angol-magyar fordítás erre a szóra: aloud

EN

"aloud" magyar fordítás

EN

aloud {határozószó}

volume_up
The Director was standing again, cracking his knuckles and thinking aloud.
Az igazgató ismét felállt, és kézcsontját ropogtatva, hangosan kezdett gondolkozni.
It looks like there was a lot of fighting here once, he commented aloud.
- Úgy nézem, nagy csatározások folyhattak itt egykor - jegyezte meg hangosan.
Susan simply couldn't bring herself to speculate aloud on the existence of ghosts.
Susan képtelen volt hangosan gondolkodni a szellemek létezéséről.
I understand, she whispered aloud, and the other's drawn face relaxed a little.
Értem suttogta fennhangon, mire a másik feszült arca valamelyest megenyhült.
Someone wants a lot of devils slain, she said aloud, wearily.
- Valaki sok ördögöt akar holtan látni - mondta magának fennhangon.
He was reading his paper and uttering appropriate comments aloud.
Az újságjába mélyedt, s csak időnként tett fennhangon egy-egy megjegyzést.

Példamondatok a(z) "aloud" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMorgaine bent her head and bit her lip, suddenly afraid she would giggle aloud.
Morgaine lehajtotta a fejét, s az ajkába harapott, mert félt, hogy elneveti magát.
EnglishAloud she said: Well, it would be quite fun to have a job at the Olive Branch.
Hangosan így válaszolt: Nos, azt hiszem jó vicc lesz az Olive Branchban dolgozni.
English'I will not speak His name aloud, Sir Knight, but you have hit upon my meaning.'
Én nem mondom ki hangosan a nevét, nagyuram, de ezek szerint tudja, miről beszélek.
EnglishBeyond the bridge the road takes a cut through small woods, Simon thought aloud.
A hídon túl az út egy kis erdőn vezet keresztül gondolkodott hangosan Simon.
EnglishEasy, now, she said to the cub aloud, reinforcing her tone with soothing thoughts.
- Nyugalom - mondta hangosan, hangját megnyugtató gondolatokkal támasztva alá.
EnglishI understand, she whispered aloud, and the other's drawn face relaxed a little.
Értem suttogta fennhangon, mire a másik feszült arca valamelyest megenyhült.
EnglishWhile he watched Jilly read aloud, Dylan placed his hands flat on his menu again.
Miközben Dylan nézte, ahogy Jilly felolvas, újra rátette a kezét az étlapra.
EnglishThe riders cried aloud in wonder, and some set their hands upon their sword-hilts.
A lovasok csodálkozva kiáltottak fel, s néhányan közülük a kardjukhoz kaptak.
EnglishBut I'm not the one who's going to die, he said aloud as he studied the house.
De nem én leszek az, aki meghal - mondta fennhangon, miközben nézte a házat.
EnglishAloud he said, At all events, Lady Dittisham, it makes my task very much easier.
Fennhangon meg ezt mondta: - Ez mindenesetre megkönnyíti a feladatomat, Lady Dittisham.
EnglishAugustus said: By all means, Tiberius, but on condition that you read it aloud to us.
Olvasd adta meg az engedélyt Augustus , de van egy kikötésem: olvasd fel hangosan.
EnglishBetter than American canned piss, another of the new arrivals thought aloud.
Jobb, mint az amerikai dobozolt húgy jegyezte meg az egyik frissen érkezett.
EnglishThe Director was standing again, cracking his knuckles and thinking aloud.
Az igazgató ismét felállt, és kézcsontját ropogtatva, hangosan kezdett gondolkozni.
EnglishFor instance, if I wanted to read for any length of time, I had to read aloud to Goblin.
Például, ha hosszabban akartam olvasni, hangosan kellett felolvasnom Lidércnek.
EnglishGrumble aloud and you couldn't know what Peerssa might pick up and take as an order.
Káromkodj hangosan, és sohasem tudhatod, mit hall meg Peerssa és értelmez parancsként.
EnglishSo I've decided to recruit some of my TED friends to read my words aloud for me.
Szóval megkértem néhány TED barátomat, hogy olvassák fel a szavaimat.
EnglishIt looks like there was a lot of fighting here once, he commented aloud.
- Úgy nézem, nagy csatározások folyhattak itt egykor - jegyezte meg hangosan.
EnglishThe metropolitan of Moscow ordered it read aloud in all the churches of the city.
A moszkvai metropolita legott elrendeli, hogy olvassák fel Moszkva valamennyi templomában.
EnglishHe felt the hot silky touch of Samir's hand on his as he began to read aloud:
Megérezte Samir kezének bársonyos tapintását a sajátján, mialatt hangosan olvasni kezdett.
EnglishAloud, he said to Krysta, And one may withdraw from a round at any time?
- És az ember bármikor visszaléphet egy játékból? - kérdezte fennhangon a félelftől.

Szinonimák (angolul) a(z) aloud szóra:

aloud