angol-magyar fordítás erre a szóra: to allocate

EN

"to allocate" magyar fordítás

EN

to allocate [allocated|allocated] {ige}

volume_up
This is what the social government of the Bulgarian Socialist Party allocates for them.
Ez az, amit a Bolgár Szocialista Párt szociális kormánya kiutal számukra.
to allocate
volume_up
kijelöl {i.} (vmilyen célra)

Példamondatok a(z) "to allocate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis is why it is so important to allocate appropriate funding for this aim.
Ezért olyan fontos, hogy megfelelő szintű finanszírozást biztosítsunk erre a célra.
EnglishWe also have to allocate more funds to the European participants in the programme.
Emellett több támogatást kell elkülönítenünk a programban az európai résztvevők számára.
EnglishWe could ... er ... allocate someone more ... experienced, suggested Brian HarcourtSmith.
Kinevezhetnénk, hm, egy... tapasztaltabb embert javasolta Brian Harcourt-Smith.
EnglishThe Commission has to bear in mind and to allocate more funds as of 2008.
A Bizottságnak figyelemmel kell lennie erre, és 2008-tól több pénzt kell allokálnia.
EnglishAs long as we do not set priorities, we shall never allocate money wisely.
Amíg nem határozunk meg prioritásokat, soha sem fogjuk átgondoltan elosztani a pénzeket.
EnglishThus, we will be able to allocate EUR 14 billion to environmental uses.
A környezetvédelem céljaira így 14 milliárd eurót tudunk majd fordítani.
EnglishThe European Commission must allocate funds for research in this area.
Az Európai Bizottságnak pénzeszközöket kell biztosítania az e téren végzett kutatásokra.
EnglishLet us allocate a portion of these envelopes to industry as a matter of priority.
E borítékok egy részét sürgősen az iparhoz kell eljuttatnunk.
EnglishEach country would like to allocate as much outlay as possible to the category of development aid.
Minden ország szeretne minél nagyobb kiadásokat kimutatni a fejlesztési segély kategóriában.
EnglishWhy did we allocate zero euro to energy efficiency in the EU recovery package?
Miért nem különítettünk el semennyi pénzt az energiahatékonyságra az európai uniós helyreállítási csomagban?
EnglishWe must allocate funds for EU security and the development of communications infrastructure.
Ki kell utalnunk forrásokat az EU biztonságára és a kommunikációs infrastruktúra fejlesztésére is.
EnglishWe must allocate funds for EU security and the development of communications infrastructure.
Pénzalapokat kell biztosítanunk az EU biztonságának és a kommunikációs infrastruktúra fejlesztésére.
EnglishDoes the Commission intend to allocate, let us say, about 30% of EU research funds just for SMEs?
Tervezi-e a Bizottság, hogy az uniós kutatási alapok mondjuk 30%-át kizárólag kkv-knak juttatja?
EnglishThe decision to receive and allocate a status falls, in the end, within the competence of each Member State.
A befogadásról és a jogállásról szóló végső döntést az adott tagállam hozza majd meg.
EnglishSimilarly, we would allocate 10% to those who have reduced their emissions in the past 15 years.
Ugyancsak 10%-ot szánnánk azoknak, akik az elmúlt másfél évtizedben csökkentették a kibocsátásukat.
EnglishThe Iraqi Government has repeatedly declared it will allocate USD 25 million to assist Iraqi refugees.
Az iraki kormány újból kijelentette, hogy 25 millió dollárt fog adni az iraki menekültek támogatására.
EnglishHowever, I also wish to express my dismay that Parliament decided to allocate so little time to debating it.
Megdöbbentőnek tartom azonban, hogy a Parlament ilyen kevés időt szabott a jelentés megvitatására.
EnglishI therefore supported the European Commission's proposal to allocate such assistance until 2026.
Ezért támogattam az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy az ilyen segítségnyújtást 2026-ig tegyük lehetővé.
EnglishSo far as speaking time is concerned, that is clearly a matter for the political groups to sort out and allocate.
Ami a felszólalási időket illeti, nyilvánvalóan a frakciók feladata a válogatás és a kiosztás.
EnglishThe system barely has enough time to run these thugs through and allocate some measure of justice.
A bíróságnak alig van rá ideje, hogy végigtanulmányozza az ügyeket és kimérje a többé-kevésbé méltó büntetéseket.

Szinonimák (angolul) a(z) allocation szóra:

allocation