Példamondatok a(z) "to amalgamate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe must therefore be cautious and not amalgamate two things which are different.
Ezért körültekintőnek kell lennünk, és nem keverhetünk össze két különböző dolgot.
EnglishBut we are still left with the question of how small, simple societies actually evolve or amalgamate into large, complex ones.
Ám az a kérdés még mindig megválaszolatlan, hogy a kis, egyszerű társadalmak voltaképpen miként fejlődtek vagy egyesültek nagy, komplex társadalmakká.
English. - (PT) As we have highlighted throughout this process, the aim is to amalgamate and deliberately confuse 'competition' with 'transparency'.
írásban. - (PT) Amint az egész folyamatban hangsúlyoztuk, a cél a "verseny” összemosása és szándékos összekeverése az "átláthatósággal”.

Szinonimák (angolul) a(z) amalgam szóra:

amalgam
amalgamation