EN

aloof {határozószó}

volume_up
aloof (és: afield, away, far)
Major Bletchley held himself aloof from this female chatter.
Bletchley őrnagy távol tartotta magát a női fecsegéstől.
His men did not mingle with men of other wagon trains, but remained aloof and perpetually on guard.
Emberei nem elegyedtek szóba a többi szekérkaraván utasaival, hanem lankadatlan éberségüket megőrizve mindenkitől távol tartották magukat.

Példamondatok a(z) "aloof" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn fact, it looked if anything more elegant and aloof than it had in the old days.
Igazság szerint a szálloda még tartózkodóbbnak és elegánsabbnak tűnt, mint hajdanán.
EnglishThe Guardsmen in the frontier posts were all of the same mold, tall, dark, aloof in manner.
A határállomások őrei mind egyformák voltak, magasak, sötétek, zárkózottak.
EnglishI wanted to be aloof and distant, on account of the whipping, but I couldn't be.
Hűvös közönnyel akartam viselkedni a verés miatt, de nem bírtam.
EnglishBattle took warning from the aloof tone of her voice and changed the subject.
Battle figyelmeztetés jelét vette ki Mary hangjának tartózkodó tónusából, és témát változtatott.
EnglishO, you have heard something of my power, and so stand aloof for more serious wooing.
Ó, te hallottál valamit hatalmamról, s most nagyra tartod magad, hogy annál buzgóbban törjek utánad.
EnglishI put on my Old Sarge face - a little aloof, a little disdainful.
Fölvettem a régi, őrmesteri arckifejezésemet - kicsit fensőbbséges, kicsit visszautasító.
EnglishCome, let me see the list of pitiful fellows who have been kept aloof by Lydia's folly.
Hadd lássam csak azoknak a gyászvitézeknek a jegyzékét, akiket Lydia bolondsága elijesztett innen.
EnglishHer manner to him had been perhaps a shade more detached, more aloof than usual.
Õ maga viszont, ha lehet, egy árnyalattal még tartózkodóbban, még hűvösebben viselkedett, mint általában.
EnglishLet the stupid wits of Alizon think to hold aloof, they shall be served in turn as Gorm was.
Az ostoba alizoniak hadd higgyék, hogy kimaradhatnak belőle, majd ők is úgy járnak, mint Gorm.
EnglishYet he remained aloof from me, his eyes alone returning to me.
De nem jött oda hozzám, csak tekintete tért vissza rám újra meg újra.
EnglishBishop remained aloof and implacable.
De hiába bűvölte Mrs. Bishopot, minden ravaszsága kárba veszett, a hölgy merev maradt és hajthatatlan.
EnglishHe also displayed, decorously veiled, a certain aloof amusement.
És dicséretesen titkolta ugyan, de szemlátomást mulattatta az ügy.
EnglishDaneel Olivaw, remained aloof, cool, and long- visioned.
A valódi robotok - mint például R. Daneel Olivaw - a háttérben maradtak, és hosszú távú célokért dolgoztak.
EnglishOld-fashioned, aloof, rather shabby, and not given to conversation.
Ódivatú, magányos, kissé kopottas és nem valami jó társalgó.
EnglishThough typically aloof and preoccupied, the Stors were generous with both food and shelter.
A storok, noha rendesen zárkózottak és gyanakvók, nem fukarkodnak, ha étkezésről és szállásról van szó.
EnglishThat little air of yours--aloof--untouchable--la Princesse Lointaine.
Ezt a parányi feszességet, tartózkodást, megközelíthetetlenséget... mint az elérhetetlen királykisasszony!
EnglishInstead, he had daily donned his aloof sneer and his holy symbol, and practiced his bladework on deck.
Naphosszat a kardvívást gyakorolta, és egyre többet szorongatta szent szimbólumát a tenyerében.
EnglishNone of the aloof guards seemed to notice her at all.
Tekintetét a kötszerekkel és kenőcsökkel teli kosárra szegezte.
EnglishMajor Bletchley held himself aloof from this female chatter.
Bletchley őrnagy távol tartotta magát a női fecsegéstől.
EnglishI like you as you are: delicate and aloof and ironical.
Így szeretlek, amilyen vagy: finom, tartózkodó, ironikus.

Szinonimák (angolul) a(z) aloof szóra:

aloof
aloofness