EN

allegiance {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "allegiance" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'Howard - ' he said, 'when my wife died, I had no allegiance to anything on earth.
- Howard - mondta -, amikor meghalt a feleségem, az égvilágon sehová sem kötődtem.
EnglishOr will you swear, and have their allegiance through the sacred weapons of Avalon?
Vagy leteszed az esküt, s Avalon szent fegyvereivel szövetséget kötsz velük?
EnglishNow, of course there is a certain degree of ethnic allegiance, but not entirely.
Nos, természetesen, van egy bizonyos fokú etnikai elkötelezettség, de ez nem eltúlzott.
EnglishShe felt no allegiance to this group; she felt no allegiance to anyone but Lestat.
Nem kötődött ehhez a csoporthoz; senkihez sem kötődött, csakis Lestat-hoz.
EnglishOf all the client species owing allegiance to the Soro, the Gello were special to Krat.
A soróknak felesküdött kliensfajok között a gellók speciális helyzetben voltak.
EnglishKings tried to buy his might, but he swore allegiance only to justice.
Királyok próbálták megvenni az erejét, de Õ csak az igazságnak esküdött hűséget.
EnglishNow, it seemed, Arthur was further from that allegiance than he had ever been.
Úgy látszik, Arthur távolabbra került ettől a szövetségtől, mint valaha.
EnglishShe also has a strong allegiance to Rikus and would not go against his wishes.
Azonkívül erősen ragaszkodik Rikushoz, és nem tenne az ő akarata ellen.
EnglishI pledge allegiance to the flag of the united states of America, one nation...
Hűséget esküszök az Amerikai Egyesült Államok zászlajának, - amely egy nemzet Istenben...
EnglishI have no reason to proclaim Hull my enemy, regardless of his political allegiance.
Nincs rá okom, hogy ellenségemmé nyilvánítsam Hull Beddiktet, politikai nézetei ellenére sem.
EnglishYour ultimate allegiance must always be to the country in which you settle.
Az embert ahhoz az országhoz fűzi a lojalitás, amelyben letelepedett.
EnglishThese are allies of our enemy, bringing gifts and swearing allegiance to Coruscant, Cronus said.
Ezek az ellenségünk szövetségesei, a Coruscantra mentek követségbe mondta Cronus.
EnglishYour allegiance is not to Arthur nor to Britain, but only to the Goddess and to your vows!
Nem Arthurnak tartozol hűséggel és nem Britanniának, egyedül az Istennőnek és esküdnek!
EnglishHe bestowed his allegiance only where he chose, usually for pay.
Õ csak ott kötelezte el magát, ahol a kedve tartotta, és rendszerint fizetség fejében.
EnglishIt is surprising that she came never to Camelot to offer allegiance, Arthur said, frowning.
- Különös, hogy sosem jött el Camelotba szövetséget ajánlani - ráncolta a homlokát Arthur.
EnglishMorgaine reminding Arthur again dial his allegiance had been given to Avalon-damn her!
Morgaine megint arra emlékeztette Arthurt, hogy Avalonnak hűséget fogadott, vigye el őt az ördög!
EnglishThough the KGB had recruited him, he felt allegiance to every network.
Bár a KGB szervezte be, a tisztelendő mindegyik kémszervezet iránt engedelmességet tanúsított.
EnglishHe would offer his allegiance, his help, however meager it might be.
Gondolkodás nélkül hűséget fogadna neki, támogatná, akármilyen megpróbáltatásokkal járna is.
EnglishI beg you, don't take away their banner and their allegiance like this!
Könyörgöm, ne vedd el a zászlajukat, ne dobd el a segítségüket!
EnglishSurely you respect some rule, some allegiance to your own kind.'
Biztosan tiszteletben tartasz valami szabályt, valami kötelezettséget a saját fajtád iránt.

Szinonimák (angolul) a(z) allegiance szóra:

allegiance