Példamondatok a(z) "to allow for" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIf Morocco has nothing to hide, it must allow the clarification of what happened.
Ha Marokkónak nincs mit takargatnia, engedélyeznie kell a történtek tisztázását.
EnglishOn that point, he said, allow me to give you my interpretation of her behavior.
Ha már itt tartunk, engedd meg, hogy kifejtsem, miként értelmezem a viselkedését.
EnglishIn such circumstances, we may not allow women's rights to be taken away from them.
Ilyen körülmények között nem engedhetjük meg, hogy a nőket megfosszák jogaiktól.
EnglishAll you people must be very slack to allow her to be taken out of this country.
Maguk elég rosszul végzik a munkájukat, ha Shaistát ki tudták vinni az országból.
EnglishLet the whole incident be a sealed book, and do not allow it to affect your life.
Kedvesen intett, aztán sarkon fordult, és egy pillanat alatt eltűnt a tömegben.
EnglishHe decided to allow himself one beer after all before starting back to the woman.
Elhatározta, hogy megenged magának egy sört, mielőtt visszaindulna az asszonyhoz.
EnglishTad poked his head out his open window as far as the seatbelt harness would allow.
Tad kidugta a fejét a nyitott ablakon, amennyire csak a biztonsági öve engedte.
EnglishA silence fell, but I could see that Mael would not allow for it to be very long.
Csend lett, ám Maelen láthattam, hogy nem lesz hajlandó sokáig tűrni a hallgatást.
EnglishHe's a tyrannical martinet who will never, ever allow me to go on away missions.
Egy zsarnoki hadfi, aki soha, de soha többé nem enged engem felderítő küldetésekre.
EnglishThis is a waste of EU money, which we cannot allow in a time of economic crisis.
Ez az uniós pénzek pazarlása, amit nem engedhetünk meg egy gazdasági válság idején.
EnglishThe leader shouted: Soldiers, we Romans won't allow that evil corpse into the City.
Katonák, mi rómaiak nem engedjük meg, hogy a gonosz holttestet a városba hozzák.
EnglishThe police did not allow this, however, as the visitors were wearing red jackets.
A rendőrök azonban nem engedték be őket, mivel a látogatók piros kabátot viseltek.
EnglishOn Ithor were cloning tanks that would allow him to create duplicates of Alima.
Ithorián vannak klón-tartályok, amelyekkel létre lehet hozni Alima másolatait.
EnglishIf you will allow me to quote, we already agreed in the framework agreement that:
Ha megengedik, idézem, amiről a keretmegállapodás keretében már megegyeztünk:
EnglishThis will allow a better absorption of the funds set aside for cohesion policy.
Ez a kohéziós politikára fordított alapok jobb felhasználását tenné lehetővé.
EnglishBut Toshio felt too lost to allow himself even gratitude to the dolphin lieutenant.
De Toshio pillanatnyilag túl zavart volt ahhoz, hogy akár csak hálás is legyen.
EnglishAllow me once more to use the word fusion and in a slightly different fashion.
Engedd meg, hogy ismételten a fúzió szót használjam, kissé árnyalt értelemben.
EnglishThis would allow for a credible transition to a more inclusive system of government.
Ez hitelesebb átmenetet tenne lehetővé egy befogadóbb kormányzati rendszer felé.
EnglishWe must not allow the financial crisis to slow down the switch to a green economy.
Nem engedhetjük, hogy a pénzügyi válság késleltesse az átállást a zöld gazdaságra.
Englishhis head to sneer, We don't allow that dead man to be mentioned in Athalantar.
- Nem engedhetjük meg annak a halottnak, hogy Athalantarban kimondják a nevét.

Hasonló fordítások a(z) "to allow for" szóra magyarul

for kötőszó
to go for ige
to take for ige
to make for ige
except for prepozíció
to run for ige
to call for ige
to do for ige