EN

amazing {melléknév}

volume_up
They have demonstrated an amazing courage in challenging the dictatorship.
Elképesztő bátorságot tanúsítottak, amikor szembeszálltak a diktatúrával.
And so the organizational relationship that bonds them is just amazing.
És az a szervezeti kötődés, amely összekapcsolja őket az egyszerűen elképesztő.
And it was amazing how much they knew about the very latest changes and discoveries.
Elképesztő, mennyit tudtak a legújabb változásokról és leletekről!
The RCA is really quite an amazing school from that viewpoint.
Az RCA egy ténylegesen csodálatos intézmény ebből a szempontból.
I suppose it's not gonna help If i tell you that was really amazing?
Azt hiszem nem segített volna ha elmondom mennyire csodálatos volt.
Now, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
Nos, a micélium egy csodálatos anyag, mert egy önmagát összeszerelő anyag.
Ray's Army test scores had revealed an amazing aptitude for languages.
A hadseregben végzett felmérések kimutatták, hogy Raynek bámulatos nyelvérzéke van.
'He was not held long, and hobbits have an amazing power of recovery.
- Nem tartott soká, s a hobbitok bámulatos gyorsan összeszedik magukat.
The amazing thing about Drum-mond's motion was the timing.
Drummond beadványában az időzítés bámulatos.
And the impact of the learning landscape has been pretty surprising and amazing.
A tanuló táj hatása nagyon meglepő és elképesztő volt.
Amazing the way he managed to carry on passing stuff out for so long.
- Meglepő, hogy olyan sokáig ki tudta juttatni az anyagot.
What has inspired this amazing career change by one so old?
Mi indított erre a meglepő új pályaválasztásra ilyen öregen?

Példamondatok a(z) "amazing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt's amazing how many ways they can say no without ever actually saying the word.
Hihetetlen, hogy hányféleképpen lehet nemet mondani anélkül hogy kiejtenéd: NEM.
EnglishThis thing heats up by about 15 degrees above ambient temperature -- amazing.
Felmelegíti magát körülbelül 15 fokkal melegebbre a környezeténél -- lenyűgöző.
EnglishMr President, Slovakia has indeed achieved amazing things within a few short years.
Elnök úr, Szlovákia valóban bámulatos dolgokat ért el, mindössze néhány év alatt.
EnglishIt was quite amazing how the few candles illuminated the windows of the Hermitage.
Döbbenetes, milyen fényesen kivilágította a Remetelak ablakait az a néhány gyertya!
EnglishFirst appeared in pulp magazine Amazing Detective Stories, copyright 1934 AD.
Először az "Amazing Detective Stories" nevű magazinban bukkant fel, 1934-ben.
EnglishThe fact that this was possible was one of the most amazing developments of our time.
Korunk egyik legcsodálatosabb fejleményei közé tartozik, hogy ez megtörténhetett.
EnglishIt was an amazing coincidence that the truck driver had read a book by Kilgore Trout.
= Elképesztő véletlen volt, hogy a sofőrnek Kilgore Trout könyve került a kezébe.
EnglishThe ancient masters, Kang and Lubrichs, Ovido Aishara, and the amazing Brullian Dyll.
A régi mesterek, Kang ls Lubrichs, Ovido Aishara, és az elképesztő Brullian Dyll.
EnglishHe panted and laughed some more, and he thought of something amazing to yell.
Zihál, nevetgél még egy kicsit, aztán eszébe jut, hogy kurjant valami meghökkentőt.
EnglishThese are amazing, Colonel Aliyev said, touching one of the re­maining wolf pelts.
Elképesztő érintette meg Alijev ezredes az egyik bundát a megmaradtak közül.
EnglishHe's doing some amazing work now with veterans coming back from Iraq and Afghanistan.
Lenyűgöző munkát folytat veteránokkal, akik Irakból és Afganisztánból tértek haza.
EnglishNow, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
Nos, a micélium egy csodálatos anyag, mert egy önmagát összeszerelő anyag.
EnglishIt was absolutely amazing when she picked it up to safety, protecting it from the hyena.
Teljesen lenyűgöző volt, amikor felemelte a biztonságba, megvédve őt a hiénáktól.
EnglishHe was talking about this amazing, three-year-old Australopithecine child, Selam.
Zeray egy ámulatba ejtő, 3 éves Australopithecine emberelőd gyermekről, Selamról mesélt.
EnglishThe ocean has an amazing ability to recover, if we'll just leave it alone.
Az óceánnak megvan az a csodás képessége, hogy megújuljon, ha magára hagyjuk.
EnglishWhatever, when the consummation came, it held the couple for an amazing amount of time.
Na szóval, amikor elkövetkezett az elhálás, az is döbbenetesen sokáig tartott.
EnglishWe had four spacecraft, two around Mars, two on the surface -- an amazing accomplishment.
Négy űrszondánk volt, kettő a Mars körül, kettő a felszínén -- hatalmas eredmény.
EnglishAnd so the organizational relationship that bonds them is just amazing.
És az a szervezeti kötődés, amely összekapcsolja őket az egyszerűen elképesztő.
EnglishAnd that he knew no language but he was picking up with amazing quickness our own tongue.
És nem ismer semmiféle nyelvet, viszont hihetetlen gyorsasággal ragad rá a mienk.
EnglishBut most amazing of all, my sense of sound gave off a kind of radar sense.
A legmegdöbbentőbb pedig az volt, hogy a füleim egyfajta radarként müködtek.

Szinonimák (angolul) a(z) amazing szóra:

amazing
amazed
amazement