EN

all together

volume_up
He had wanted them there - all together, and he had got them.
Azt kívánta, hogy mind együtt legyenek.
I said: Sure, I'll take you away, but I'd like to have it out now while we're all together.
Jól van, elviszem innen, Dorothy mondtam , de szeretném most hallani, amikor mind együtt vagyunk.
Get them all together at a particular place at a particular time, then hold them up and relieve them of their spare cash and valuables.
Legyenek mind együtt egy bizonyos helyen egy bizonyos időpontban, aztán revolvert fog rájuk, és megszabadítja őket a fölösleges készpénzüktől meg az ékszereiktől.
We are all together now, but the attack is intensifying.
Mindannyian együtt vagyunk, és erősödik a támadás.
How can we live all together in a globalised world?
Hogyan tudunk mindannyian együtt élni ebben a globalizált világban?
We need to spend less, but spend better, not each one of us alone at home, under the threat of sanctions, but all together.
Kevesebbet, de jobban kell költenünk, nem csak külön-külön otthon - a szankcióktól tartva -, hanem mindannyian együtt.
THEY STOOD all together in the train station.
Valamennyien ott álltak a vasútállomáson.
The men looked at the water and then, as though by aword of command, all together, they looked away.
Az emberek a vízre néztek, és azután, mintegy vezényszóra, valamennyien egyszerre elfordították tekintetüket.

Példamondatok a(z) "all together" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBelief in The Maker, I replied, who put it all together with love and purpose.
A hit az Alkotóban felelte , aki szeretettel és céltudatosan rakosgatta össze ezt.
EnglishDonnagon wants us all together so he can destroy the island and all of us with it.
Donnagon össze akar minket terelni,...hogy elpusztítson minket a szigettel együtt!
EnglishOne symbol, one conclusion - that is what we should all be working towards together.
Egy szimbólum, egy következtetés - ezen kell mindannyiunknak együtt dolgoznunk.
EnglishAll of us together can achieve an agreement in Copenhagen at the end of 2009.
Ha mindannyian összefogunk, 2009 végén Koppenhágában megállapodásra juthatunk.
EnglishThe only way of travelling was to crowd all together and cling to one another.
Csak úgy lehetett utazni, hogy az emberek összetömörültek, és egymásba kapaszkodtak.
EnglishThese are all individual animals banding together to make this one creature.
Mind különálló állatok, melyek összeállnak, és megalkotják ezt a teremtményt.
EnglishSo, now it's time to put it all together and design the ultimate TEDTalk.
Itt az ideje, hogy mindezt összerakjuk, és megalkossuk a tökéletes TED előadást.
EnglishAll the hotel's eras were together now, all but this current one, the Torrance Era.
A szálloda minden korszaka összeolvadt, a jelenlegit, a "Torrance-korszakot" kivéve.
EnglishThen we shall have to do our best, Trull Sengar, to hold it all together.
Akkor meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, Trull Szengár, hogy ne engedjük.
EnglishAnd I hope that someday we'll all live together in peace and respecting each other.
És remélem, egy szép napon mindenki békében és egymást tisztelve fog élni.
EnglishThen I hurried down the steps and pulled and tossed and kicked them all together.
Aztán lerohantam a lépcsőn, hogy egy kupacba dobáljam és rugdaljam őket.
EnglishIn the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
Végső soron mindannyiunk közös feladata az európai polgárok szolgálata.
EnglishBut it was the actions, together, of all of us that brought about that change.
De mindannyiunk közös erőfeszítése volt az, ami elhozta azt a változást.
EnglishAnd we were all gathered together in that house, and the purpose was to open the doorway.
Szóval összejöttünk abban a házban, és az volt a cél, hogy megnyissuk az ajtót.
EnglishWe have all worked together to ensure that the motion is balanced and forward-looking.
Együttműködtünk egy kiegyensúlyozott és jövőorientált indítvány biztosítása érdekében.
EnglishMandy and the Beetle were lying on the settee together, all wrapped up from the garden still.
Mandy és Bogár a pamlagon feküdtek, még mindig összefonódva, akárcsak a kertben.
EnglishThe cigarette-box, the vase and the little switch were all close together.
A cigarettásdoboz, a váza és a kis kapcsoló egészen közel volt egymáshoz.
EnglishWhen you all went off together to hunt, we were curious to know what the quarry might be.
Amikor együttesen vadászni indultatok, kíváncsiak lettünk, milyen zsákmányra mentek.
EnglishAdd all those numbers together, and with any luck, arrive at the answer.
Ezeket a számokat összeadom, és kis szerencsével máris megvan az eredmény.
EnglishHe'd been sitting with Rowan and reading a book, by himself, when they'd all come together.
A felesége mellett ült, és csendesen olvasgatott, mikor berontott a rokonság.

Szinonimák (angolul) a(z) all together szóra:

all together

Hasonló fordítások a(z) "all together" szóra magyarul

together határozószó
all melléknév
all határozószó