angol-magyar fordítás erre a szóra: all those who

EN

"all those who" magyar fordítás

EN

all those who {névmás}

volume_up
all those who
All those who seek to alter the system fail.
Kudarcot vallanak mindazok, akik a rendszer módosítására törekszenek.
And, from that time, all those who believed in Him go to heaven.
És azóta mindazok, akik az Õ nevében halnak meg, felmennek az égbe.
'In other words all those who were left on board after the two boats had got away?'
Más szóval mindazok, akik a csónakok elindulása után a hajón maradtak?

Példamondatok a(z) "all those who" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn so doing, we should support all those who want to be closer to the western world.
Támogatnunk kellene mindazokat, akik inkább a nyugati világhoz akarnak közeledni.
EnglishI would like to thank all those who have contributed their work and ideas.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki munkájával és ötleteivel segített.
EnglishOnce again, my thanks go to all those who have spoken in favour of this report.
Még egyszer köszönetem mindazoknak, akik a jelentés mellett felszólaltak.
EnglishI would first like to thank all those who have taken part in the debate.
Először szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akik részt vettek a vitában.
EnglishI would like to thank all those who made the approval of this budget possible.
Mindenkinek megköszönöm, aki lehetővé tette e költségvetés jóváhagyását.
EnglishThe trial will be followed closely by all those who defend freedom of expression.
A pert a szólásszabadság védelmezői mind szorosan nyomon követik majd.
EnglishI should also like to officially thank all those who contributed to this success.
Szeretnék hivatalosan köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a sikerhez.
EnglishI am grateful to all those who have supported me; I cannot name them all.
Hálás vagyok minden egyes támogatómnak; nem tudom mindegyiküket felsorolni.
EnglishWe extend our profound sympathy to all those who have lost family or friends.
Mély együttérzésünkről biztosítjuk azokat, akik elvesztették családjukat vagy barátaikat.
EnglishI would like to wish all those who remain here all the best for the next parliamentary term.
Minden itt maradónak a legjobbakat kívánom az elkövetkező parlamenti ciklusban.
English'In other words all those who were left on board after the two boats had got away?'
Más szóval mindazok, akik a csónakok elindulása után a hajón maradtak?
EnglishMy thanks once again to all those who were involved and who joined in the discussions.
Ismét megköszönöm valamennyi résztvevőnek a közreműködést és a vitában való részvételt.
English`Histories,' she said, 'histories of all those who came before, written by Julien.
Históriák mondta , mindazoknak a históriái, akik előttünk jártak, Julien megfogalmazásában.
EnglishAll those who asked to speak, in writing or by raising their hand, have taken the floor.
Mindenkit meghallgattunk, aki írásban vagy kézfeltartással jelezte, hogy szólni kíván.
English(RO) I too would like to thank all those who have made this debate possible.
(RO) Én is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik lehetővé tették ezt a mai vitát.
EnglishDid I murder all those who had participated in the creation of this chapel?
Meggyilkoltam talán azokat, akik részt vettek a kápolna megalkotásában?
EnglishBut all those who spoke out after him were eliminated, because they knew too much.
De mindazokat, akik nyilvánosan a követőivé lettek, eltették láb alól, mert túl sokat tudtak.
EnglishI wish success to all those who want to build democracy in Moldova.
Sok sikert kívánok mindazoknak, akik demokráciát akarnak Moldovában kiépíteni.
EnglishI agree with all those who find these double standards unacceptable.
Egyetértek mindazokkal, akik ezt a kettős mércét elfogadhatatlannak találják.
EnglishMay God forgive me for all those who did not live long enough for this.
Allah bocsássa meg nekem mindazoknak az életét, akik nem érhették meg már.

Hasonló fordítások a(z) "all those who" szóra magyarul

those névmás
Hungarian
who névmás
Hungarian
all melléknév
all határozószó