angol-magyar fordítás erre a szóra: all things considered

EN

"all things considered" magyar fordítás

EN

all things considered

volume_up
all things considered (és: on balance)
All things considered he didn't make her too bad a husband.
Mindent összevéve, Pierre nem volt rossz férj Cora számára.

Példamondatok a(z) "all things considered" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAll things considered, the less Brys knew of Tehols activities, the better.
Mindent egybevetve minél kevesebbet tudott Brys Tehol ügyeiről, annál jobban járt.
EnglishAll things considered, however, there remain one or two mixed results.
Mindent összevetve azonban végül egy vagy két vegyes eredményről beszélhetünk csak.
EnglishWell, all things considered, she had got through this ordeal very well.
Mindent egybevetve elég jól bírta az ebédet Szinte kellemesen érezte magát.
EnglishAll things considered, I shall be voting in favour of the present agreement tomorrow.
Mindent egybevéve holnap a jelen megállapodás mellett fogok szavazni.
EnglishThat is the cheapest and most efficient solution, all things considered.
Mindent figyelembe véve ez a legolcsóbb és a leghatékonyabb megoldás .
EnglishYou know, all things considered, Data I think you have nicer eyes.
Tudja Data, mindent figyelembe véve, úgy gondolom, a maga szemei szebbek, mint az övéi.
EnglishBesides, its only a small failing, all things considered.
Különben is, mindent figyelembe véve csak egy egészen kicsi botlásról van szó!
EnglishAll things considered, I presumed, meant considering she was under sentence of death.
A körülményekhez képest, gondoltam, azt jelenti: tekintettel arra, hogy meg vannak számlálva a napjai.
EnglishAnd I wished that I had destroyed him, which, all things considered, was a very unusual wish for me.
Már bántam, hogy nem pusztítottam el, amely mindent összevetve roppant szokatlan óhaj volt tőlem.
EnglishAll things considered, the conspirators had brought it off exceptionally well thus far; brilliantly, in fact.
Mindent egybevetve, kínzói kiváló munkát végeztek mostanáig, ezt kénytelen volt elismerni.
EnglishAll things considered he didn't make her too bad a husband.
Mindent összevéve, Pierre nem volt rossz férj Cora számára.
EnglishYou're not a bad guy, all things considered, but that doesn't mean I like you enough to visit you in prison.
Végső soron maga nem rossz fiú, de azért annyira nem kedvelem, hogy a börtönben is meglátogassam.
EnglishThat was, all things considered, one hell of an Excedrin headache.
Ez mindent összevetve pokoli migrént jelent.
EnglishThings went quite well I think, all things considered.
A dolgok egész jól alakultak, a körülményekhez képest.
EnglishIt's still a noble task, all things considered.
Ha mindent figyelembe veszünk, a feladat még így is nemes
EnglishIm a very open person, all things considered.
Mindent egybevetve én egy nagyon nyitott ember vagyok.
EnglishNot at all bad really, all things considered.
A körülményekhez képest egészen jól van.
EnglishThere - I have saved you the trouble of accounting for it; and really, all things considered, I begin to think it perfectly reasonable.
Látja, ön helyett én adtam magyarázatot, és mindent tekintetbe véve, nem is látszik ez ésszerűtlennek.
EnglishSo, all things considered, I think I have done all right, handled my problem as well as it could have been handled.
Minden körülményt figyelembe véve, végül is azt hiszem, jól jöttem ki a dologból; ennél jobban talán nem lehetett volna kezelni a problémát.
EnglishAll things considered, the sabotage of the computer is a worse piece of human vandalism than the burning of the Library at Alexandria.
Mindent számbavéve a számítógép elleni szabotázs az emberi vandalizmus gonoszabb példája, mint az alexandriai könyvtár felgyújtása.

Hasonló fordítások a(z) "all things considered" szóra magyarul

all melléknév
all határozószó