angol-magyar fordítás erre a szóra: allusion

EN

"allusion" magyar fordítás

EN

allusion {főnév}

volume_up
It's a literary allusion, Takkata-Jim replied.
Irodalmi utalás felelte Takkata-Jim.
- Vagy egy történelmi utalás.
I propose a glass or two of Bordeauxrama, rendered twice illustrious by the name of Laffite, no political allusions intended.
Javaslok egy flaskoráma bordeaux-i borocskát, amelyet a Lafitte[47] név, minden politikai célzás nélkül, kétszeresen nevezetessé tesz.
allusion (és: mention)
allusion

Példamondatok a(z) "allusion" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe last was in allusion to my black bag which I had laid down on the oak chest.
Az utóbbi kérdéssel fekete orvosi táskámra célzott, amelyet letettem a tölgyfaládára.
EnglishWitness: 'He mumbled a few words, but I could only catch some allusion to a rat.'
Tanú: Motyogott néhány szót, de csak azt értettem, hogy valami balt emleget.
EnglishAnd yet there had been no direct allusion on the same lines - only some fun sailing rather near the wind.
Pedig közvetlenül semmi sem utalt rá a darabban... csak vala mi hasonló vicc hangzott el.
EnglishAh, and what did you gather from this allusion to a band--a speckled band?
Mivel magyarázza a pettyes pántra utaló szavait?
EnglishI made no allusion to what had passed, and waited with some curiosity to see how he would cover his disgrace.
Egy szóval sem utaltam a történtekre, és némi érdeklődéssel vártam, mit fog kitalálni megszégyenülésének elpalástolására.
EnglishThey might give me a picture of Sonia Goedler, of her character--there may be some allusion--some incident--that will help.
Talán van köztük egy fénykép Sonia Goedlerről... esetleg valami utalás... egy apróság... ami nyomra vezethet.
EnglishCollins had a compliment, and an allusion to throw in here, which were kindly smiled on by the mother and daughter.
Collins itt ügyesen elhelyezett egy bókot és egy célzást, s jutalmul nyájas mosolyt kapott az anyáról és leányától.
EnglishIt's a literary allusion, Takkata-Jim replied.
EnglishShe supposed, if he meant anything, he must mean and allusion to what might arise in that quarter.
Elizabeth úgy gondolta, ha Darcy egyáltalán mondani akart ezzel valamit, csak arra célozhatott, milyen fejlemények várhatók erről az oldalról.
English- Or an historical allusion.
EnglishWhy, too, should he faint at an allusion to the half-effaced initials upon his arm, and die of fright when he had a letter from Fordingham?
Miért ájult el, amikor a karjáról félig eltávolított betűkről beszéltem, miért rémült halálra a fordingbridge-i levél olvastára?
EnglishI understand the allusion.
EnglishJust a literary allusion.
EnglishHe had often wondered why it was so hard to hold direct conversations in Trinary without beating around the bush in poetic allusion.
Sokszor elgondolkodott már azon, hogy miért olyan nehéz közvetlen beszélgetéseket lefolytatni trináriban mindenféle kertelés és költői tévelygés nélkül.
EnglishCommissioner, I have taken due note of your allusion and reference to the Belgian football championship, but I hope that I do not have to take them as some kind of prediction.
Biztos úr, észrevettem a belga futball-bajnoksággal kapcsolatos célzásait és utalásait, remélem azonban, hogy nem kell valamiféle előrejelzésnek tekintenem azokat.