrain, in particular.
Az EU megdöbbentően kétértelmű volt, különösen Bahreinnel kapcsolatban.
EnglishUnfortunately the report remains more ambiguous and even dangerous on other points.
Sajnos a jelentés más pontokon félreérthetőbb, sőt veszélyes is.
EnglishReal-world problems are often ambiguous and ill-defined and the context is always changing.
A való-világ problémái gyakran ködösek és félreérthetőek és az összefüggés mindig változik.
EnglishOr again, by ambiguity of meaning, as parocheken de pleo nux, where the word pleo is ambiguous.
A Kleón megy valószínűleg a grammatikusok egyik sztereotip példamondata.
EnglishHis nod was ambiguous, either in farewell or out of respect.
Kétértelmű bólintás volt, lehetett tiszteletteljes főhajtás, de búcsúzás is.
EnglishAs for the attractions of Melancthe's person, his moods were ambiguous and to a certain degree defensive.
Melancthe iránta tanúsított viselkedése változó volt, és bizonyos fokig védekező.
EnglishBut what does the conveniently vague and ambiguous term 'biodiversity' actually mean?
De tulajdonképpen mit jelent a megfelelően homályos és félreérthető "biológiai sokféleség” kifejezés?
EnglishWhen time permits, I study the demon magic of Xabiste, which is slippery and ambiguous.
Amikor az időm engedi, tanulmányozom Xabiste démonmágiáját, ami rendkívül sikamlós és félreérthető.
EnglishAmbiguous command, ``%1$S'', %2$S commands match [%3$S]
Az utasítás nem egyértelmű, ``%1$S'', %2$S parancsok megegyeznek ezzel: [%3$S]
EnglishMr Adamou's report is strangely ambiguous on these issues.
Adamou úr jelentése furcsán kétértelmű ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban.
EnglishTragic, but ambiguous, said he, pulling up the blind.
-Valami szomorú, csak azt nem tudjuk, hogy mi - mondta, és felhúzta a redőnyt.
EnglishThe concept of the responsibility to protect is still relatively ambiguous.
A védelmi felelősség elve még mindig viszonylag zavaros.
English1760 Saint-Germain on ambiguous diplomatic mission in Holland.
1760 Saint-Germain kétes diplomáciai megbízatással Hollandiában jár.

Szinonimák (angolul) a(z) ambiguous szóra:

ambiguous
English
ambiguity