angol-magyar fordítás erre a szóra: almanac

EN

"almanac" magyar fordítás

EN

almanac {főnév}

volume_up
almanac
It appears to be an almanac of sorts, or a collection of notes and advices.
- Mintha valamiféle kalendárium lenne, vagy tanácsok és jegyzetek gyűjteménye.
In each, section, the almanac details the cycle of quavers and indicates the standard by which ingress and exit may be obtained.
A kalendárium részletesen leírja a rezgések ciklusait, megjelölve azokat, amelyek alatt az átjutás valamelyik világba megvalósítható.
On the other hand, the 'Almanac' is said to be a work of great complexity and inner coherence, which would seem to lend the volume credence.
Ugyanakkor a "Kalendárium" állítólag egy rendkívül bonyolult és belső összefüggésekkel bíró mű, amely bizonyos fokig hitelt ad e könyvnek.
almanac (és: calendar)

Példamondatok a(z) "almanac" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt appears to be an almanac of sorts, or a collection of notes and advices.
- Mintha valamiféle kalendárium lenne, vagy tanácsok és jegyzetek gyűjteménye.
EnglishHippolito of Maule acquired his almanac, and it was purloined by Visbhume.
Maulei Hippolito megszerezte Twitten Kalendáriumát, tőle pedig Visbhume-hoz került.
EnglishHe spoke to Glyneth: My dear, I will need the almanac, that I may find the great axis.
- Kedvesem, szükségem van a kalendáriumra, hogy megtaláljam a tengelyt.
EnglishHe left behind his garments and his 'Twitten's Almanac', which now I hold in my possession.
Hátrahagyta a ruháját és a Twitten Kalendáriumot, amelyet most itt tartok a kezemben.
EnglishOthers, like Twitten's Almanac, might well respond to his closer investigation.
Másokat, például a Twitten Kalendáriumot, behatóbb tanulmányozás után talán tudta volna használni.
EnglishWith the almanac is the key, and only this key will strike through the weft and allow passage.
A kalendáriumhoz mellékeltem a kulcsot, és kizárólag ez nyitja a világ közötti kaput.
EnglishWould he discard his valuable copy of Twitten's Almanac along with the soiled clothes?
- Szerinted kopott ruhadarabjaival együtt eldobta volna Twitten Kalendáriumának értékes példányát is?
EnglishOne farmer said his almanac called for heavy rains in mid-October.
Az egyik farmer kijelentette, hogy az ő almanachja szerint október közepén nagy esőzések várhatók.
EnglishGlyneth tried to puzzle through the computations in Twitten's almanac, but met no success.
Glyneth megpróbált valamit kihámozni a Twitten Kalendáriumában szereplő számításokból, de nem járt sikerrel.
EnglishThe last time I memorized the World Almanac that was a little town not far from Topeka.
Legutóbb alkalmam volt az emlékezetembe vésni a Nagy Kalendáriumból, hogy ez egy kisváros, nem messze Topekától.
EnglishGlyneth extracted the key, and gave the almanac to Kul.
Glyneth kivette a kulcsot, és átnyújtotta a könyvet Kulnak.
EnglishBring the almanac and I will make the calculations.
Hozd ide a kalendáriumot, és elkészítem a számításokat!
EnglishThe Index lists Tanjecterly as a possibly imaginary place, mentioned by Twitten in his 'Almanac'.
A Tájékoztató úgy ír Tanjecterlyről, mint egy lehetséges képzeletbeli helyről, amelyet Twitten említ a "Kalendáriumá"-ban.
EnglishAllow me to examine the map in the almanac.
- Engedd, hogy megnézzem a térképet a kalendáriumban!
EnglishShe found a book bound in leather entitled Twitten's Almanac, evidently newly copied from an older work.
Talált benne egy Twitten Kalendáriuma című, bőrkötéses könyvet, amelyet láthatóan nemrég másoltak át egy régebbi példányról.
EnglishAnd she had always been as regular as an almanac.
Napra pontosan szokott megjönni egyébként.
EnglishPappy, of course, had been fretting over some dire rainfall prediction in the Farmers' Almanac.
Papi mégis egyfolytában valami kiadós eső miatt aggódott, amit valami homályos, hosszú távú előrejelzés jósolt a Farmerek évkönyvében.
EnglishThese were discovered and explored by Twitten the Arch-mage, and he compiled an almanac, which is of great value.
Ezeket Twitten, a Főmágus fedezte és derítette fel, utána pedig összeállított egy kalendáriumot, amely rendkívül értékes.
EnglishThe source of information in regard to Tanjecterfy is derived from, the exceedingly not and somewhat suspect 'Twitten's Almanac'.
A Tanjecterlyre vonatkozó információk a rendkívül ritka és gyanús " Twitten Kalendáriumá "-ból származnak.
EnglishNow, Jim's brain is memorizing the almanac.

Szinonimák (angolul) a(z) almanac szóra:

almanac