EN

aluminium {főnév}

volume_up
1. kémia
aluminium (és: aluminum)
- for unalloyed aluminium in the unhardened state, the 1 % proof stress.
- lágy állapotú ötvözetlen alumínium esetén 1%-os az egyezményes folyáshatár.
Treat each specimen, suspended on an aluminium wire, in this solution for one minute.
Egy alumínium huzalon felfüggesztve kezeljük a mintákat ebben az oldatban, 1 percig.
- In the case of unalloyed aluminium, the elongation after fracture must not be less than 12 %.
- Ötvözetlen alumínium esetében a szakadási nyúlás nem lehet kisebb 12%-nál.

Példamondatok a(z) "aluminium" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTreat each specimen, suspended on an aluminium wire, in this solution for one minute.
Egy alumínium huzalon felfüggesztve kezeljük a mintákat ebben az oldatban, 1 percig.
English- for unalloyed aluminium in the unhardened state, the 1 % proof stress.
- lágy állapotú ötvözetlen alumínium esetén 1%-os az egyezményes folyáshatár.
EnglishI mean that the world should not produce more aluminium and steel than it needs.
Azt, hogy a világnak nem kellene több alumíniumot és acélt termelnie, mint amennyire szüksége van.
EnglishWell now, the whole thing is composed of a series of hollow aluminium tubes which screw together.
Nos, tulajdonképpen egymásba tolható üreges alumínium hengerekből áll az egész.
English- In the case of unalloyed aluminium, the elongation after fracture must not be less than 12 %.
- Ötvözetlen alumínium esetében a szakadási nyúlás nem lehet kisebb 12%-nál.
EnglishThe neat Continental tents had been cut up and shared long ago, and there were patent aluminium saucepans abroad.
Az európai sátrakat már régen szétvagdosták és alumíniumlábasok hevertek szanaszét.
EnglishIt looks just like aluminium, but slightly heavier.
Szemre éppen olyan, mint az alumínium, csupán kissé súlyosabb.
EnglishIts economy remains undiversified - sadly - relying mainly on tourism and one aluminium smelter.
A gazdasága továbbra sem diverzifikált - sajnálatos módon -, és elsősorban a turizmustól és egyetlen alumíniumkohótól függ.
EnglishIt is acceptable to relocate or avoid the production of steel, aluminium and copper wherever it is possible to do so.
Ott elfogadható az áthelyezés vagy az acél-, az alumínium- és a rézgyártás kerülése, ahol ez megoldható.
EnglishFirst I used aluminium as you suggested.
Először alumíniummal próbálkoztam, ahogy ön ajánlotta.
EnglishWe are currently faced with the existence of a lobby, a lobby of steel barons, aluminium barons and chemical industry barons.
Jelenleg egy lobbival, az acélbárók, az aluminiumbárók és a vegyipar báróinak lobbijával állunk szemben.
EnglishWhat would happen is that there would be no modernisation of the steel, aluminium and chemical industries internationally.
Ami ezután történik, az nem más, minthogy nemzetközileg elmarad az acél-, az alumínium- és a vegyipar modernizálása.
EnglishChrist, fancy having to spend the rest of your days limping about with one leg, propping yourself up on an aluminium crutch.
Jóságos isten, milyen érzés lehet, ha az embernek az élete végéig fél lábon kell ugrálnia, és egy lépést sem tehet ilyen alumíniummankó nélkül.
EnglishI made it from old aluminium tent-poles, some of which I had found in the attic a long time previously and some I had got from the town dump.
Régi alumínium sátorvasakból csináltam, amelyeket részben a padláson találtam már jóval régebben, részben pedig a városi szemétlerakóból szereztem.
English(b) aluminium alloys with the chemical composition set out in table 1 which have undergone the heat and mechanical treatments listed in table 2;
b) azok az 1. táblázatban megadott vegyi összetételű alumínium- ötvözetek, amelyeket alávetettek a 2. táblázatban felsorolt hő- és mechanikai kezeléseknek;
EnglishWhile strychnine kills a mole in up to 15 minutes, aluminium phosphate takes up to three days, ensuring that the mole has a slow and painful death.
Míg a sztrichnin 15 perc alatt végez a vakonddal, az alumínium-foszfátnak erre három nap kell, vagyis minden vakond lassú és fájdalmas halállal pusztul el.
EnglishThe shifting air brought with it a smell of burning and vaporisation; aluminium, polymers associated with carbon fibre and diamond film, superconductor cabling.
A huzat torokkaparó, égett bzt sodort magával; olvadó alumínium, szén- és gyémántszál- ersítéses polimerek, fémet izzadó szupravezet kábelek szagát.
EnglishThe poorest of the Central Asian republics has been badly hit by a substantial decrease in prices for aluminium and cotton due to the global downturn.
A közép-ázsiai köztársaságok legszegényebbikét súlyosan érintette az alumínium- és gyapotpiacon történt jelentős áresés, amely a globális visszaesésnek tudható be.
EnglishGuinea, although blessed with very rich mineral deposits, including iron, aluminium, gold, diamonds and uranium, is nevertheless one of the poorest countries in the world.
Bár Guinea ásványi lelőhelyekben igen gazdag, beleértve a vasat, alumíniumot, aranyat, gyémántot és uránt, mégis a világ egyik legszegényebb országa.
EnglishAs a result, mole catchers are only allowed to use aluminium phosphate, which costs twice as much as strychnine and is putting many of them out of business.
Most a vakondirtók csak alumínium-foszfátot használhatnak, amely kétszer annyiba kerül, mint a sztrichnin, ezért sokan közülük fel is hagynak ezzel a vállalkozással.

Szinonimák (angolul) a(z) aluminium szóra:

aluminium
aluminium foil