EN

allegation {főnév}

volume_up
Az elhangzott vád ugyanis nagyon komoly.
- Meglehetősen súlyos vád.
This allegation arose in 36% of all inquiries and included refusal of information or documents.
Ez a vád az összes vizsgálat 36 százalékában merült fel, és többek között információk vagy dokumentumok kiadásának megtagadására irányult.

Példamondatok a(z) "allegation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNo such allegation should ever be made in a Member State of the European Union.
Ilyen kijelentéseknek nem lenne szabad elhangoznia az Európai Unió tagállamaiban.
EnglishThis murder allegation is based on court documents which do not stand up.
A gyilkosság vádja olyan bírósági dokumentumokon alapul, amelyek nem állnak össze.
EnglishThe most common allegation I examined in 2009 was lack of transparency.
A 2009-ben megvizsgált panaszok közül a leggyakoribb az átláthatóság hiánya volt.
EnglishA Member has made a very serious allegation about voting in the Chamber.
Egyik képviselőnk igen súlyos állítást fogalmazott meg a parlamenti szavazással kapcsolatban.
EnglishAllegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir (vote)
Feltételezett tömegsírok Kasmír India által igazgatott részén (szavazás)
EnglishYou air that allegation or anything remotely like it...
Ha megszellőzteti ezt a feltételezést, vagy akár valami hasonlót...
EnglishThere are no words to describe that allegation other than as a disgrace.
Erre az állításra a szégyen szó illik a legjobban.
EnglishIn 2008, by far the most common allegation I examined was lack of transparency in the EU administration.
2008-ban az általam vizsgált leggyakoribb panasz az átláthatóság hiánya volt az EU igazgatásában.
EnglishAllegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir
Feltételezett tömegsírok Kasmír India által igazgatott részén
EnglishYou air that allegation or anything remotely like it...
Ha megszellőzteti ezt a feltételezést, vagy valami hasonlót...
EnglishI would like you specifically to respond to that allegation.
Szeretném megkérni Önt, válaszoljon erre az állításra.
EnglishHowever, they did not substantiate this allegation.
Észrevételüket azonban nem támasztották alá bizonyítékukkal.
English(174) The allegation that the imposition of anti-dumping measures would result in a shortage should also be refuted.
(174) Azt az állítást is cáfolni kell, miszerint a dömpingellenes intézkedések elrendelése hiányt eredményezne.
EnglishI hardly think such an allegation is at issue.
Nehezen hihető, hogy ez megállna a tárgyaláson.
EnglishThis allegation arose in 36% of all inquiries and included refusal of information or documents.
Ez a vád az összes vizsgálat 36 százalékában merült fel, és többek között információk vagy dokumentumok kiadásának megtagadására irányult.
EnglishIt is a very serious allegation.
EnglishA rather serious allegation.
EnglishThe next item is the debate on six motions for resolutions on the allegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir.
A következő napirendi pont a Kasmír India által igazgatott részén feltételezett tömegsírokkal kapcsolatos hat állásfoglalásra irányuló indítványról szóló vita.
EnglishI would ask you to halt proceedings until we find out whether there are Members voting who should not be voting, or whether this allegation is false.
Azt kérem, függesszük fel az eljárást, amíg nem tisztázódik, hogy arra nem jogosult képviselők is szavaznak vagy az állítás tévesnek bizonyul.
EnglishThis last allegation was not actually true, but had been released to the media by Petrovsky to cause even further panic among the leaders of the Dolgoruki clan.
Ez utóbbi információ nem volt igaz, Petrovszkij csak azért adta ki, hogy a Dolgorukij-klán vezetői között még nagyobb pánikot keltsen.

Szinonimák (angolul) a(z) allegation szóra:

allegation
English
alleged