angol-magyar fordítás erre a szóra: almost never

EN

"almost never" magyar fordítás

EN

almost never {határozószó}

volume_up
Unfortunately, we have seen in the existing agreement that this is almost never the case.
Az érvényben lévő megállapodásban sajnos azt látjuk, hogy ez szinte soha nem így történik.
They would get all dressed up and wait for him, but he would almost never come.
Felöltöztek, majd vártak rá, de ő szinte soha nem jött.
But people almost never do anything the quickest, easiest, simplest, and safest way.
De az emberek szinte soha nem választják a leggyorsabb, legegyszerűbb és legbiztonságosabb megoldást.
almost never
My stomach was heaving, which almost never happens to me.
A gyomrom háborgott, ami szinte sohasem történik meg velem.
My father and mother almost never talked about what had happened to them during the war.
- Apám és anyám szinte sohasem hozták szóba, mi történt velük a háború alatt.
- Szinte sohasem a pénzről van szó - mondta.

Példamondatok a(z) "almost never" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMy father and mother almost never talked about what had happened to them during the war.
- Apám és anyám szinte sohasem hozták szóba, mi történt velük a háború alatt.
EnglishI was almost never in small wooden rooms, and I loved it immediately.
Sose jártam még ilyen deszkafalú, apró szobában, és rögtön megszerettem.
EnglishUnfortunately, we have seen in the existing agreement that this is almost never the case.
Az érvényben lévő megállapodásban sajnos azt látjuk, hogy ez szinte soha nem így történik.
EnglishHe might raise his voice when angry, but that almost never occurred.
Olykor, ha dühös volt, felemelte a hangját, de ritkán fordult elő, hogy dühbe gurult volna.
English'Sephrenia almost never explains things in advance,' Kalten told him.
Sephrenia szinte sosem magyaráz meg semmit előre mondta neki Kalten.
EnglishBut people almost never do anything the quickest, easiest, simplest, and safest way.
De az emberek szinte soha nem választják a leggyorsabb, legegyszerűbb és legbiztonságosabb megoldást.
EnglishThey would get all dressed up and wait for him, but he would almost never come.
Felöltöztek, majd vártak rá, de ő szinte soha nem jött.
EnglishGhosts of the long departed almost never had such density or vividness.
A rég eltávozottak kísértetei úgyszólván sohasem bírnak ehhez fogható sűrűséggel vagy élethűséggel.
EnglishThey almost never have rooms and they never have interpretation.
Szinte sosincs rendelkezésre álló terem, és soha nincs tolmácsolás.
EnglishLet me remind you again that during my years with Pandora, I almost never prayed in this mariner.
Ismét emlékeztetnélek, hogy Pandorával töltött időm alatt úgyszólván sohasem imádkoztam így.
EnglishBefore you venture further, let me warn you that we almost never have the power to see spirits.
Mielőtt tovább merészkednél, hadd figyelmeztesselek, hogy mi szinte sose láthatunk szellemeket.
EnglishMy experience is that the costs of expanded airport capacity almost never tally.
Tapasztalatom szerint a kibővített repülőtéri kapacitás költségei szinte soha nem egyeznek meg a várakozásokkal.
EnglishWhen he smiled at people, he did so in the Russian way, with the mouth but almost never the eyes.
Amikor valakire rámosolygott, oroszosan csinálta, mindig a szájával, de szinte sosem a szemével.
EnglishSir, the decision to start a war is almost never rational.
Elnök úr, egy háború megindítása szinte sosem racionális cselekedet.
Englishor even inside, but almost never from the human perspective.
Egy pillanatra annyira megrémült, hogy segítségért akart kiáltani.
EnglishIt's almost never practised because it's so very dangerous,' she replied.
Szinte sosem alkalmazzák, mert túlságosan veszélyes.
EnglishIt almost never happened, but only because the State only prosecuted the truly guilty.
Ez utóbbira ritkán került sor, ami nem volt meglepő, hiszen az állam csak a valóban bűnösök ellen emelt vádat.
EnglishIm almost certain theyll never hear a peep from her.
Majdnem biztos vagyok benne, sosem fognak egy hangot sem hallani felőle.
EnglishThe couple lived quietly and almost never entertained.
A házaspár visszavonultan él, vendégeket jóformán soha nem fogadnak.
EnglishTheir numbers were almost never right because the underlings were cover­ing their own asses.
A számok szinte soha nem stimmeltek, mert az alárendeltek nem mertek valós adatokkal a vezetőség elé állni.

Hasonló fordítások a(z) "almost never" szóra magyarul

never határozószó
Hungarian
almost határozószó
almost all határozószó
better late than never
now or never határozószó