EN

all through {határozószó}

volume_up
Pathetically enough, I had worn it all through my trial, and all the way to prison, too.
Szánalmas módon a perem során is mindvégig viseltem, útban a börtön felé ugyancsak.
All through 1995 he lusted for his final victory and always it eluded him.
1995 folyamán mindvégig a végső győzelemről ábrándozott, de az minduntalan kisiklott a markából.
My greatest fear all through has been Caroline.
Mindvégig Caroline-tól féltem a legjobban.

Példamondatok a(z) "all through" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English`Not so bad, not so bad at all,' Michael said, peering through the dusty screens.
Nem rossz, egyáltalán nem olyan rossz! kukkantott be Michael a poros zsalugáteren.
EnglishRudin as usual surveyed them all through his drifting spire of cigarette smoke.
Rugyin, mint általában, cigarettája füstspiráljai mögül szemmel tartott mindenkit.
EnglishSo he was cussing all through the twenty minutes it took to put the wheel back on.
Úgyhogy végigkáromkodta mind a húsz percet, mire sikerült visszaraknia a kereket.
EnglishAnd there's some ... " And they went through all that we processed out loud.
És van benne valami..." És átismételték mindazt amit már hangosan megbeszéltünk.
EnglishShe said that it was good that we could still laugh, despite all we had been through.
Jó,.hogy tudunk még nevetni, mondta Sarah, mindazok ellenére, amin átmentünk.
EnglishHard to tell through all the sand, but I think there's a battle going on up there.
Nehéz megmondani ennyi homokon keresztül, de mintha csata folyna odafönn.
EnglishThen a third man came through, and all three trained their weapons the other way.
Majd berohant egy harmadik férfi, és mindhárman rögtön másfelé fordították fegyvereiket.
EnglishThere are universities aplenty working all through the rain forests and jungles.
Megszámlálhatatlan egyetem dolgoztat az esőerdőkben és a dzsungelekben.
EnglishDon't have a heart attack now, Elliott, not after all you've been through.
Ne most kapj szívrohamot, Elliott, mikor már ennyi mindenen keresztülmentél!
EnglishMemory RNA was concentrated in the brain, but it ran all through the nerves and the blood.
Az RNA memória az agyban koncentrálódott, de behálózott minden ideget és a vért.
EnglishThrough all this, Eddie waited patiently in his cruiser twelve miles west.
Eddie mindeközben türelmesen vár, innen tizenkét mérföldnyire, az autójában.
EnglishThousands and thousands of pages, all carefully recorded through the years.
Gondosan teleírt oldalak ezreiben tartalmazták az elfek népének történetét.
EnglishYet he felt shivers through all his flesh remembering his vague dreams of the disaster.
Ám ismét végigfutott rajta a hideg, ha a sorscsapás homályos álmaira gondolt.
EnglishSubteam two, head off and see if that canyon goes all the way through the ridge.
Kettes alcsapat, menjetek és nézzétek meg, hogy az a kanyon végigmegy-e az egész gerincen.
EnglishHe planned all through Monday, audaciously, bravely, with confidence.
Aztán félretolta a tervet, és aludni tárt Ismét felriadt, sikoltozva, kiáltozva.
EnglishPathetically enough, I had worn it all through my trial, and all the way to prison, too.
Szánalmas módon a perem során is mindvégig viseltem, útban a börtön felé ugyancsak.
English'Do you realize what a beacon you were through all those black years?'
- Tisztában van vele, micsoda fénysugár volt maga a sötétség hosszú évei alatt?
EnglishYou know, I slept through all of last night... and I haven't done that in days.
Tudod, vegigaludtam az egész estét tegnap... már napok óta nem tettem.
EnglishI'll bet that trip did you a lot of good... after all you've been through.
Feltételezem ez az utazás jót tett neked, azok után, amin keresztül mentél.
EnglishAnd we actually looked through all their organs and tried to figure out what was going on.
Ténylegesen megvizsgáltuk minden szervüket és próbáltunk rájönni, hogy mi történt.

Hasonló fordítások a(z) "all through" szóra magyarul

all melléknév
all határozószó
through kötőszó