EN

alternate {melléknév}

volume_up
váltakozó háttér a listákban
Daniel lived only in two alternating states: misery and ecstasy, united by love.
Csak két váltakozó állapotot ismert, a nyomorúságot és az önkívületet, amelyek egyesültek a szerelemben.
Then I tried alternate words, but neither 'the of for' nor 'supply game London' promised to throw any light upon it.
Megpróbáltam minden második szót összeolvasni: A Londonban is vége shilling", vászon játéknak olcsó harminc" - ez sem kecsegtetett sok jóval.
alternate (és: mutual)

Példamondatok a(z) "alternate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHave you ever heard of the alternate worlds which may stem from momentous decisions?
Hallott már az alternatív világokról, melyek pillanatnyi döntésekből gyökereznek?
EnglishThe park's alternate command center was a mere twenty meters inside the tunnel.
A park tartalék irányítóközpontja az alagútban volt, úgy húszméternyire a bejárattól.
EnglishAlternate transport is on the way, about an hour out, the Canadian officer told him.
- Már úton van a gép, amely továbbviszi önöket - közölte a kanadai tiszt.
EnglishHis own alternate desk was vacant, and the phone already linked to the Guardia Civil.
Egyedül az ő széke állt üresen, de a telefonja már össze volt kötve a Guardia Civillel.
EnglishIt was a trip they'd made before, when Project Alternate had been built the previous year.
Megtették már ezt az utat, amikor a projekt kettes telepe épült előző évben.
EnglishAfter what had happened at the rest area, I felt as if I'd stepped into an alternate reality.
A pihenőhelyen történtek után úgy éreztem, mintha másik valóságba léptem volna.
EnglishThat meant Brazil, and Project Alternate in the jungles west of Manaus.
Ez Brazíliát jelentette, a projekt másik telepét a Manaustól nyugatra levő dzsungelben.
EnglishLet's just pretend this was an alternate universe where I actually believed you.
Fogjuk rá, hogy ez egy párhuzamos univerzumm, ahol hiszek neked.
EnglishIt was just common sense on the part of a good person from an alternate universe, he said.
Egyszerű józan ész volt egy váltott világmindenségbeli jó ember szájából mesélte Fender.
EnglishThe boy and girl sang alternate lines of the verses, and joined in close harmony on the choruses.
A kisfiú és a kislány felváltva énekelte a dal sorait, a refrént pedig együtt.
EnglishAlternate text is also used to assist people with disabilities.
Az alternatív szöveg a csökkent képességű emberek segítésére is használatos.
EnglishThe bypass showed up immediately on Helen Kaddiri's alternate launch-control board.
Helen Kaddiri képernyőjén azonnal megjelent a figyelmeztetés.
EnglishThe chairman shall, throughout his term of office, delegate his right to vote to an alternate.
(2) Az elnök hivatali ideje alatt szavazati jogát egy póttagra ruházza át.
EnglishMember States shall appoint as members of the Committee one member and one alternate for each country.
A tagállamok országonként egy tagot és egy póttagot neveznek ki bizottsági tagnak.
EnglishBy pictograms, visual and sound pictures of alternate choices which I presented to him quite rapidly.
Piktogramokkal, különféle kép- és hangmenükkel, amiket gyorsan végigpörgettem neki.
EnglishWhat does Nicholas think about Royce, the last alternate? he asked.
És mi a véleménye Nicholasnak arról a Royce-ról, az utolsó póttagról?
EnglishIt took nearly an hour to get into her alternate position, almost due east from the altar stone.
Majd egy órába került Hartnak, amíg elfoglalta a megfelelő helyet, keletre az oltárkőtől.
EnglishFloods alternate with dry months, and this calls for a new water management strategy.
Árvizek és száraz hónapok váltogatják egymást, ami új vízgazdálkodási stratégiát követel meg tőlünk.
EnglishU.H.F alternate SAC command post frequency Just routine messages, he asked.
- Csak a szokásos rutin jelentések - állapította meg.
EnglishHari stood at the center of all the possible lines and alternate routes of human history.
Hari abban a pontban állt, ahol a történelem valamennyi valószínűsíthető irányvonala metszette egymást.