EN

to allege [alleged|alleged] {ige}

volume_up
to allege
volume_up
állít {i.} (bizonyíték nélkül)

Példamondatok a(z) "to allege" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt just seems a bit severe to allege the kid is a delinquent without any proof.
Bűntény elkövetésével vádolják a gyereket minden bizonyíték nélkül.
EnglishThen Pilate saith to him: Dost not thou hear how great testimonies they allege against thee?
Erre Pilátus így szólt hozzá: "Nem hallod, mi mindennel vádolnak?"
EnglishSome people allege that the prisoners have been tortured.
Egyesek azt állítják, hogy ezeket az embereket megkínozták.
EnglishSo we must allege things we're not sure of, such as the kid's knowledge of where the body is.
Olyan dolgokra kell tehát hivatkoznunk, amelyekben nem vagyunk biztosak, azaz arra: a gyerek tudja, hol van a holttest.
EnglishHe cannot allege that he was unaware of what he was doing.
Nem érvelhet azzal, hogy nem tudta, mit csinál.
EnglishMedia reports allege that the EU has provided the Turkish army with funding to the tune of EUR 13 million.
Médiatudósítások azt állítják, hogy az EU 13 millió eurós nagyságrendű finanszírozást nyújtott a török hadseregnek.
EnglishHe has always spoken out in favour of Tibetan autonomy rather than putting the case for separatism, as the Chinese allege.
Mindig a tibeti autonómia mellett emelt szót, nem a szeparatizmust támogatta, ahogyan a kínaiak állítják.
EnglishIt depends on what we allege in our petition.
EnglishAnd here's the sticky part-we must allege the kid has done, or is doing, something wrong, violating the law in some way.
És itt jön a rázós rész: azt kell állítanunk, hogy a gyerek elkövetett vagy elkövet valamit, valamiképpen megsértette a törvényt.
EnglishOtt defeats diversity because, as we allege, he lives here, and for this reason and this reason alone, the case cannot be a federal one.
Ott esetében erről nincs szó, mert mi legalábbis így tudjuk itt él, és ez okból az ügy nem kerülhet szövetségi bíróság elé.
EnglishThey allege that the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is guided by politics rather than by science.
Azt állítják, hogy az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport (IPCC) tevékenységét inkább a politika, mint a tudomány irányítja.
EnglishIt's the Serbs who control most ofsouthern Bosnia, but they allege insurgents are to blame, and say they're doing everything to help locate the crew.
A szerbek irányítják Dél-Bosznia legnagyobb részét, de szerintük a felkelők a vétkesek, és azt mondják, segítenek mindenben, hogy megtaláljuk a legénységet.

Szinonimák (angolul) a(z) alleged szóra:

alleged
allegation
English