angol-magyar fordítás erre a szóra: amber

EN

"amber" magyar fordítás

HU
EN

amber {főnév}

volume_up
1. ásványtan
amber
The amber beam struck the torch, igniting it in a burst of flame and spark.
A borostyán sugár becsapódott a fáklyába, és látványos szikraeső kíséretében meggyújtotta.
I thrust my hand inside my pocket, and I drew out the rosary of amber beads.
Beletúrtam a zsebembe, és előhúztam a borostyán olvasót.
I wonder how many real amber mouthpieces there are in London?
Vajon hány igazi borostyán pipaszár akad Londonban?
Now it has, you see, been twice mended, once in the wooden stem and once in the amber.
Láthatja, hogy kétszer is megjavították, egyszer a szár farészét, egyszer pedig a borostyánkő szopókát.
The clicking of the amber beads fell into a definite rhythm.
A borostyánkő gyöngyök most határozottan ütemesen kezdtek csörögni.
I sipped it and looked at the amber face of the bar clock.
Szörpölgettem, és néztem a bárpulton álló óra borostyánkő számlapját.

Példamondatok a(z) "amber" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishLet me move on to my second point, the issue where I would give an amber light.
Hadd térjek át a második gondolatomra: ez olyan kérdés, aminek sárga jelzést adnék.
EnglishHe walked farther forward, looking down a row of creatures floating in amber fluid.
Elindult a hengersor mentén, és szemügyre vette a folyadékban ázó teremtményeket.
EnglishThe explosion spewed sticky amber liquor across the bridge of the Jophur flagship.
A kitörés ragacsos borostyánfolyadékkal terítette be a dzsofur hajó hídját.
EnglishStill grinning, Owen jerked a thumb at the box with the blinking amber bulbs.
Owen még mindig vigyorogva a hüvelykujjával a villogó borostyánszínű lámpákra bökött.
EnglishThe girl sighed, a sound as soft as the light from the amber-shaded brass lamps.
A lány felsóhajtott, de annyira finoman, mint amilyen finom fény áradt a bronzlámpákból.
EnglishThere was something between the seats, a box with two blinking amber lights.
Volt valami a két ülés között, egy doboz, amelyen két borostyánszínű lámpa pislogott.
EnglishA lamp with a cocked shade cast faint amber light, created odd and menacing shadows.
A félrebillent ernyőjű lámpa gyenge sárgás fénye ijesztő árnyakat vetett.
EnglishCorbell would die here, embedded like a fly in amber, his freedom mere yards away!
Corbell itt fog meghalni, mint egy borostyánkőbe zárt légy, néhány méterre a szabadságtól!
EnglishWe do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
Nem szükséges, hogy jóváhagyjuk az Északi Áramlatot, elfogadhatjuk a Borostyán-vezetéket is.
EnglishHe looked up, and his amber eyes were no longer cool appraising, but gleaming with excitement.
Sárga szeme már nem volt hideg és fürkésző, sőt egyenesen lángolt az izgalomtól:
EnglishThe fire flared up and was gone, leaving the white mists around a flickering amber.
A tűz fellángolt és eltűnt, csupán a fehér ködöt hagyva maga urán borostyánszínben ragyogva.
EnglishThe amber beam struck the torch, igniting it in a burst of flame and spark.
A borostyán sugár becsapódott a fáklyába, és látványos szikraeső kíséretében meggyújtotta.
EnglishThe drinks arrived, an amber wine for Brys, the Tusked Milk for Gerun.
Megérkeztek az italok, a borostyánszínű bor Brysnek és a fókatej Gerunnak.
EnglishThe cream of the crop seemed to be something very small and simple in a squat amber bottle.
A legértékesebbik a jelentéktelennek tűnő tömzsi borostyánüvegben lehetett.
EnglishThe floors of heart pine have been beautifully redone, giving the house a rather amber glow.
A fenyőfa padlót gyönyörűen lecsiszolták, úgyhogy a ház borostyánsárga fényben úszik.
EnglishThe light was amber, the leather was Chinese red and the booths had polished plastic tables.
Ámbrafényben kínai-vörös bőrhuzat, a boxokban fényezett műanyag asztalok.
EnglishHer rich brown hair was held back from her temples by two amber combs.
Sűrű barna haját két borostyánfésűvel szorította hátra a halántékából.
EnglishShe was smoking and a glass of amber fluid was tall and pale at her elbow.
Dohányzott, és a könyöke mellett borostyánszínű folyadék állt, magasan és halványan a pohárban.
EnglishManfred's peculiar amber eyes were hard to read, and his silence puzzling.
Manfred különös színű szeméből nem lehetett kiolvasni semmit, és a hallgatása is talányos volt.
EnglishThe trucks were passing by swiftly, their trailers lit in amber lights.
Teherautók zúgtak el, utánfutóik borostyánszínű fényben ragyogtak.

Szinonimák (angolul) a(z) amber szóra:

amber