EN

along with {prepozíció}

volume_up
along with
volume_up
együtt {hsz} (vmivel)
The corporation co-financed that colony along with Colonial Administration.
A Társaság a Gyarmati Adminisztrációval együtt finanszírozta a telepet.
You did it together, you two, because you were there all along.
Együtt csináltátok, ti ketten, mert mindvégig együtt voltatok!
When you've rested, collect them again, along with the specialists' recommendations.
Ha már kipihented magad, visszakapod őket a specialisták javaslataival együtt.

Példamondatok a(z) "along with" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe went along the passage and tapped at the same door as the doctor had entered.
Végigment a folyosón, és bekopogott azon az ajtón, ahol az előbb bement az orvos.
EnglishAs Malingo slipped into his seat, Candy dared a momentary glance along the beach.
Malingó bemászott a helyére, Cuki pedig megkockáztatott egy pillantást a partra.
EnglishWe found about three ounces of small nuggets in Guys cabin along with some dust.
Guy kunyhójában találtunk vagy három uncia apró aranyrögöt meg egy kis aranyport.
EnglishAlong the sidewalk, packs of people stood gossiping, with no intention of moving.
A járdán nyüzsgő emberek tempóját felvéve elindultam a városka északi vége felé.
EnglishLike everybody else on Mars, Bee and Chrono have learned to get along all alone.
Mint a Marson mindenki, Bee és Chrono is megtanulta, hogy egyedül boldoguljon.
EnglishThe First Emperor was destroyed along with the First Empire, in a distant land.
Az Első Császár elpusztult, együtt az Első Birodalommal, egy távoli földrészen.
EnglishI thought Lucius could come along now and help me on the way back from the depot.
Talán magunkkal vihetnénk Luciust, hogy segítsen nekem az állomásról hazajövet.
EnglishAgain, Cruz hadn't been able to think of a reason for the Captain to come along.
Cruznak megint csak eszébe sem jutott, hogy a Kapitány esetleg a hajón maradhatna.
EnglishA month earlier we would have celebrated, along with Harry, on the front porch.
Egy hónappal korábban mi is együtt ünnepeltünk volna Harryvel az első verandán.
EnglishOil lamps sat in niches along the walls, between tapestries and stretched furs.
A falakon a szőtt képek és szőrmék között kis fülkékben olaj lámpák világítottak.
EnglishShe seemed to rub along his side and Creideiki thought he could almost feel her.
Nukapai mintha nekidörgölőzött volna; Creideiki szinte érezte a bőrén az érintést.
EnglishMonk did his basic training and somewhere along the line he filled in his résumé.
Monk megkapta az alapkiképzést, s eközben egyszer kitöltettek vele egy kérdőívet.
EnglishOf course by the time I came along, Katherine was a burnt-out, crazy old woman.
Persze, mire én a házhoz kerültem, Katherine már kiégett, bolond öregasszony volt.
EnglishEvery few minutes a train thundered along the main line over the railway arch.
Rövid időközökben egy-egy vonat dübörgött végig a fővonalon és át a vasúti hídon.
EnglishAnd along the way, I'm kind of making papercuttings and adding other techniques.
Az idő elteltével elkészítem a papírvágatokat, és más technikákat adok hozzá.
EnglishShe put her bag on the desk and drew a line along the desk with her fingertip.
Táskáját az íróasztalra tette, és az ujja hegyével vonalat húzott az íróasztalon.
EnglishHe hurried after them, past rows of men sleeping on mattresses along the wall.
Utánuk sietett egy sor katona mellett, akik a fal tövében aludtak a szalmazsákon.
EnglishSomeone frantic, coming fast and crashing into things along the way in his haste.
Valaki hisztérikusan közeledett a folyosón, és fellökte, ami az útjába került.
EnglishHe gazed along the beach and thought of the thousands of motel rooms and condos.
Végigpillantott a parton és a több ezernyi motel- és szállodaszobára gondolt.
EnglishAlong one side, he glimpsed the edge of a tennis court, hearing the pock of balls.
Egyik oldalon egy teniszpálya szélét vette észre, hallotta a labdák pattogását.

Hasonló fordítások a(z) "along with" szóra magyarul

along prepozíció
along határozószó
Hungarian
with prepozíció
to reckon with ige
to make away with ige
Hungarian
to comply with ige
Hungarian
to do with ige