angol-magyar fordítás erre a szóra: alley

EN

"alley" magyar fordítás

EN

alley {főnév}

volume_up
1. általános
alley
He was either under the truck or at the sidewalk end of the alley: he never stopped in between.
Vagy a lánca végén volt, kinn a köz járdaszegélyénél, vagy benn a teherautója alatt.
In the small square at the far end of the alley Colonel Grishin stood contemplating the ruined truck that blocked the access.
A Csisztij köz túlsó végén Grisin ezredes mozdulatlanul állva nézte az utcát eltorlaszoló, felrobbant teherautót.
As he came out of an alley no wider than his shoulders, he found himself in a small courtyard with a narrow entrance at one end and an exit at the other.
Az egyik, alig vállszélességű sikátorból kibukkanva egy kis udvarra jutott, amelynek egyik bejárata az volt, amelyiken belépett, a másik pedig vele szemben, egy hasonlóan keskeny köz.
alley (és: vista)
2. "dark alley"
When the alley was empty, Elminster looked up and said, Thankee for a rescue.
Amikor a sikátor kiürült Elminster felnézett - Köszönöm, hogy megmentett.
Magical darkness took shape around him, filling the alley almost to its mouth.
Azonnal mágikus sötétség borult rá, és a sikátor bejáratára.
There is an alley, he said, between two crane-maintenance workshops.
Van egy sikátor, két darujavító műűhely között.
3. "sports"
So there's this bowling alley when we were growing up.
Szóval, volt ez a tekepálya, mikor még fiatalabbak voltunk.
All those yes we can-cans were as Amerikan Kulture as a Ford pickup in a bowling alley parking lot, a lingerie sale at JC Penney, or a dead rock star in a bathtub.
gy tekepálya parkolójában, egy fehérneműleárazás a JCPenneyben, vagy egy halott rocksztár egy fürdőkádban.
For play there's four bars, a couple of dance-halls where you can hear any kind of music you want as long as it sounds like George Jones, two drive-ins, and a bowling alley.'
Szórakozásnak ott van négy kocsma, egypár táncterem, ahol bármilyen zenét hallgathatsz, amennyiben úgy szól, mint George Jones, két autósmozi meg egy tekepálya.

Példamondatok a(z) "alley" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe looked to his right, in time to see an Edur woman stagger out from an alley.
Jobbra nézett, s látta, hogy egy edur asszony tántorog ki az egyik sikátorból.
EnglishTwo women stood with a man on the other side of Bush Street, looking at the alley.
A Bush Street másik oldalán két nő és egy férfi állt, ők is a zsákutcát figyelték.
EnglishIf you tried to pat him, he would duck his head and slink back into the alley.
Aki simogatta volna, az elől elkapta a fejét, és visszahúzódott a teherautója alá.
EnglishHe went under some echoing railway arches and up the alley on to Hungerford Bridge.
Visszhangos vasúti átjáróhoz ért, azután a Hungerford hídra vezető sétányhoz.
EnglishWhen the beer was gone, he paid the check and they climbed into the alley.
Miután a sör is elfogyott, kifizette a számlát, és felmentek a lépcsőn a fasorba.
EnglishThis guy built a bowling alley in his backyard, out of landscaping timbers, astroturf.
Ez a pasi egy bowling pályát épített a kertjében, zsaludeszkákból, műanyag fűvel.
EnglishThe memory of that lone droid, stranded in that alley, pleading for assistance.
Eszébe jutott a sikátorban kuporgó, segítségért könyörgő magányos gépezet.
EnglishThat still leaves the man and the woman in the alley across from where we grabbed him.
- Akkor még mindig ott van az a férfi és a nő a fasorban, ahonnan ezt elhoztuk.
EnglishHe flung some pennies among them and fled up the alley without looking at them again.
Odavetett néhány pennyt, aztán, hátra se tekintve, szinte szaladt fölfelé az utcán.
EnglishThat big one who just got away was hiding in the alley with these others.
Az a nagy darab, aki elmenekült, a mellékutcában rejtőzködött a többiekkel együtt.
EnglishHe led Ryan down a service corridor and out into the cold air of an alley.
Így vezette végig Ryant egy mellékfolyosón, aztán ki egy mellékutca hidegébe.
EnglishHe ducked through a narrow, noisome arch into the dung- and refuse-choked run of an alley.
Lebukott, hogy átférjen egy boltív alatt, és belépett egy szűk, bűzös sikátorba.
EnglishWhen the alley was empty, Elminster looked up and said, Thankee for a rescue.
Amikor a sikátor kiürült Elminster felnézett - Köszönöm, hogy megmentett.
EnglishMortimer said that the man had walked on tiptoe down that portion of the alley.
Mortimer azt mondta, hogy Sir Charles lábujjhegyen haladt tovább az allé hátralevő részén.
EnglishThe day had been wet, and Sir Charles's foot- marks were easily traced down the alley.
Aznap esett, Sir Charles nyomait tehát könnyen lehetett követni a sétányon.
EnglishIf that doesn't work, we'll remove him to an isolated alley and you'll get your chance.
Ha nem járunk sikerrel, bevonszoljuk az egyik sikátorba, és akkor kezelésbe veheted.
EnglishWhen they reached the intersection, Sparhawk led his friend up a muddy alley.
A kereszteződést elérve Sparhawk bevezette barátját egy sáros sikátorba.
EnglishAbove, the shutters now hung open, and the snores roared out unmuted down the alley.
Fent a spaletták már kinyitva lógtak sarokvasaikról és a horkolás betöltötte a sikátort.
EnglishThey staggered clear of the alley and turned into the shadows of a porch.
Kitántorogtak a sikátorból, és fölvonszolták magukat egy árnyékos tornácra.
EnglishSeveral moments laterthey must have taken time to pair upthe two pursuers entered the alley.
Nem kellett soká várni, hogy a két idegen is megjelenjen a sikátor bejáratában.

Szinonimák (angolul) a(z) alley szóra:

alley
blind alley