angol-magyar fordítás erre a szóra: altruism

EN

"altruism" magyar fordítás

EN

altruism {főnév}

volume_up
Az önzetlenség volt az egyetlen alternatívánk.
In chimpanzee society, we find many, many examples of compassion, precursors to love and true altruism.
A csimpánzok társadalmában a részvét is létezik, amely a szeretet és az igaz önzetlenség elődje.

Példamondatok a(z) "altruism" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe mother is the model of all altruism for human beings, in spiritual traditions.
Az anya az ember számára minden önfeláldozás mintaképe a szellemi hagyományokban.
EnglishYou thought I killed her out of altruism on your behalf, did you?
Csakugyan azt hitte, hogy Arlenát a maga iránt érzett szimpátiából öltem meg?
EnglishCan you grasp the concept of altruism, or is that beyond your greedy brain?
Meg tudja ön érteni az altruizmus lényegét, vagy ez meghaladja kapzsi agyának felfogóképességét?
EnglishThey're enriching others, not out of altruism but as a way of enriching themselves.
Másokat is gyarapítanak, de nem önzetlenségből, hanem azért, hogy közben ők maguk is gazdagodjanak.
EnglishIn chimpanzee society, we find many, many examples of compassion, precursors to love and true altruism.
A csimpánzok társadalmában a részvét is létezik, amely a szeretet és az igaz önzetlenség elődje.
EnglishSome do it out of altruism but most do it because eco-consciousness is simply good for business.
Egyesek ezt önzetlenségből teszik, de a többség azért teszi, mert a környezettudatosság egyszerűen jó az üzletnek.
EnglishAnd that's why it's the most powerful form of altruism.
Ezért ez a legerőteljesebb formája az önfeláldozásnak.
EnglishThe woman-scent breathed out of her, a powerful wordless propaganda against all altruism and all justice.
Asszonyi illata szavak nélkül is a legharsányabb propaganda volt mindenfajta önfeláldozás és igazság ellen.
EnglishOur generosity, our altruism, our compassion, are all hardwired to the reward mechanism in our brain.
A nagylelkűségünk, önzetlenségünk, könyörületünk, mind erősen összekapcsolt az agyunk jutalmazási mechanizmusával.
EnglishWe looked at smoking and drinking behavior, and voting behavior, and divorce -- which can spread -- and altruism.
Megnéztük a dohányzást, az ivási viselkedést, a választási viselkedést, a válást, mely terjedhet, és az altruizmust.
EnglishVoluntary work is the product of intrinsic motivation and pure altruism, which are values that cannot be overestimated.
Az önkéntes munka a belső motiváció és a valódi altruizmus terméke, amely értékeket nem lehet eléggé értékelni.
EnglishAltruism has been imposed upon us!
Az önzetlenség volt az egyetlen alternatívánk.
EnglishAt the same time, I would like to stress that altruism must constitute the main element of organ donation and transplantation.
Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy az önzetlenségnek kell a szervadományozás és -átültetés központi elemét képeznie.
EnglishThe Gator shaman had never shown much altruism before, yet he had accepted Hart's charge without dickering on the price.
Az Alligátor sámán soha nem mutatott túl sok altruizmust, mégis elfogadta Hart ajánlatát anélkül, hogy vitatkozni kezdett volna az áron.
EnglishThey are surprised that he did it, though, which shows you that the male mind expects very little in the way of altruism from its fellows.
Annál inkább meglepődnek azon, hogy Tommy meg is tette, amiből kiderül, mennyire kevéssé várnak önfeláldozást a férfiak egymástól.
EnglishIt specifies principles of voluntary and unpaid donation, anonymity, altruism of the donor and solidarity between donor and recipient.
Az irányelv megfogalmazza az önkéntes és térítésmentes adományozás, a donor névtelenségének és önzetlenségének, valamint a donor és a páciens közötti szolidaritás alapelveit.
EnglishHowever, the altruism of the princess must be returned in kind, and I suggest that you make this day memorable for her as well, with the aid of a willow whisk or a light ferrule.
A hercegnő önzetlenségét viszonoznunk kell, így azt javaslom, tegyük emlékezetessé ezt a napot az ő számára is, mégpedig egy fűzfavessző vagy egy könnyű korbács segítségével.

Szinonimák (angolul) a(z) altruism szóra:

altruism