angol-magyar fordítás erre a szóra: altar

EN

"altar" magyar fordítás

HU
EN

altar {főnév}

volume_up
altar (és: shrine)
Pushing from the altar rail, the old priest stood and genuflected to the tabernacle.
Az öreg pap az oltár rácsába kapaszkodva állt, térdét a korlátnak roggyantotta.
Elmin-ster's rush became a smooth trot until he stood in front of the altar.
Elminster rohanása kényelmes sietséggé változott, s az oltár előtt megállt.
Anyway, under the altar they found Rosencreutz's body, intact.
Na, és akkor az oltár alatt megtalálják az alapítójuk tökéletesen ép holttestét.

Példamondatok a(z) "altar" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe Dominican church had been deconsecrated and abandoned, its altar stone removed.
A dominikánus templomot deszakralizálták, és otthagyták, az oltárkövet elvitték.
EnglishI felt him coming towards us from the main altar, and then suddenly I lost him.
Ereztem, amint a fiú közeledik a főoltár felől, aztán hirtelen elveszítettem.
EnglishPushing from the altar rail, the old priest stood and genuflected to the tabernacle.
Az öreg pap az oltár rácsába kapaszkodva állt, térdét a korlátnak roggyantotta.
EnglishI was just thinking of Miss Grey as Madame de Montespan on a black velvet altar.
De a szemem előtt megjelent Miss Grey mint Madame de Montespan fekete bársonyoltáron!
EnglishWe have an altar whereof they have no power to eat who serve the tabernacle.
Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.
EnglishIcicle scurried past him, sensing rather than seeing the altar far to his left.
Jégcsap elszaladt mellette, és inkább érzékelte, mint látta bal keze felől az oltárt.
EnglishAt one end of the altar Gabrielle crouched, her face turned up into the beam of light.
Az oltár egyik oldalán kuporgott Gabriella, arcával a fénysugár felé fordulva.
EnglishElmin-ster's rush became a smooth trot until he stood in front of the altar.
Elminster rohanása kényelmes sietséggé változott, s az oltár előtt megállt.
EnglishLike a priest who's sold his soul to the devil, going to the altar of God to say Mass.
Mint a pap, aki eladta a lelkét az ördögnek, és most misézni indul Isten oltárához.
EnglishAt the far end of the nave the altar loomed out of the shadows, laden with white flowers.
A főhajó túlsó végén a fehér virágokkal megrakott oltár átviláglott a homályon.
EnglishThe crowd parted to let this struggling furious god be forced to her altar.
A sokaság szétvált, hogy az oltárhoz hurcolhassák a dühösen vergődő istent.
EnglishFresh blood on Mystra's altar will allow me to work a magic I've long wanted to try.
A friss vér Mystra oltárán olyan mágiát ad nekem, amit már régóta szeretnék kipróbálni.
EnglishThey built a rough stone altar by the grave, and over it they placed an iron cross.
A sír mellé építettünk egy kis kőoltárt, és tettünk rá egy vaskeresztet.
EnglishThe flames of two candles burned above the bare stone altar he faced.
Két gyertyaláng villogott egy oltár felett, de gyertyák nem tartoztak hozzájuk.
EnglishIn the church, he'd been kneeling at the altar rail, reciting his daily prayers.
A templomban, az oltár rácsa előtt térdelt, és napi imáját mormolta.
EnglishAnd the crypts under the altar will be as deep and dark as any grave.
Az oltár alatti kripták vannak olyan mélyek és sötétek, mint bármelyik sírbolt.
EnglishThe old priest turned from the altar, stiffening as he saw a shadow move.
Az öreg pap elfordult az oltártól, az imbolygó árnyék láttán megmerevedett.
EnglishA purple altar cloth, marked with the symbol of Shar, lay draped over it.
Egy lila oltárterítővel fedték le, amelyre Shar szent szimbólumát hímezték.
EnglishLet the memory of that passing never be sullied by seeing it captive on some worldly altar.
Ennek emlékét sose szennyezze, hogy holmi világi oltár foglyaként látják viszont.
EnglishHer altar stands atop the hill that's hidden, beyond the one above us.
Oltára egy domb tetején van, ami ott rejtőzik a másik mögött - mutatott előre.

Szinonimák (angolul) a(z) altar szóra:

altar