angol-magyar fordítás erre a szóra: all the same

EN

"all the same" magyar fordítás

HU
EN

all the same {kötőszó}

volume_up
all the same (és: though, however, still)
What those birds did on camera, though, was supremely erotic all the same.
A madarak mégis valami felülmúlhatatlanul erotikusat műveltek a kamera előtt.
But all the same I'm sure that Caroline Crale was a very remarkable woman.
Mégis bizonyos vagyok benne, hogy Caroline Crale rendkívüli nő volt.
But all the same, said Hercule Poirot, I am going to satisfy myself.
- Mégis szeretnék megbizonyosodni - folytatta Hercule Poirot.
all the same (és: still)
All the same, said Doctor Roberts, it wanted nerve you know!
Ennek ellenére folytatta dr. Roberts , iszonyatosan jó idegek kellettek hozzá.
All the same, I am not entirely happy with the compromise.
Ennek ellenére nem vagyok vele maradéktalanul elégedett.
of course I realize that, but all the same - But all the same this still seems to you an unlikely setting for crime?
- De ennek ellenére ezt a hátteret valószínűtlennek tartja bűntett elkövetéséhez.
all the same
Mr President, I should like it all the same if people listened to me.
Elnök úr, azért mégis szeretném, ha figyelnének rám az emberek.
I dont hold with plague and sleeping sickness and famine and cancerbut they happen all the same!
Nem helyeslem a dögvészt, az álomkórt, az éhínséget, a rákbetegséget... azért mégis vannak!
Azért mégis lehet, hogy ez lesz a veszte.

Példamondatok a(z) "all the same" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWherever in the world they lived, they were all the same breed of metahumanity.
A világ bármely részén is tartózkodtak, ugyanabba a metahumán csoportba tartoztak.
EnglishAll parties must be involved in this; after all, the same fate could befall them.
Ebbe valamennyi pártot be kell vonni; végül is ugyanez a sors várhat rájuk is.
EnglishAll the same, said Poirot, smiling, it does not seem to affect you very much.
Mindegy mondta Poirot mosolyogva , úgy látom, azért ez nem viseli meg túlságosan.
EnglishBut all the same it's a pretty grave risk to take, suppressing facts like that.
Mindazonáltal meglehetősen sokat kockáztat, amikor ilyen tényeket elhallgat.
EnglishThank you all the same, Domi,' Talen said with a polite bow, 'but I already have.
Köszönöm, domi mondta Talen udvarias meghajlással , de már meg is történt.
EnglishI believe that this is very important, and we are all the same observing some progress.
Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és mégis tapasztalunk valamiféle fejlődést.
EnglishAll the same, I thought, I would like to have another look at Mr Venables.
Mindegy, gondoltam, azért én megnézem magamnak még egyszer ezt a Mr. Venablest.
EnglishBut it's having a most marked effect on young Nevile Strange all the same.
Ugyanakkor mégis rendkívül feltűnő hatással van erre az ifjú Nevile Strange-re
EnglishIn that we are all different, but in God's Holy Word we are all the same.
Ebben különbözünk egymástól, de Isten szent igéje nem tesz különbséget közöttünk.
EnglishAll the same, Elinor thought, Nurse Hopkins was not so frightening as Inspector Brill.
Mégis, gondolta Elinor, Hopkins nővér nem olyan ijesztő, mint Brill felügyelő.
EnglishAll the same it was an end to the horror, and for the time being that was enough.
Ám a rettenetnek így is vége szakadt, és adott esetben nem is remélhetett ennél többet.
EnglishIt didn't matter what culture or race, men were all the same, weren't they?
Bármelyik kultúrához vagy rasszhoz tartozzanak is, a férfiak mind egyformák.
EnglishWhat those birds did on camera, though, was supremely erotic all the same.
A madarak mégis valami felülmúlhatatlanul erotikusat műveltek a kamera előtt.
EnglishThere was a dull white plain, all the same color except for a few blobs of blue.
Egyhangú, fehér síkság, egészen egyszínű, leszámítva néhány kék pacát.
EnglishWeston said: All the same, Mr Redfern, jealousy is a very powerful motive.
- És mégis, Mr. Redfern - mondta Weston -, a féltékenység nem elhanyagolható indíték.
EnglishThe doctor said slowly, All the same, the mask's bound to slip once in a while.
Persze folytatta Lassan az orvos , azért nincs olyan álarc, amelyik félre ne csúszna néha.
EnglishAll the same, the scenario I just described is consistent with what happened.'
Akárhogy is, a forgatókönyv, amit most elmondtam, körülbelül megfelel annak, ami történt.
EnglishAll the same, as he turned off the lights in the greenhouse, he felt a moment's hesitation.
Mégis, miközben leoltotta a villanyt az üvegházban, némi bizonytalanság fogta el.
EnglishBut if I live, all the same, I shall pass the Gate of Ivrel, and in passing, close it.
Ha életben maradok, át kell mennem Ivrel Kapuján, csak így tudom lezárni.
EnglishHe's dead—sure, he's still breathing, but he's dead all the same.
Meghalt, halott no persze még lélegzik, de attól még ugyanolyan halott marad nekünk.

Szinonimák (angolul) a(z) all the same szóra:

all the same

Hasonló fordítások a(z) "all the same" szóra magyarul

same névmás
all melléknév
all határozószó
all the way up the line határozószó
Hungarian
all the while határozószó
Hungarian
all the time határozószó
Hungarian